Osvobozené divadlo

OSVOBOZENÉ DIVADLO Vzniklo roku 1925. Jedna z nejznámějších meziválečných scén v ČSR. Divadlo vzniklo při uměleckém sdružení. Zakladatelé Jindřich Honzl a Jiří Hořejší. V roce 1927 zde poprvé vystoupili J.Voskovec a J.Werich se svou první hrou West pocket revue. Jejich úspěchy proměnily pak Osvobozené divadlo v avantgardní scénu. Napsali 25 her, k většině vytvořil hudbu[…]

Habsburkové od Marie Terezie

MARIE TEREZIE (40-80)  arcivévodkyně rakouská, královna česká a uherská  jediá vládkyně na čs.růně  císařovna  nejstarší dcera Karla VI.  pragmatická sankce – Marie Terezie nejstarší dcera  manžel František Štěpán  20.října 1740 na trůn – vnitřek Rakouska nebyl nakloněn vlády ženy  VÁLKY O RAKOUSKÉ DĚDICTVÍ – 40-63 – o[…]

Evropa a Balkán v 2. polovině 19. století

  – Západní část průmyslovější, gramotnější – Východní (Balkán) zaostalejší technicky i průmyslově, hlavně zemědělsky zaměřená Balkán KONFLIKT MEZI RUSKEM A TURECKEM – Osmanská říše o Řecko (1830 osamostatněno), Srbsko (autonomní) o Makedonie, Rumunsko, Bulharsko, Černá hora, Bosna a Hercegovina, Slovinsko, Chorvatsko  národnostní menšiny v Osmanské říši – 1853 – 1856 – KRYMSKÁ VÁLKA[…]

Počátky písemnictví na našem území

v 10. a 11. st. vznikala díla staroslověnská i latinská, převážně legendy rozšířené bylo kazatelství kazatelské texty byly psány latinsky, ale kázalo se podle nich česky setkáváme se také s češtinou, objevují se bohemika o pronikání češtiny svědčí také glosy (= vpisky na umístěné mezi řádky nebo na jejich okraji)   Konstantin a Metoděj věrozvěstové, kteří přišli[…]

Rtuť

Vlastnosti Značka Hg (hydrargum) Kapalný kov, výpary jsou silně jedovaté Stříbroleskle bílá až šedá barva D-prvek; 12 valenčních elektronů Elektronová konfigurace: [Xe] 6s2 5d10 4f14 Oxidační číslo I a II Protonové číslo: 80 Hustota: 13,534 g·cm−3 Teplota tání: -38,83 °C (234,32 K) Teplota varu: 356,73 °C (629,88 K) Využití Amalgámy – slitiny Hg a jiných kovů  (Au, Ag, Cu, Zn, Cd, Na) – zubařství – tmavé[…]

Chrom, molybden a wolfram

Chrom Značka-Cr konfigurace: [Ar] 3d54s1 Vlastnosti: světle bílý, lesklý, velmi tvrdý a zároveň křehký kov, nízká reaktivita a vysoká chemická odolnost Využití: pochromování železných předmětů- ochrana před korozí (součást automobilových doplňků, vybavení koupelen), při výrobě legovaných ocelí– za účelem větší tvrdosti materiálu (vrtné nástroje, nože na stříhání kovů, frézovací nástroje pro opracování dřeva, chirurgické nástroje, vodní turbíny) Výskyt:velké[…]

Ludwig van Beethoven

Ludwig van Beethoven Ludwig van Beethoven se narodil  16.12.1770 v Bonnu v Německu a zemřel  26.3.1827 ve Vídni v  Rakousku. Byl to významný hudební skladatel klasicistní hudby, pianista, dirigent. Rozvinul klasicistní slohové a formové prostředky do svého individuálního hudebního stylu – otevřel tak dveře nové hudební epoše – romantismu. Život Jeho vzdělání bylo zanedbáno a otec využíval jeho[…]

Vančura Vladislav – Rozmarné léto (3)

  Vladislav Vančura byl český spisovatel, dramatik a také filmový režisér. Narodil se 23. června 1891 v Háji ve Slezsku. Dětství prožil na venkově, kde získal lásku k přírodě a ke koním. Jeho otec se dlouhou dobu nemohl uplatnit, a tak se často stěhovali. Jeho studijní výsledky nebyly příliš dobré a tak středoškolská studia dokončil maturitou[…]

Nukleové kyseliny (2)

  Charakteristika a biologický význam nukleových kyselin Biomakromolekulární látky (biopolymery) Dlouhé vláknité molekuly Uchování genetické informace + přenos do následujících generací (DNA) Jejich prostřednictvím přepis genetické informace do specifické struktury bílkovin (RNA) 1868 – objev NK, 1953 – objasnění struktury NK (Watson, Crick, Wilkins, 1962 NC) Výskyt Ve všech buňkách i virech (zde pouze 1[…]

Český stát za Lucemburků

Jan Lucemburský (1310 – 1346) 1310 dobyl Prahu (Jindřich Korutanský musí odejít) nikdy se nesžil s českým prostředím – „král cizinec“ vydání inauguračních diplomů = král vybírá daně pouze se souhlasem sněmu, do zemských úřadů nebudou jmenováni cizinci, šlechta nemá povinnost vojenského tažení za hranice, král musí vládnout bez pomoci cizí šlechty – prosazení zájmů české[…]