Goldoni Carlo – Sluha dvou pánů

Carlo GOLDONI tvořil v období KLASICISMU

Vznikl ve Francii v polovině 17. století a trval až do 18. století
Vrcholem klasicismu byl EMPÍR inspirovaný hodně antikou
Ostatní umělecká odvětví mají stejné charakteristické rysy:
HUDBA má řád – 1. vídeňská škola (Mozart, Haydn, Beethoven)
ARCHITEKTURA – přímé linie, pravidelné, inspirace v antice
Pro toto období jsou charakteristickými znaky Pevný řád, jednotné principy
RACIONALISMUS = rozumové uvažování

A cit je podřízen rozumu

Ideál krásy spočíval v PRAVDĚ A SOUMĚRNOSTI

Inspirace antikou → ZÁSADA TROJÍ JEDNOTY

ZÁSADA TROJÍ JEDNOTY = děj literárních děl se odehrával na jednom místě, měl pouze jednu zápletku a udál se během jednoho dne
Místa, času, děje
Literatura se dělila na umění VYSOKÉ a NÍZKÉ
VYSOKÉ: óda, epos, tragédie – náměty ze života vyšších vrstev
NÍZKÉ: komedie, bajka satira – náměty ze života nižších vrstev
Poezie je v klasicismu nahrazována DRAMATEM
V období klasicismu vznikl nový druh dramatu – COMEDIA DELL’ARTE (přeloženo: komedie profesionálních herců)

Jde o druh improvizace kdy postavy mají pevný a ustálený charakter
Všechny postavy mají charakteristickou masku, takže je diváci ihned poznali.
Harlekýn, Kolombína
V tomto období dále tvořil Moliére – Lakomec, Piere Corneille, Jean Racine, La Fontaine – Bajky

Carlo GOLDONI:

Italský dramatik a autor především KOMEDIÍ
Kvůli otcovým neúspěchům hodně cestoval po městech severní Itálie. Nakonec se usadil v Benátkách.
Kromě divadelních her psal také libreta oper.
Považován za zakladatele italské veselohry.
Ovlivněn Comedií dell’arte, ale prolomil její stereotypy:
Zrušil masky, kostýmy, obnovil moc slova
Další Goldoniho díla jsou: drama – Poprask na laguně, Hrubiáni, Chytrá vdova
SUHA DVOU PÁNŮ:

Literární druh: DRAMA
Typ promluv – přímé řeči jednotlivých postav = REPLIKY
+ scénické poznámky
Žánr: KOMEDIE (nízké umění)
LITERÁRNÍ FORMA: Próza – není ve verších
Děj v Benátkách – v 18. století

Hlavní myšlenkou díla je vtipné ztvárnění situace, kdy se sluha snaží sloužit dvěma pánům najednou. Komicky řeší prekérní situace.

V závěru díla vyjde najevo, že oba jeho pánové jsou milenci, kteří se hledali.

Drama bylo zinscenováno mnoha divadly, ale asi nejslavnějším provedením je inscenace Národního divadla v hlavní roli s Miroslavem Donutilem.

Komedie Sluha dvou pánů se velmi rychle dostala za hranice Itálie a zůstala oblíbenou divadelní hrou dodnes.

 

STRUČNÝ OBSAH:

Vše začíná, když se zasnoubí Klárinka se Silvínkem. Nastává problém, protože se objeví Federico Rasponi, původní snoubenec Klárinky, který má být mrtvý (Klárinka byla slíbena v dopise právě Rasponimu). Ve skutečnosti jde ale o převlečenou Beatrice, sestru Federica, která hledá svého snoubence Florinda, vraha Federica. S Beatrice přijede i její sluha Truffaldino, jenž se zamiluje do služky Smeraldiny.
Zruší se zasnoubení Klárinky a Silvínka. Oba jsou naštvaní.
Beatrice se ubytuje v hostinci. Když tam pošle Truffaldina, aby odnesl kufry, potká Truffaldino Florinda a nechává se najmout jako jeho sluha. Problém je, že se Florindo ubytuje v tom samém hostinci jako Beatrice. Truffaldino pak tak tak dokáže sloužit oběma, nakonec to vždy vychází o fous.
Když mu oba přikážou provětrat šaty, omylem to splete a některé jejich věci prohodí. Florindo nachází ve svém kabátě svou podobiznu, kterou dal Beatrice. Truffaldino mu řekne, že to zdědil po svém bývalém pánovi, jenž před týdnem zemřel. Florindo si domyslí, že to byla Beatrice a chce skoncovat se životem.
Mezitím Beatrice chce od Truffaldina papíry pro Pantaloneho. Truffaldino jí však podá milostné dopisy, které posílala Florindovi. Truffaldino jí řekne to samé, co řekl Florindovi. Beatrice si vše domyslí, je nešťastná a odhalí se. Pantalone to jde hned oznámit Klárince.
Beatrice chce skoncovat se svým životem. Florindo i Beatrice se chtějí probodnout. Vtom se však potkají a poznají se. Nemůžou tomu uvěřit. Řeknou si, jak se to dozvěděli a jdou za Truffaldinem, aby jim to vysvětlil. Ten si vezme každého bokem a řekne jim, že to udělal sluha toho druhého. To, že je sluha dvou pánů, se prozradí ve chvíli, když Beatrice i Florindo žádají Pantaloneho o ruku Smeraldiny pro svého sluhu. Nakonec je jim to povoleno. A Klárinka a Silvínek jsou znovu spolu…

POSTAVY:

Truffaldino: sluha, roztržitý, chce si vydělat co nejvíce peněz, je velmi prohnaný, nedostatek vzdělání – neumí číst ani psát – vyvažuje jeho obrovská prohnanost. Život ho naučil, jak se dostat z každé komplikace se zdravou kůží a ještě na tom vydělat.

Beatrice + Florindo: milenci, ona je velice kurážná, přestrojí se za svého bratra Federiga a on je odhodlaný bojovat za svoji lásku
Klárinka + Silvínek: milenci, ona je poslušná dcera, mladá, krásná a on je žárlivý, velice zamilovaný do Klárinky a ve svém jednání ukvapený
Smeraldina: hubatá služebná, svérázná, zamilovaná do Truffaldina
Federico Raspony: zemřelý bratr Beatrice