Řezy/T2 – ROVNOBĚŽNOST/Vysvětlení

TRIK 2 – ROVNOBĚŽNOST (Rovina řezu je dána třemi body P, Q, R.):
Části řezu v protějších stěnách krychle jsou rovnoběžné (pozor – pro jehlan to obecně neplatí!)