Šlejhar Josef Karel – Kuře melancholik (2)

Josef Karel Šlejhar – Kuře melancholik

Josef Karel Šlejhar se narodil 14. října roku 1864 ve Staré Pace. Studoval reálku v Pardubicích a poté studoval chemii v Praze na pražské technice. Kvůli nemoci studium nedokončil. Pracoval jako chemik v cukrovaru. Později se oženil a se svojí ženou se usadil v Podkrkonoší na zděděném statku. Po rozpadu manželství začal kariéru učitele na obchodní škole v Hradci Králové, v Kolíně a v Praze, kde 4. září roku 1914 zemřel.

Psal především prózu, kde se spojuje naturalismus se symbolismem. Naturalismus je umělecký směr, který se snaží zachytit nezkreslenou realitu. Klade velký důraz na detailní popis prostředí i situací. Symbolismus je umělecké hnutí, které navazuje na romantismus, jehož cílem bylo zobrazovat věci, které nejde racionálně popsat – nálady, emoce, city atd.

Jeho dílo Kuře melancholik je označováno jako jedno z nejpozoruhodnějších českých próz z konce 19. století.

Literárním druhem je epika a žánrem je naturalistická novela.

Dílo je o malém chlapci, kterému hned na začátku zemře maminka, a všichni ho litují. On ale není schopen smrt matky pochopit. Jeho otec je tvrdý muž lhostejný k dítěti. V ten den, se narodí na statku hejno kuřátek a chlapec je začne pozorovat a starat se o kuře, které není tak hezké a zdatné jako ostatní.

Na statek se nastěhuje matčina sestra, aby pomohla vdovci se statkem a dítětem. Zprvu je falešná a snaží se zaujmout vdovce, kterému se nakonec zalíbí a vezme si jí za ženu. Všechno služebnictvo je následně vyměněno včetně služebné Katly, která měla chlapce skutečně ráda, za nové služebnictvo patřící maceše.

Macecha začne se služebnicí Pepkou chlapce terorizovat. Veškeré chyby jsou svedeny na něj a on je bit. Postupně je vyčleňován z rodiny. Vymění mu pěkné oblečení za staré, jí z dřevěných misek, aby něco nerozbil, a jeho postel je přesunuta do kuchyně ke služebnictvu. Dítěti chybí matka. Celé dny tráví na dvoře a stará se o ošklivé kuře, které je vyčleňováno stejně jako chlapec.

Chlapec onemocní. Nikdo se o něj nestará a po prohlášení lékaře, že chlapec brzy zemře, je chlapec přesunut do chlívku, kde společně s kuřetem umírá.

Příběh se odehrává v období jara na venkově.

Dílo je psáno spisovným a hovorým jazykem a objevují se zde často přechodníky, rozvitá souvětí a obrácený slovosled. Dále jsou zde metafory, přechodníky a řečnické otázky.

Děj je chronologický s občasnými pasážemi autora o jeho zamyšlení.

Slohový postup je vyprávěcí a popisný.

Psáno er-formou.

Chlapcovi jsou přibližně 4 roky. Je nejmenovaný, zpočátku radostný, nechápavý, bezbranný, tichý a později týraný.

Kuře je zaostalé, ošklivější než jeho sourozenci, na stejné úrovni s chlapcem. Chlapec je jeho jediný kamarád.

Otec je mrzutý, tvrdý, lhostejný vůči dítěti.

Macecha je falešná, zlá a nenávidí chlapce.

Pepka je zlá hlavní služebná a pravá ruka macechy.

Katla je bývalá služebná, která po smrti chlapcovi matky měla chlapce jako jediná skutečně ráda.

Hlavní myšlenkou je srovnání chlapce a kuřete a poukázání na jejich bezbrannost.

Autor poukazuje na to, že když někdo strádá psychicky tak se to pak projeví i na jeho fyzické stránce.