Efektivita energie

Efektivita energie  Dle mého názoru se v dnešním světě bez elektrické energie neobejdeme. Potřebujeme ji prakticky ke každé naši činnosti. Používáme ji ke svícení, vaření, topení, jako pohon pro elektrické přístroje a také v dopravě. Bez elektřiny by se náš život ubíral zcela jiným směrem. Před dvěmi lety o prázdninách se nad našim městem vyskytla[…]

Počátky písemnictví na našem území

v 10. a 11. st. vznikala díla staroslověnská i latinská, převážně legendy rozšířené bylo kazatelství kazatelské texty byly psány latinsky, ale kázalo se podle nich česky setkáváme se také s češtinou, objevují se bohemika o pronikání češtiny svědčí také glosy (= vpisky na umístěné mezi řádky nebo na jejich okraji)   Konstantin a Metoděj věrozvěstové, kteří přišli[…]

Vančura Vladislav – Rozmarné léto (3)

  Vladislav Vančura byl český spisovatel, dramatik a také filmový režisér. Narodil se 23. června 1891 v Háji ve Slezsku. Dětství prožil na venkově, kde získal lásku k přírodě a ke koním. Jeho otec se dlouhou dobu nemohl uplatnit, a tak se často stěhovali. Jeho studijní výsledky nebyly příliš dobré a tak středoškolská studia dokončil maturitou[…]

Fuks Ladislav – Spalovač mrtvol (5)

Autor: Ladislav Fuks Literární forma: próza Literární druh: epika   Literární žánr: Novela – kratší prozaický útvar, který na rozdíl od románu rozvíjí pouze jednu dějovou linii, odbočky od hlavní linie a popisné pasáže jsou omezeny na minimum, děj novely se odehrává v krátkém časovém úseku Literární směr: ( z roku 1967) Česká literatura v letech 1958-1989, druhá[…]

Dyk Viktor – Krysař (4)

Celý název: Krysař Autor: Viktor Dyk (1877-1931) Datum prvního vydání díla: 1915 Literární druh: epika Literární forma: proza Literární žánr: novela Kontext doby a autor:   Autor: Viktor Dyk (1877-1931) významný český básník, prozaik, dramatik,publicista a nacionalistický politik v mládí jeden z představitelů tzv. generace anarchistických buřičů, později nacionalisticky orientovaný autor Podílel se na prvním odboji. za 1.republiky byl v parlamentu díla: Milá sedmi loupežníků(balada[…]

Hemingway Ernest – Stařec a moře (3)

Celý název: Stařec a moře (The Old Man and Sea)   Autor: Ernest Miller Hemingway (21. července 1899 Oak Park, Illinois, USA – 2. červenec 1961 Ketchum, Idaho, USA) Datum prvního vydání díla: 1952 Literární druh: epika Literární forma: proza Literární žánr: novela Kontext doby a autor:   Autor -jeden z největších Amerických autorů všech dob -patřil ke ztracené generaci -zkušenosti z války(dobrovolník[…]

Čapek Karel – R.U.R.

Celý název: R.U.R. (zkratka z Rossumovi univerzální roboti)   Autor: PhDr. Karel Čapek (9. ledna 1890, Malé Svatoňovice – 25. prosince 1938, Praha) Datum prvního vydání díla: 1920 Literární druh: drama Literární forma: epika Literární žánr: drama s komediálním úvodem, ale tragickým dějem o třech dějstvích Kontext doby a autor:   Autor český novinář, spisovatel, dramatik a cestovatel – jeden z největších českých autorů a novinářů vystudoval[…]

Hrabal Bohumil – Ostře sledované vlaky (3)

Celý název: Ostře sledované vlaky        Autor: Bohumil Hrabal, rozený Bohumil František Kilian, [1] (28. března 1914 Brno – 3. února 1997 Praha) Datum prvního vydání díla: 1965 Literární druh: epika Literární forma: proza Literární žánr: novela Kontext doby a autor:   Autor   Narodil se v Brně-Židenicích  svobodné matce Marii Kilianové a důstojníkovi rakouské armády Bohumilu Blechovi, který se ovšem k otcovství nehlásil,[2] proto byl pokřtěn Bohumil[…]

Fuks Ladislav – Spalovač mrtvol (3)

Představitel ČESKÉ L ITERATURY 60. LET: Nejplodnější období české literatury + kinematografie Přelom 50./60. let – ukázala se neefektivnost centrálně plánované ekonomiky → Nutnost reforem Vyvrcholení PRAŽSKÝM JAREM (ukončeno okupací 1968) Politické uvolnění, snaha o částečnou demokratizaci Zrušení cenzury, zavádění prvků trhu do ekonomiky Pokus o NASTOLENÍ SOCIALISMU S LIDSKOU TVÁŘÍ KINEMATOGRAFIE: „Zlatá šedesátá“ Nejkvalitnější[…]

Goldoni Carlo – Sluha dvou pánů (2)

Carlo GOLDONI Tvořil v období KLASICISMU Vznikl ve Francii v polovině 17. století a trval až do 18. století Vrcholem klasicismu byl EMPÍR inspirovaný hodně antikou Ostatní umělecká odvětví mají stejné charakteristické rysy: HUDBA má řád – 1. vídeňská škola (Mozart, Haydn, Beethoven) ARCHITEKTURA – přímé linie, pravidelné, inspirace v antice   Pro toto období[…]