Složení a struktura atomu (2)

Složení a struktura atomu. Atom Základní stavební částicí látek je atom století př. n. l. Démokritos a Leukippos názor, že látky jsou složené z nepatrných a neviditelných částeček – atomů (atomos = nedělitelný) Počátek 19. století John Dalton – atomová teorie: Prvky jsou složeny z malých částic – atomů, atomy jednoho prvku jsou stejné, atomy různých prvků[…]