Souhrnné opakování (5)

Vyberte si některý z diktátů, které jsme pro vás připravili a zlepšujte se v pravopise zábavnou formou!