Evropa, jihovýchodní státy

Státy jihovýchodní Evropy

– Chorvatsko- Záhřeb
– Srbsko- Bělehrad
– Černá hora- Podgorica
– Bosna a Hercegovina- Sarajevo
– Slovinsko- Lublaň – Kosovo- Priština
– Makedonie- Skopje
– Rumunsko- Bukurešť
– Bulharsko- Sofie
– Albánie- Tirana
– Řecko- Athény

= státy na Balkánském poloostrově
– Národnostně a politicky pestrá oblast
– Jsou to státy při pobřeží- rozvinutá letní ekonomika, díky moři, výjimkou je Albánie- režim na plážích vybudoval betonové protitankové zdi

Rozpad Jugoslávie
– 1929- Vznikla díky zániku Rakouska Uherska
– Stát Chorvatů, Srbů, a Slovinců
– Slovinci a Chorvaté vyhráli volby- 1991 rozpad
– Srbsko vyhlásilo válku, trvala až do roku 1995- mnoho státu zničeno

Přírodní podmínky
– Subtropické podnebí (Pobřeží- vlhké subtropy, směrem do vnitrozemí srážek ubývá)
– Oblast Neoevropy (Dolomity, Balkánské pohoří, Rodopy, Rita v Bulharsku- klesá 1°C/100 m
– Padavé větry- Bóra (čekávaná jachtaři)

Hospodářství
– Nerostné suroviny
– Vyzdvižená část pobřeží- Mramor, vápenec
– Zemní plyn pouze ke státní spotřebě
– V industriálním období suroviny vyčerpány, nutná restrukturalizace průmyslu
– Na pobřeží machie (typická středomořská oblast- broskve, meruňky, tabák, pšenice)

Obyvatelstvo
– Románské (obyvatele Rumunska)
– Jižní slované (Bulharsko, Srbové, Chorvati, Slovinci)
– Pestré náboženství

Chorvatsko
– Méně vyspělý stát v rámci EU (připojeno 2013)
– Parlamentní republika
– Hlavní město: Záhřeb
– Rozloha: 56 000 km2
– Počet obyvatel: 4,5 mil.
– Hustota zalidnění: 76 ob./ km2
– Rozpad Jugoslávie- zisk největší části pobřeží
– Ekonomika: Rozdíl mezi vnitrozemím (zaostalé, zemědělské) a pobřežím (ekonom. Vyspělejší- cestovní ruch)
– Největší zisky z cestovního ruchu

Srbsko
– Parlamentní republika
– Hlavní město: Bělehrad
– Rozloha: 88 000 km2
– Počet obyvatel: cca 10 mil.
– Hustota zalidnění: 103 ob. / km2
– Hospodářství: Ekonomicky oslabeno válkou, nyní obnovuje infrastrukturu

Černá hora
– Hlavní město: Podgorica
– Počet obyvatel: 626 000
– Hustota zalidnění: 49 on. / km2
– Rozloha: 13 000 km
– Velmi se rozvíjí v oblastech cestovního ruchu
– Hornatý stát, cestovní ruch na pobřeží
– Pomalu začíná budovat tržní ekonomiku

Bosna a Hercegovina
– Hlavní město: Sarajevo
– Rozloha: 51 000 km2
– Počet obyvatel: 3 miliony
– Hustota zalidnění: 75 ob. / km2
– Konfederativní republika
– Snaží se rozvíjet svou ekonomiku, obnovuje infrastrukturu (obchody, komunikace)- zničena válkou
– Historické oblasti Bosna (větší část) a Hercegovina

Makedonie
– Hlavní město: Skopje
– Rozloha: 25 000 km2
– Počet obyvatel: 2 miliony
– Makedonština
– Vysokohorský stát
– Slabě rozvinutý

Albánie
– Hlavní město: Tirana
– Počet obyvatel: cca 3 milionu
– Rozloha: 30 000 km2
– Hustota zalidnění: 127 ob. / km2
– Parlamentní republika
– Náboženství- hlavně islám
– Zaostalá země
– Dříve to byla země izolována od světa- i dnes má částečná omezení

Bulharsko
– Hlavní město: Sofie
– Počet obyvatel: 7 milionu
– Nejvíce buď v nížinách, nebo na pobřeží
– Rozloha: 110 000 km2
– Parlamentní republika
– Členem EU od roku 2007
– Klima: pobřeží- subtropy, vnitrozemí- vysokohorské klima
– Ekonomika: oblast pobřeží je nejvíce vyspělá (cestovní ruch- žádná hloubka v moři)
– Vyčerpané suroviny- závislé na dovozu
– Tržní ekonomika
– Komunistická a islámská minulost- pod nadvládou Turků-do dnes turecké budovy
– Rozvinutá námořní doprava na Severu (Černé moře)- Varna, Burges
– Subtropické zemědělství- broskve, švestky, meruňky, tabák
– Pěstování růží- přední producent růžového oleje (turistický suvenýr)
– Oblasti: Černomorec, Zlaté písky, Primorsko
– Unesco- Sozopol- stará bulharská středověká architektura

Rumunsko
– Hlavní město: Bukurešť
– Počet obyvatel: 21 milionů
– Rozloha: 238 000 km2
– Rumunština, maďarština, němčina
– Členem EU od roku 2007
– Poloprezidentská republika
– Minimálně vyhledávaná oblast
– Ekonomika:
– Četné surovinové zdroje (železná ruda, barevné kovy, ropa, kamenná sůl), ale nemá to vliv na rozvoj ekonomiky
– Více ekonomiku rozvíjí tradiční obory- hutnictví
– Valašská nížina
– Vhodné podmínky pro zemědělství
– Karpaty- předpoklady pro znovuobnovení cestovního ruchu (vysokohorská turistika v létě)
– Banát- oblast menšiny Čechů