Evropa, západní státy

Státy západní Evropy

Benelux
– Belgie- Brusel
– Nizozemí- Amsterdam
– Lucembursko- Lucemburk Irsko- Dublin
Francie- Paříž
Velká Británie- Londýn
Monako- Monako

Vymezení
– Přelom středověku a novověku- Přesunuto sem politické, hospodářské a kulturní dění
– Francie, Anglie a Nizozemí byly velmoci a kolonizovaly tehdejší svět
– 19. Století- Francie a Spojené Království- nejmocnější státy světa
– Státy zachytily jako první průmyslovou revoluci (zrod v Anglii)
– Poznamenány válkou, rozpad kolonií ale mají stále přední postavení
– Od 50. Let 20. Století se stali iniciátory evropské integrace

Přírodní podmínky
– Mírný, oceánský pás x Jih Francie má středomořské podnebí
– Britské ostrovy (VB, Irsko, Hebridy, Orkneje, Shetlandy) a západní nížinatá Evropa
– Nejdůležitější je řeka Rýn, dále Rhona, Loira, Seina, Šelda, Mása
– Dříve velmi bohatá ložiska uhlí a železné rudy na francouzsko-belgickém pomezí a v Anglii, z části vytěžena dnes už jen v částech VB
– Nejzápadnější část: mys Cabo de Roca (9° z. d.)
– Absolutně krajní bod: Faj Grande na Azorách

Ekonomika
– Velmi vyspělé státy
– Založení na tradičním průmyslu (hutnictví, strojírenství, elektrotechnika, chemický), moderních technologií a službách
– Francie a VB patří do G7
– Západní Evropa se podílí na 8% světového HDP (39% HDP EU)
– S výjimkou VB platí Euro
– Životní úroveň patří k nejvyšší na světě

Velká Británie
– Hlavní město: Londýn
– Počet obyvatel: 64 milionů
– Rozloha: 245 000 km2
– Oficiální název: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
– Konstituční monarchie
– 4 historické celky (Anglie- Londýn, Wales- Cardiff, Skotsko- Edinburgh, Severní Irsko- Belfast)

Podnebí
– Proměnlivé, vliv Atlantiku
– Západ- vysoké srážky (Oceán)
– Východ- sušší podnebí
– Klima ovlivňuje Golfský proud
– Chladný a vlhký vzduch z Arktidy
– Vydatné srážky a silné větry

Povrch
– Severní Británie- Kaledonské vrásnění
– Pohoří Grampiany- protáhlé pohoří zvané Páteř Anglie
– Nejvyšší bod- Ben Nevis
– Přímořský stát
– Typické jsou vřesoviště
– Rozsáhlé zelené pastviny
– Jelen- skotská vysočina
– Pestré ptactvo
– Na severu protáhlá jezera Ekonomie
– Londýn- Finanční a obchodní centrum, burza
– Nadstandardní vztahy se státy Commonwealthu
– Severní moře- Ropa a zemní plyn
– Zásoby černého uhlí
– Zemědělství- chov skotu, ovcí, brambory, pšenice
– Známá whiskey
– Dopravní, textilní průmysl
– Výroba lodí, rafinérie, petrochemie
– British Petroleum, Shell, Tesco
Obyvatelstvo
– Husté zalidnění v Anglii
– Angličané, menšiny Skotů, Velšanů a Irů
– Angličtina, keltské jazyky

Irsko
– Hlavní město: Dublin
– Počet obyvatel: 4 miliony
– Rozloha: 70 000 km2
– Parlamentní republika
Povrch
– Převážně nížiny
– Hory na západním pobřeží
– Macgillycudy’s Reeks- pohoří
– Řeka Shannon
– „Smaragdový ostrov“- bujná vegetace (mírné klima a jemný déšť)

Podnebí
– Atlantský oceán- teplý Severoatlantický proud
– Mírné oceánské podnebí
– Nejvíce prší na návětrné straně ostrova- západ Ekonomika
– Nejméně rozvinutí členská země EU
– Vsadilo na „společnost vzdělání“- zvýšily dotace na vzdělání a kvalifikovanou pracovní sílu
– „Keltský tygr“- nadměrné využívání fondů a výhod EU- bouřlivý rozvoj ekonomiky, hlavně v dopravním strojírenství, Ale 2008 zadlužení- finanční krize Irska

Obyvatelstvo
– Irština, angličtina
– Jedna z 3 zemí EU (Malta a Polsko)- kde jsou zakázány potraty
– Zvětšování populace- imigrace

Francie
– Hlavní město: Paříž
– Rozloha: 547 000 km2
– Počet obyvatel: 62 milionů
– Parlamentní prezidentská republika

Podnebí
– Mírný pás
– Ovlivňované Atlantikem
– Jih- subtropické klima, středomořské

Povrch
– Pobřeží, hodně zálivů, přístavy
– Nížiny, vrchoviny
– Severofrancouzská nížina- vulkanický původ
– Ve středozemním moři- Korsika
– Jihovýchodní hranice- Alpy
– Jihozápad- Pyreneje
– Řeka Rhóna ústí do středozemního moře

Obyvatelstvo
– Románské jazyky
– Katolictví- většina, také protestanti
– Nejpočetnější muslimská menšina v Evropě, nejčastěji potomci přistěhovalců z francouzských kolonií v severní Africe- sociální a náboženské napětí

Ekonomika
– Patří do G7
– Strojírenský, chemický, elektrotechnický, oděvní, farmaceutický a kosmetický průmysl
– Střediska kosmického výzkumu, letectví
– Alcatel, Michelin, Peugeot, Citroen, Renault, L‘ Oréal, Carrefour
– Jaderná energie, Alpské toky- hydroelektrárny
– Zemědělství- vinná réva
– Provence – květiny do parfémů (levandule, růže)
– Rychlovlaky- trať Paříž- Lyon

Benelux
– Hospodářská unie
– Belgie, Nizozemí, Lucembursko
– 1948- vytvořena celní unie, později přeměněna na hospodářskou
– Malé země, vysoká hustota zalidnění
– Považují se za nejvyspělejší v Evropě

Belgie
– Hlavní město: Brusel
– Rozloha: 30 500 km2
– Počet obyvatel: 10 milionů
– Federativní království
– Člen: OSN, EU, NATO, OBSE, OECD
Federativní království se skládá
– Vlámsko (SV, vlámština)
– Valonsko (francouzština)
– Brusel

Podnebí
– Mírný pás
– Přímořské klima
– Srážky ve všech ročních obdobích

Povrch
– Jemně zvlněná oblast s úrodnou půdou
– Vodní toky- Mása, Šelda
– Pobřeží- ploché
– Na Jihu- Ardeny

Obyvatelstvo
– Časté separatistické tendence, ALE autonomie federálních celků, integrace v EU a královská rodina tyto tendence oslabují

Ekonomika
– Vyspělá země
– Tradiční základna těžkého průmyslu (hutnictví, strojírenství-automobily, zbrojní průmysl, těžební stroje)
– Lehký průmysl (textilní- krajky, potravinářství- pivovar)
– Antverpy (město)- broušení diamantů
– Brusel- sídlo EU, NATO
– Chov skotu- sýr, čokoláda

Nizozemsko
– Hlavní město: Amsterdam
– Počet obyvatel: 16 milionů
– Rozloha: 41 000 km2
– Království
– Nejlidnatější země z Beneluxu (402 obyvatel/km2)

Podnebí
– Oceánské podnebí
– Vysoký roční úhrn srážek (750-850 mm)
– Vliv Golfského proudu (teplé zimy)

Povrch
– Nížinatá země
– Jihozápad- lesnatá plošina
– Poloha v ústí Rýna, Šeldy a Másy
– Extrémně plochá země (max. do 1 m. n. m.)
– Říční ramena, kanály a hráze Ekonomika
– Země tulipánů
– Nejliberálnější země Evropy (ekonomicky- legalizace lehkých drog)
– Rozvinutý průmysl a služby
– Vsází na vysokou vzdělanost (výrazná znalost cizích jazyků)
– Phillips, Shell, Heineken, ING
– Chov skotu, květiny

Obyvatelstvo
– Protestantská a katolická církev
– 900 tisíc muslimů- většina přistěhovalci z bývalých nizozemských kolonií- Indonésie, Surinam
– Nizozemština (germánský jazyk)- vlámština

Lucembursko
– Hlavní město: Lucemburk
– Rozloha: 2 580 km2
– Počet obyvatel: 491 000
– Nejmenší a nejbohatší stát Beneluxu
– Velkovévodství

Podnebí
– Mírný pás
– Částečně oceánské, prvky kontinentality

Povrch
– Nížiny
– Ze severu pásmo Arden
– Německo- Francouzsko- belgické pomezí

Obyvatelstvo
– Lucemburština (germánský jazyk), němčina, francouzština i angličtina Ekonomika
– Značné zásoby uhlí
– Hutnický průmysl- dnes jeho role klesá
– Liberální politika (nízké daně)
– Kvalifikované pracovní síly- pobočky a centrály různých bank, pojišťoven a makléřských firem
– Nejvyšší HDP na světě i na obyvatele