Čapek Karel – Bílá nemoc (4)

Jméno autora: Karel Čapek Název díla: Bílá Nemoc   Charakteristiky hlavních a důležitých postav: Dr. Galén, je proti válce – ošetřuje jen chudé lidi, odvážný, pomáhá jiným, statečný Dr. Sigélius, dvorní rada, ředitel kliniky ve které Dr. Galéna zaměstnal, snaží se přivlastnit si Galénův lék Maršál, velitel vojsk, touží po moci – schopen změnit názor[…]

Čapek Karel – Bílá nemoc (3)

LITERÁRNÍ TEORIE Literární druh a žánr: divadelní hra (drama) Literární směr: vydáno r. 1937 – pozdní autorova tvorba (období tvorby děl s protiválečnou a protinacistickou tematikou); české meziválečné drama Slovní zásoba: spisovná čeština; odborné lékařské názvy v latině; emotivní výrazy Stylistická charakteristika textu: srozumitelnost a jednoduchost jazyka; typický jazyk Karla Čapka (barvitost, bohatá slovní zásoba)[…]

Čapek Karel – Bílá nemoc (2)

  Osnova:   Úvod Autor Postavy Kompozice a Jazyk Děj Okolnosti vzniku a vliv díla VII.          Závěr   Úvod Bílá nemoc je divadelní hra-drama Karla Čapka z roku 1937. Jde o jedno z děl varujících před nástupem nacismu v Německu a stalo se posléze i jedním z důvodů plánované autorovy perzekuce gestapem. Dílo bylo zfilmováno[…]

Čapek Karel – Bílá nemoc

Analýza uměleckého textu: 1. část: Zasazení – Úryvek je skoro ze samého konce díla. Maršál před chvíli zjistil, že má na hrudi bílou necitlivou skvrnu, to znamená, že ho také postihla bílá nemoc. Jeho dcera a Krüg mladší ho přemlouvali, aby odvolal válku, což byla jediná podmínka Dr. Galéna, doktora, který měl jako jediný lék[…]