Kolonialismus a imperialismus

– Příčiny 1. světové války
– 1880 – 1914

Imperialismus
– Expanzivní politika rozšiřování moci většinou vyspělých evropských států nad méně vyvinutým obyvatelstvem v jiném světadílu
– Evropské mocnosti, USA, Japonsko a Rusko zachvátila vlna výbojů do Afriky, Asie a Oceánie, vznikají velké koloniální říše

Kolonialismus
– Svět na konci 19. století byl rozdělen na mateřské země a kolonie
– 1/4 zemského povrchu s většinou obyvatel byla proměněna v kolonie
– Největší koloniální velmocí byla Velká Británie, za ní následovaly Francie, Portugalsko, Německo, Belgie, Španělsko, USA, Holandsko a Japonsko
– Důvody: zisk suroviny, moc říším, pomoc negramotným kmenům (národům) misiní činnost (Křesťani), Evropa byla přelidněná  úleva, odchod z důvodu politických a náboženských (nebyla zrovnoprávněná všechna náboženství – útěk před Katolíky), Austrálie – vězeňská kolonie

BRITSKÉ IMPÉRIUM
– Největší impérium dobudovala ve druhé polovině 19. století Velká Británie.
– Patřila jí 1/4 lidské populace a 1/5 zemského povrchu
– Britskánejdůležitější država– Indie

DOMINIA
– samosprávné bílé osady: Austrálie, Nový Zéland, Kanada, později Jihoafrická unie

BÚRSKÁ VÁLKA
– Největší zájem projevila Velká Británie o zlatonosná a diamantová ložiska nedaleko Johannesburgu v jižní Africe
– Tyto kraje ale již, kromě domorodců obývali holandští osadníci, kteří zde zřídili republiky
– Spory nových anglických přistěhovalců s holandskými usedlíky, kteří se nazývali Búrové, daly Velké Británii záminku k ozbrojenému zásahu
– Tříletá krvavá britsko – búrská válka, v níž zpočátku Búrové vítězili, skončila v roce 1902 zánikem búrských republik a rozšířením britského koloniálního panství v jižní Africe
– Britové (i Francie v Alžírsku, USA v konfliktu s Filipínskem) byli první, kdo používal koncentrační tábory k vyhlazování lidí – zavírání ženy a děti (starších 10 let likvidovali)
– Britové chtěli východní pobřeží Afriky

KOLONIE OSTATNÍCH EVROPSKÝCH STÁTŮ
– Francie – Alžír, Tunis, Maroko, Francouzská západní Afrika
– Německo – jihozápadní Afrika,Togo, Kamerun, ale také malé ostrovy v Tichomoří a pobřeží v Číně, jako kolonie nastoupí dost razantně, měli výhodu  byl to razantní stát
– Itálie – přístav Masava, část somálského pobřeží, pokus o obsazení Habeše
– Holandsko – Indočína
– Belgie (Leopold II.) – Belgické Kongo, rovníková Afrika