Struktura a funkce buňky

 Struktura a funkce buňky Buňka: základní stavební a funkční jednotka těl živých organismů Prokaryotní – bakterie, archea, sinice Eukaryotní – rostliny, živožichové, houby buňka vždy potřebuje: DNA, ribozomy a cytopl. m. Prokaryota jednodušší buňka nemají pravé jádro, pouze DNA DNA – jedna, do kruhu uzavřená molekula (nukleoid); od okolí není ohraničena, umístěn volně v cytoplasmě,[…]

Savci

Řád: Primáti – stromoví, pohyblivý prsty – palec je protistojný, ploché nehty, mají očnice namířené dopředu – lepší psychické funkce – drží se v tlupách, kde je hierarchie   Podřád: Poloopice – mají chápavý ocas – jsou menší, noční – mají drápy – mají velké oči – protažený čenich, pachové žlázy – př.: lemur, komba, ksukol,[…]

Nebuněčné a prvobuněčné organismy

  VIRY – virologie – nauka o virech – nebuněčné organismy, které žijí v závislosti na hostitelské buňce – nitrobuněční parazit – nemají metabolismus, proteosyntetický aparát (výroba bílkovin) – nemají schopnost růstu ani dělení, jenom množení (v hostitelské buňce) – neviditelní v optickém mikroskopu, viditelní v elektronovém mikroskopu – virion = obsahuje pouze jeden typ nukleových kyselin RNA[…]

Buňka

  Složitost: 1. Nebuněčné – viry 2. Jednobuněčné – sinice, bakterie, prvoci, řasy 3. Mnohobuněčné – rostliny, houby, živočichové – tvoří pletiva (rostliny) a tkáně (živočichové)  orgány → orgánové soustavy 4. Společenstva vyššího řádu – včely, mravenci, termiti Vlastnosti: – jednotnost chemického složení – voda – probíhání chemických reakcí – organické látky – bílkoviny –[…]

Druhoústí – ostronožci, strunatci

  řada: DRUHOÚSTÍ – živočichové s vyvinutým chlomem – blastoporus – řitní otvor – ústní otvor se druhotně prolamuje na druhé straně – patří sem: chapadlovci, ploutvenky, bradatice, ostnokožci, polostrunatci, strunatci   Kmen: CHAPADLOVCI – mořští i sladkovodní přisedlí živočichové s věncem příústních chapadel – živí se mikroskopickými řasami a rozsivkami – nemá cévní ani vylučovací soustavu[…]

Základní funkce buněk a jejich rozmnožování

  POHYB LÁTEK PŘES MEMBRÁNU I. Částice nebo kapičky: 1. Endocytóza a) fagocytóza – pronikání částic b) pinocytóza – pronikání roztoků 2. Exostóza – odškrcování vně malé molekuly – membránový transport a) pasivně – difúze – malé molekuly a ionty (H2O, O2, močovina, etanol) – rozpuštěné látky jdou do koncentračního spádu – v buněčné membráně projdou[…]

Nervové a látkové řízení organismu

  – řídicí soustava – řízení koordinace činnosti orgánů a orgánových soustav – zajištění homeostázy – ektodermálního původu (vchlipování neuruly à trubice) – funkce nervové soustavy: – přenos vzruchů z vnějšího nebo vnitřního prostředí a koordinovaná reakce na ně   FYLOGENEZE NERVOVÉ SOUSTAVY Typy nervové soustavy: A) Difúzní (rozptýlená) – síť neuronů a jejich výběžků –[…]

Opěrná a pohybová soustava, tkáně

  TKÁNĚ – soubory buněk, které mají stejný tvar a vykonávají společnou hlavní funkci Rozdělení: a) epitely b) pojiva c) tkáň svalová d) tkáň nervová a) epitely – soubory buněk hustě k sobě přiřazených, pokrývajících povrch nebo vystýlajících dutiny Podle vrstev: – jednovrstevný – podle tvaru buněk – plochý – krychlový – válcovitý – mnohovrstevný –[…]