Kafka Franz – Proměna (3)

Představitel EXPERIMENTÁLNÍ PRÓZY:

 • Začátek 20. století
 • V této době se rozvíjela a modernizovala technika
  • Sikmund Freud – myšlenka psychoanalýzy
  • Albert Einstein – teorie relativity
  • → snaha o změnu i v literatuře
   • → hledání NOVÝCH FOREM vyjadřování

 

Charakteristické ZNAKY:

 • Ubývá dějovosti:
  • V porovnání s románem 19. století
  • Nahrazení PROUDEM EMOCÍ
 • Nedůležitost časové posloupnosti – proměny ve vnímání času
 • Nezobrazují vnější realitu → vnitřní svět
 • Nehledá odpovědi na otázky, nucení k uvědomění problémů
 • TECHNIKA PROUDU VĚDOMÍ: volné asociace (pocity + vzpomínky)

 

DALŠÍ AUTOŘI: Marcel Proust – Hledání ztraceného času, Virginia Woolfová – K majáku, Thomas Stearns Eliot – Pustina, James Joyce – Odyseus

 

Franz KAFKA:

 • Bydlel v Praze, ale psal Německy
 • Součást skupiny německy píšících autorů v Praze – Německá židovská menšina
 • Měl neshody s otcem
 • Studoval práva, psacoval jako úřední v pojišťovně, ale práce ho nenaplňnovala
 • Přítel s Maxem Brodem
 • Během života nepublikoval, nechtěl publikovat ani po smrti
  • Díla vydána po smrti Maxem Brodem
 • Psal nejčastěji POVÍDKY
  • Motiv VINA x TREST, čelení birokracii, vyrovnání se s postižením
  • HRDINOVÉ vystaveni tlaku společnosti
  • JAZYK: vyjadřování úředním jazykem, málo emocionality
  • U postav většinou nepoužívá jména → navození pocitu, že se to může stát každému

DALŠÍ DÍLA: Zámek, Proces,

 

PROMĚNA:

Literární druh: epika (má děj)

Literární forma: próza

Literární žánr: povídka

 • Krátký útvar
 • Menší počet postav, jednodušší děj, pouze 1 děj (v románu více zápletek)

 

HLAVNÍ MYŠLENKA: absurdní prvek – proměna člověka v brouka

 • S fyzickou proměnou přicházejí i proměny VZTAHŮ V RODINĚ
 • Pesimismus, bezvýchodnost, ztráta nadějí

Syrový záznam reality

 

PROMĚNA V BROUKA = materializace Řehořovy nechuti k zaměstnání

 • Obchodní cestující
 • Musí finančně zajisti svou rodinu → autobiografický prvek

 

 

Tragikomické, groteskní situace – i jako brouk myslí jako člověk

Řehořova smrt = vysvobození pro rodinu

 

POSTAVY:

 • ŘEHOŘ SAMSA: pracovitý, zodpovědný, promění se v brouka
  • Snaží se nepřekážet rodině
  • Nakonec zemře
 • MATKA, OTEC: bojí se Řehoře, nestarají se o něj,
 • SESTRA MARKÉTA: Nejprve se stará o Řehoře, později už nemá síly, přestane se starat

 

JAZYK:

 • Spisovný, prostý, suchý jazyk
 • Soustředění spíše na líčení děje
 • Časté vnitřní monology – nepřímé řeči

Vyprávěcí forma: er-forma

 • Chronologický děj, retrospektivní pasáže (většinou Řehořovy vzpomínky)