Prokaryota

Nadříše : prokaryota- buňky před jádrem   Dělíme na 2 říše: říše- archabakterie říše- eubakterie– dělíme na 3 podříše bakterie Sinice prochlorophyta   V buňce najdeme: Jádro Cytoplazmu Buněčné povrchy Další, specifické organel 1) jádro– nukleotid- bakteriální chromozom cyklická 1 makromolekula DNA poskládá do 50 smyček ty jsou spojené RNA nemá obal je haploidní zaujímá 20%[…]