Řezy těles – sbírka SEDMERO TRIKŮ

 • TRIK 1 – SPOJOVÁNÍ (Rovina řezu je dána třemi body P, Q, R.):

  Dva body řezové roviny ležící v rovině téže stěny můžeš spojit.

  TRIK 2 – ROVNOBĚŽNOST (Rovina řezu je dána třemi body P, Q, R.):
  Části řezu v protějších stěnách krychle jsou rovnoběžné (pozor – pro jehlan to obecně neplatí!)

  TRIK 3 – KOUT (Rovina řezu je dána třemi body P, Q, R, ale řez nelze dokončit pomocí T1+T2.):
  Protáhni část řezu (PQ) v jedné stěně tak, že protne prodlouženou hranu (AD) sousední stěny , v níž znáš nějaký bod řezu (R). Průsečíkem je KOUTOVÝ BOD K, což je další bod řezové roviny v oné sousední stěně. Spoj K a R.

  TRIK 4 – KOMÍN (KOUTOVÝ BOD V NEKONEČNU) (Rovina řezu je dána třemi body P, Q, R a spojnice dvou z nich je rovnoběžná s hranou tělesa (nebo v ní leží):
  Je-li spojnice dvou zadaných bodů řezu rovnoběžná s hranou tělesa (nebo v ní leží), potom třetím bodem řezu veď s touto spojnicí rovnoběžku.

  TRIK 5 – ŠÍP (Rovina řezu je dána třemi body P, Q, R, ale řez nelze dokončit pomocí T1+T2+T3+T4.):
  Spojnice dvou bodů řezu, která neleží v rovině stěny, tvoří ŠÍP. Pomocí pomocné roviny proložené šípem (PORO) najdi bod, kde se ŠÍP zapíchne do roviny té stěny, v níž už znáš nějaký bod řezu. Tím dostaneš v této stěně další bod řezu a můžeš nasadit T1 – SPOJOVÁNÍ!

  TRIK 6 – STOŽÁR (Rovina řezu dána dvěma body P, Q + přímkou p s ní rovnoběžnou):
  Cílem je najít třetí bod roviny řezu:
  Třetí bod roviny řezu R najdeš na přímce q, kterou vedeš vhodným bodem přímky PQ rovnoběžně se STOŽÁREM p.

  TRIK 7 – DABLSTOŽÁR (Rovina řezu dána jedním bodem P + rovinou PÍ s ní rovnoběžnou.):
  Cílem je najít druhý a třetí bod roviny řezu:
  Druhý bod roviny řezu Q najdeš na přímce q1, kterou vedeš bodem P rovnoběžně s rovinou PÍ.
  Třetí bod roviny řezu R najdeš na další přímce q2, kterou vedeš bodem P rovnoběžně s rovinou PÍ.