Mongeovo promítání

 1. Mongeovo promítání – body a přímka
 2. Mongeovo promítání – bod v rovině I
 3. Mongeovo promítání – bod v rovině II
 4. Mongeovo promítání – bod v rovině III
 5. Mongeovo promítání – hlavní a spádová přímka I
 6. Mongeovo promítání – hlavní a spádová přímka II
 7. Mongeovo promítání – délka úsečky I
 8. Mongeovo promítání – délka úsečky II
 9. Mongeovo promítání – délka úsečky III
 10. Mongeovo promítání – rovina daná třemi body
 11. Mongeovo promítání – odchylka roviny od průmětny
 12. Mongeovo promítání – řez válce rovinou
 13. Mongeovo promítání – přímky a rovina
 14. Mongeovo promítání – kružnice v rovině
 15. Mongeovo promítání – trojúhelník v rovině
 16. Mongeovo promítání – kreslení

Mongeovo promítání + 3D

 1. MP – bod v rovině
 2. MP – kolmice k rovině
 3. MP – průsečnice dvou rovin
 4. MP – rovina rovnoběžná s rovinou daným bodem
 5. MP – řez válce rovinou
 6. MP – rovina daná třemi body
 7. MP – vzdálenost bodu a přímky – různoběžka