Struktura a funkce buňky

 Struktura a funkce buňky Buňka: základní stavební a funkční jednotka těl živých organismů Prokaryotní – bakterie, archea, sinice Eukaryotní – rostliny, živožichové, houby buňka vždy potřebuje: DNA, ribozomy a cytopl. m. Prokaryota jednodušší buňka nemají pravé jádro, pouze DNA DNA – jedna, do kruhu uzavřená molekula (nukleoid); od okolí není ohraničena, umístěn volně v cytoplasmě,[…]

Prokaryota

Nadříše : prokaryota- buňky před jádrem   Dělíme na 2 říše: říše- archabakterie říše- eubakterie– dělíme na 3 podříše bakterie Sinice prochlorophyta   V buňce najdeme: Jádro Cytoplazmu Buněčné povrchy Další, specifické organel 1) jádro– nukleotid- bakteriální chromozom cyklická 1 makromolekula DNA poskládá do 50 smyček ty jsou spojené RNA nemá obal je haploidní zaujímá 20%[…]