Pekařovi maturanti vyrazili do Prahy

Pekařovi maturanti vyrazili do Prahy

  1. října 2014 v 7:50 vyrazily čtvrté ročníky Gymnázia Dr. J. Pekaře na exkurzi nazvanou Židovská Praha.

Po příjezdu do Prahy a zaplacení příslušné částky potřebné pro vstupy do jednotlivých objektů, jim byla přiřazena průvodkyně, se kterou se vydaly do první synagogy.

Staronová synagoga, která se nachází na Starém městě pražském, je jedna z nejstarších synagog v Evropě a stále se používá k náboženským obřadům.

Další synagogou, kterou maturanti navštívili, byla Španělská synagoga. Nachází se přibližně deset minut pěšky od synagogy Staronové a byla postavena roku 1848 v maursko-španělském stylu. Je nejmladší synagogou postavenou v tzv. židovském městě na pražském Josefově. K synagoze přiléhá park s pomníkem Franze Kafky od Jaroslava Róny.

Následovala Pinkasova synagoga postavena roku 1535. Synagoga slouží jako památník obětem holokaustu. Vnitřní stěny synagogy jsou pokryty jmény českých židů, kteří během 2. světové války zemřeli v koncentračních táborech, transportech nebo pochodech smrti. Dále se zde nachází expozice „Dětské kresby z Terezína 1942-1944“.

Židovský hřbitov, který přiléhá k Pinkasově synagoze, fungoval pravděpodobně od roku 1439 do roku 1786. Dnes se zde nachází téměř 12 000 náhrobních kamenů, avšak počet pohřbených je jistě vyšší. Spolu se Staronovou synagogou patří k nejvýznamnějším památkám pražského Židovského města.

Posledním objektem exkurze byla Klausová synagoga. Leží v těsném sousedství starého židovského hřbitova. Její název je odvozen od německého slova „Klaus“, což znamená „malá budova“, které vzniklo z latinského „claustrum“. Původní Tříklausová synagoga byla komplexem tří staveb – dvou synagog a ješivy – vybudovaných koncem 16. století Mordechajem Maiselem.

Po hodinovém rozchodu následoval návrat do Mladé Boleslavi.