Antické Řecko

 • Mytologie, polyteismus (hl. bůh – Zeus)
 1. ARCHAICKÉ (HOMÉRSKÉ) OBDOBÍ (8. – 6. století př. n. l.)

Homér

 • Ilias – epos
 • – nepopisuje 10 let Trójské války, ale Achillův hněv a pomstu se zpětnými návraty do minulosti (vysvětlení)
 • Odyssea – epos
 • – cesta Odyssea domů z Trójské války, prožívá různé příhody (setkání s Kyklopy…), mezitím jeho věrná manželka odolává nápadníkům

Hesiodos

 • Práce a dny – výchovný epos
 • Zrození bohů – řecká mytologie

Sapfó

 • Milostná intimní poezie

Anakreon

 • Radostná poezie, užívání si života („ženy, víno, zpěv“) Ž anakreontská poezie

Aisopos = Ezop

 • Otrok
 • Bajky
 1. ATTICKÉ (KLASICKÉ) OBDOBÍ (6. – 4. století př. n. l.)
 • Athény – poloostrov Attika
 • Drama
 • – divadlo – využití terénní nerovnosti
 • – založeno hlavně na slovu, ne na mimice
 • – herci pouze muži
 • – masky – vyjádření charakteru postavy
 • – jednota místa, času, děje
 • – původně 1 herec + chór
 • – tragédie – historie, mytologie, nadčasové; osud, se kterým nelze bojovat
 • – komedie – dnes už není aktuální
 • Řečnictví – důležité ve společnosti
 • Filozofie

Aischylos – tragédie

 • Oresteia – spor – pomstít otcovu vraždu, když jedním z vrahů je matka

Sofokles – tragédie

 • Král Oidipus – Oidipus nevědomky zabije svého otce a ožení se se svojí matkou
 • Antigona – spor – poslechnout nadlidský zákon (pohřbít bratra) nebo zákon vytvořený člověkem (nepohřbívat protivníky)

Euripides – tragédie

 • Médeia – Médeia pro lásku k Iasonovi podstoupí vše, ale Iason se po čase výhodně ožení a Médeia se mu mstí (např. zabije jejich děti)

Aristofanes – komedie

 • Lysistrate – ženy odejdou od mužů, dokud nepřestanou válčit
 • Žáby – neaktuální
 • Ptáci – neexistující ideální svět ptáků

Herodotos – účastník Trójské války “ historická literatura

Thukydides – psal o Peloponéské válce

Démosthenes – řečník

 • v dětství nevýrazný hlas, vady řeči “ vypilování krutými metodami
 • filipiky = útočné řeči (původně na Filipa)

Sokrates – filozof

 • Dialog se žáky

Platón – filozof

 • Žák Sokrata “ díla o něm
 • Symposion
 • Ústava

Aristoteles

 • Žák Platóna
 • Poetika – zásada trojí jednoty (času, místa, děje)
 • Rétorika – řečnictví

 

 1. HELÉNSKÉ OBDOBÍ (4. -1. století př. n. l.)
 • Ovlivňování se kultur

Menandros – zakladatel nové komedie

Theokritos

 • Idyly – bukolická poezie (=ideální život pasáčka)