7 nadací, které vám zaplatí studium v cizině

Prestižní univerzity v zahraničí nejsou levná záležitost. Třeba Harvard vyjde na milion korun ročně, ve Velké Británii si zase studenti musí na rok studia připravit přibližně 350 tisíc korun. To ale Čechům neuzavírá dveře k přednáškám největších světových mozků či Nobelistů. Se školným i kapesným vám mohou pomoci nadace českých boháčů.

 

shutterstock_227709313

↑ Studium na Oxfordu je drahé, ale může vám ho pokrýt stipendium.

1. BAKALA FOUNDATION

Zdeněk Bakala kdysi odešel z komunistického Československa za lepším vzděláním a smysluplnějším životem. Jeho nadace má program Scholarship, který talentovaným studentům přispívá na zahraniční vzdělání. O stipendium mohou požádat středoškoláci i vysokoškoláci do 33 let. Pokud pilně studují, nadace je podporuje po celou dobu studia bez ohledu na vybraný obor.

Výše finanční podpory je různá – někdo potřebuje zaplatit školné včetně životních nákladů, jiný uhradit ubytování. Bakala Foundation rozdělí kolem 10 milionů korun ročně. Z téměř tří stovek zájemců stipendium získá 15 nejlepších. O získání stipendia rozhoduje kromě studijních výsledků a motivace i vztah studentů k dobrovolnictví.

2. THE KELLNER FAMILY FOUNDATION

Stipendia na zahraniční školy poskytuje i nejbohatší Čech Petr Kellner. Žádat ale mohou pouze zájemci o bakalářské studium. The Kellner Family Foundation navíc pečlivě zkoumá jejich zázemí. Studenti tak kromě výborných studijních výsledků musí prokázat, že složité sociální zázemí by pro ně mohlo být překážkou pro vysokoškolské studium. Na druhou stranu podporují i studenty, kteří chtějí na českou vysokou školu, ale finanční situace rodiny jim v jejich přání brání.

V loňském roce s žádostí uspělo přes 50 studentů, mezi které nadace rozdělila přes 11 milionů korun. Mezi školami, na kterých vám zaplatí školné, jsou nejčastěji britské a americké univerzity.

3. NADAČNÍ FOND MARTINY A TOMÁŠE KRSKOVÝCH

Tomáš Krsek, který svoji kariéru spojil se Škodou Plzeň, nabízí zaplacení školného až 10 studentům ročně.  U Nadačního fondu Martiny a Tomáše Krskových mohou žádat pouze studenti mladší 25 let, kteří jsou již přijati na magisterské studium na zahraniční školu.

Nadace podpoří studenty, kteří se chystají na vybrané světové univerzity, jakými jsou například Cambridge, Harvard, Massachusetts Institute of Technology (MIT) nebo Columbia University. A trochu omezené jsou i podporované obory: přírodní vědy, technické obory, ekonomie, historie a politologie.

4. FULLBRIGHTOVA KOMISE

Fulbrightova komise uděluje roční stipendia na univerzity do USA, a to hlavně pro studium magisterského či doktorského programu nebo studentský výzkum. Hradí náklady na cestu, na pobyt a příspěvek na školné v maximální výši 15 000 dolarů. Každoročně je do programu vybíráno okolo 20 studentů a absolventů vysokých škol.

5. STIPENDIUM GEORGE PLACZEKA

Brněnská pobočka Jednoty českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Nadací rodiny Placzekovy (Placzek Family Foundation, USA) uděluje stipendium George Placzeka. Příspěvek nesoucí jméno významného českého fyzika první poloviny 20. století je pro studenty fyziky, kteří byli přijati na renomované univerzity. Stipendium v celkové hodnotě 3000 dolarů vyplácí po dobu tří let.

6. NADACE PRO ROZVOJ VZDĚLÁNÍ

Přispívá studentům na jednosemestrální pobyty v zahraničí typu Erasmus. Pro ty, kterým stipendium od školy nestačí pokrýt náklady. Přednost dostávají studenti technických oborů.

7. NADACE SOPHIA

Talentovaným studentům, zejména oborů ekonomie a práva, přispívá na studia či stáže v zahraničí. Příspěvek je nejčastěji ve výši 10 tisíc korun.

Zdroj: Julie Daňková, jobs.cz