Vylučovací soustava

Funkce: vytváří moč, odvádí přebytečné látky (voda, soli) a zplodiny metabolismu (CO2 a močovina), hospodaří s ionty,vodou a solemi (Ca, Mg, Na) = osmoregulace. zachování acido – bazické rovnováhy. Spolu s játry zde probíhá glukoneogeneze. Vylučovací soustavou se zabývá urologie, někdy je uváděna i nefrologie.   Hormony: renin – aktivuje peptid angiotenzin zvyšuje krevní tlak. erytropoetin –[…]

Nebuněčné soustavy

Organismy nacházející se na pomezí živých a neživých systémů. Řadí se viry, viroidy a priony   1. Viroidy Nemají bílkovinný obal, jen nukleovou kyselinu – RNA čistě jen infekční částice, napadají pouze rostliny – např. vřetenovitost u brambor   2. Priony Nesprávně stočená bílkovina, bez nukleové kyseliny, donutí mozkové bílkoviny k přeměně na houbovitou hmotu. Způsobují[…]

Genetika eukaryotické buňky

Chromozóm – útvar pozorovaný při buněčném dělení, chromozómy = NK +proteiny. – Skládá se z centromery, chromatid a telomer. – Chromozómy nesou až 30000 genů. U člověka je 46 chromozomů = 23 párů. (rýže 55000 genů) Počet chromozomů i genů jsou u různých organismů různé) – Jsou viditelné jen v době buněčného dělení = spiralizace.   Centromera[…]

Genetika

Věda o dědičnosti a proměnlivosti živých organismů. Přenos dědičných znaků z rodičů na potomky.   Dědičnost – jedna ze základních vlastností živých organismů. Schopnost jedinců vytvářet potomky se stejnými nebo podobnými znaky. Každý jedinec má určitou genetickou informaci, kterou předává potomkům. (po rodičích jsme zdědili barvu očí, vlastnosti, rysy…). Zjišťuje zachování jednotlivých biologických druhů.   Proměnlivost[…]

Geny

Úsek na DNA. Každý gen podmiňuje vytvoření konkrétního znaku. Zákony pro geny formuloval Morgan. Genom – Soubor všech genů organismu (soubor molekul DNA). Genom eukaryotních buněk je tvořen: a) jaderným genomem – molekuly DNA v jádře. b) mimojaderný – molekuly DNA v mitochondriích a chloroplastech.   Vlastnosti genetického kódu: Degenerovaný – stejná aminokyselina může být kódována i[…]

Gonozomální dědičnost

GONOZOMÁLNÍ DĚDIČNOST = dědičnost na gonozomech – pohlavních chromozomech genetické určení pohlaví, znaky vázané na pohlaví GENETICKÉ  URČENÍ POHLAVÍ Pohlaví je dáno kombinací pohlavních chromozomů = gonozomů (X,Y) můžeme určit 4 typy pohlaví. X – je větší submetacentrický. Y – je menší spíše metacentrický. Oba chromozomy mají ale stejné koncové pseudoautozomální oblasti. V těchto místech se[…]

Mutace

  Mutace – Jakákoliv dědičná změna v genetickém materiálu, změny v DNA, změny s negativními důsledky (variace = neškodné změny) Mutageny – látky či faktory vyvolávající mutace. Jejich schopnost poškodit DNA = mutagenita, genotoxicita   Pozitivní mutace – zdroj dědičné variability (proměnlivosti), jedinci s výhodnými znaky, význam pro evoluci Negativní mutace – hromadění vadných genů, vznik geneticky podmíněných onemocnění,[…]

Dědičnost kvantitativních znaků

= metrické znaky. Znaky jsou podmíněny geny malého účinku = polygenní geny = minorgeny (mnoho genů kóduje jeden znak= polygenní systém – soubor těchto genů) – tím vzniká mnoho genotypů a z nich pak fenotypy. Znaky, které se dají počítat, změřit, určit velikost. Účinky těchto genu jsou aditivní – při tvorbě znaků se sčítají – duplicitní[…]

Fyziologické mechanizmy psychiky (hormonální a nervový systém), duševní poruchy, reakce na zátěžové situace, stresy)

A.     Biologická a sociální podmíněnost psychiky ·         Živá příroda prodělala dlouhý vývoj od nejnižších forem života až po člověka Lidský organismus je velmi složitý systém, k jehož existenci je potřeba dobrá koordinace uvnitř systému a také koordinace navenek, ve vztahu k prostředí. Regulace všech funkcí v organismu je zajišťována dvěma soustavami: hormonální nervovou (vedoucí, řídí a koordinuje nejen[…]

Kožní soustava = krycí

Funkce: ochrana před nepříznivými vlivy (chemické, mechanické, bakteriální), před vysoušením a ozářením. Má baktericidní účinky – vylučuje pot a maz, který zabraňuje proniknutí patogenů do organismu-první ochranná bariéra. dýchací funkce – v malé míře výměna plynů. resorpční – vstřebávání některých látek. (pomocí mastí). metabolická – v některých kožních buňkách probíhá třeba přeměna cholesterolu na cholekalciferol, ukládání tuku[…]