Rusko

 • Charakterizujte stručně přírodní poměry a historický vývoj, podrobněji socioekonomickou sféru (obyvatelstvo, sídla, průmysl, zemědělství, dopravu, turistiku) a aktuální problémy
 • Změny na mapě světa ve 20. století

 

Základní informace

 • Rozloha:17 075 200 km2 – největší stát světa, 12% světové souše
 • Hlavní město:Moskva (8 570 000 obyv.)
 • Počet obyvatel (2009):140 041 247 – 9. nejzalidněnější stát na světě
 • Úřední jazyk:ruština
 • Státní zřízení: Ruská federativní prezidentská republika
 • Území rozděleno do 9 časových pásem
 • Poloha: značnou část východní Evropy a téměř celá severní Asie
 • Ostrovy – Nová Země, Severní Země, Novosibiřské ostrovy, Země Fr. Josefa, Sachalin

 

Přírodní podmínky

Povrch

 • rozsáhlá území -> rozmanité krajinné typy
 • evropská část rovinatá – Východoevropská rovina – převládají nížiny, jen místy v pahorkatiny (Valdajská vrchovina)
 • jihovýchod evropská část – proláklina Kaspické nížiny (– 28 m)
 • jižně od evropsko-asijské hranice – pohoří Kavkaz – nejvyšší v Rusku (nejvyšší hora Elbrus)
 • podél východní evropské hranice – pohoří Ural
 • na východ od hranice Sibiř – Západosibiřská rovina přechází v Středosibiřskou rovinu
 • Kamčatka – sopečné Středokamčatské pohoří (sopka Ključevskaja)

Vodstvo

 • Obklopováno moři tří světových oceánů – Severní ledový, Tichý a Atlantický
 • Severní ledový- moře většinou mělká, většinu roku pokrývá vrstva ledu
 • Tichý a Atlantický – vody moří zamrzají na krátké období nebo vůbec, bohaté na ryby
 • Do Severního ledového oceánu je odvodňována víc než polovina Ruska
 • Řeky
 • Nejdelší – Ob (s Irytšem 5410 km)
 • nejvodnatější řeka – Jenisej
  5 typů řek
 • převládající napájení vodou z tající sněhové pokrývky a s jarní povodní (Severní Dvina, Dněpr, Don, Dněstr, Ob …)
 • na území s permafrostem s jarní povodní ze sněhu a letními povodněmi z dešťů ( Jenisej, Lena, …)
 • řeky monzunového klimatu – vysoká letní vodností a letnípovodně z dešťů (Amur, Zeja …)
 • napájené převážně vodou z ledovců a sněhů nad sněžnou čarou (Amudarje, Naryn …)
 • napájené převážně vodou z dešťů v chladném i teplém ročním období (Kuma, Kura…)
 • Jezera
 • 98% jezer malých o rozloze menších než 1 km čtvereční
 • Nejhlubší je jezero Bajkal – i nejhlubším na světě ( 1620m) – sladkovodní
 • Největší jezero – Kaspické moře (slané)
 • Prostorové rozložení jezer – nerovnoměrné
 • Většina jezer průtočná se sladkou vodou, typ chladných jezer -> zima i největší jezera zamrzají
 • Bažiny
 • Asi 9% rozlohy
 • Nejvíce zabahněny jsou krajiny lesní zóny a tundry
 • Vzniku bažin -> plochý reliéf a četné sníženiny ledovcového původu

Podnebí

 • Podnebné pásy: Polární pás (nejsevernější oblasti), mírný pás, subpolární pás, subtropický pás (pobřeží Černého moře)
 • Není tak rozmanité, jak by napovídala jeho obrovská rozloha
 • Severní a střední Rusko – velké střídání teplot v průběhu roku
 • jaro a podzim – o něco studenější než ve střední Evropě
 • zimy podstatně chladnější (nejen sever, i centrální Rusko)
 • Jihovýchod (oblasti stepí) – velmi nízké teploty v zimě, velmi vysoké v létě – kdy také málo prší
 • Černomořské pobřeží – zimy mírné a léta teplá
 • Sibiř – velice nízké teploty v zimě, léta jsou krátká a četnými srážkami
 • Sibiř a Dálný východ – v pásmu věčné zmrzlé půdy – problémy při výstavbě

 

Obyvatelstvo

 • Počet obyvatel (2009):140 041 247
 • Průměrná hustota osídlení – 8 obyv./km²
 • Rozmístění obyvatelstva – nerovnoměrné
 • 79,3 %, tj. přes 100 miliónů obyvatel – v menší evropské části
 • obrovská území Sibiře téměř liduprázdná
 • Přes 100 národů a národností
 • Nejpočetnější jsou Rusové 82 %, dále Tataři 3,6 %, Ukrajinci 2,6 %, Čuvaši, Baškirci, Mordvini, Bělorusové
 • Průměrná délka života je 69 let – výrazným rozdílem mezi pohlavími: 63 muži, 75 ženy
 • Od 90. let velký pokles – úbytek se v posledních letech zpomalil, částečně vyvažován imigrací
 • Některé autonomní celky vedle ruštiny i místní jazyky (tatarština, čuvaščina…) – celkem oficiálně 31 jazyků
 • Jediným oficiálním písmem je cyrilice

Náboženství

 • Roční přirozený přírůstek: -0,47 %
 • Největší zastoupení – pravoslavné křesťanství
 • Menšiny – katolické, protestantské, muslimské, židovské, přírodní náboženství, buddhismus

 

Sídla

 • Moskva
 • uprostřed evropské části Ruska
 • Více než 10 milionů obyvatel (jedno z největších měst světa)
 • Ekonomicky výrazně převyšuje zbytek Ruska
 • Sídlo patriarchy ruské pravoslavné církve
 • Nejdůležitějším místem metropole zůstává Kreml

 

 • Petrohrad
 • Druhé největší město Ruska
 • Z měst nad milión obyvatel nejsevernější na světě
 • Kulturní středisko
 • Jedním z nejdůležitějších ruských přístavů

 

Průmysl

 • Ohromná rozloha země + nepříznivé přírodní podmínky vždy představovaly překážku rozvoje
 • Zastaralý průmysl, nelze soupeřit s pokrokovými technologiemi vyspělých průmyslových zemí
 • Páteř hospodářství – těžký průmysl (zpracovávání obrovského množství surovin)
 • Nejdůležitější z hlediska fungování hospodářství je těžba energetických surovin
 • vývoz je rozhodujícím zdrojem příjmů
 • Severozápadní Sibiř – největší zásoby ropy a zemního plynu na světě (také Perský záliv)
 • Ropa také mezi Volhou a Uralem (Tatarstán), na severním Kavkaze a ostrově Sachalin
 • Zásoby černého i hnědého uhlí
 • střední a východní Sibiři (Jakutsko), v Kuzněcké a Kansko-ačinské pánvi
 • Největší ložiska zemního plynu – severu Západosibiřské roviny u polárního kruhu + Jamalský poloostrov
 • Problém – těžba paliv v extrémních podmínkách, místy za polárním kruhem -> velké ztráty při těžbě a těžké poškozování životního prostředí
 • Zásoby železných rud – oblast Kurské anomálie při hranicích s Ukrajinou + jižní Sibiř
 • Těžba zlata na východní Sibiři a Dálném východě
 • Ohromné zásoby vodní energie – největší vodní elektrárny na Jeniseji, Angaře a Volze
 • Vyvážejí se hlavně stroje, ropa a zemní plyn, produkty dřevozpracujícího a chemického průmyslu

 

Zemědělství

 • díky nepříznivému klimatu omezeno na osminu rozlohy země
 • pěstuje se:
 • pšenice, ječmen a oves, poměrně málo kukuřice
 • Významné postavení v produkci brambor (2. místo na světě)
 • slunečnice cukrovka a len, hodně ovoce a zeleniny, na jihu jsou také vinice (Kubáň)
 • Živočišná výroba ohromně snížila stavy stád
 • Zásoby dřeva v sibiřské tajze nejvyšší na světě, mnohem více ale využíváno lesních komplexů na severu evropské části
 • Rybolov
 • Barentsovo a Bílé moře – tresky, sledi a lososi
 • Černé a Kaspické moře – jeseteři

 

Doprava

 • vzhledem k extrémní rozloze země velmi důležitá úloha
 • železnice (87.100 km) mají pravděpodobně největší přepravní intenzitu na světě
 • síť silnic také dlouhá – nízká kvalita – v odlehlejších oblastech, dálnice chybí téměř úplně
 • hustá síť ropovodů a plynovodů
 • význam si udržuje i vodní doprava (četné průplavy)
 • význam má i letecké spojení, zejména do oblastí na severu, kam nevedou žádné komunikace