Olbracht Ivan – Biblické příběhy (testové otázky)

Olbracht – Biblické příběhy    Jak stvořil Bůh svět? Prvního dne stvořil nebe a zemi, druhého oblohu, třetího oddělil pevninu a oceány, čtvrtý den vytvořil slunce a měsíc, pátého dne se rozhodl být chovatelem a stvořil ryby s ptactvem, šestého dne se jeho statek rozrostl o dobytek a jiné čtyřnožce a na závěr vytvořil člověka.[…]

Olbracht Ivan – Biblické příběhy

ROZBOR KNIHY   Biblické příběhy – Ivan Olbracht   Ivan Olbracht Český prozaik Ivan Olbracht, vlastním jménem Kamil Zeman, syn spisovatele Antala Staška se narodil roku 1882 ve vesnici Stanový v Krkonoších, kde dosud stojí jeho rodný dům. Zemřel v roce 1952. Studia práv nedokončil a věnoval se publicistice v levicových novinách, v Dělnických listech, Právu lidu a v Rudém[…]