Alkalické kovy a kovy alkalických zemin

Alkalické kovy – Li, Na, K, Rb, Cs, Fr* Charakteristika skupiny Elektronová konfigurace: ns1 , I. A sk. → ox. č. I (snadno odštěpují e–) S rostoucím Z klesá: elektronegativita ionizační energie teplota tání S rostoucím Z roste: atomový poloměr hustota Výskyt Pouze vázaně Na+, K+ – rozšířené Li+, Cs+, Rb+ – vzácné Fr* –[…]