Kdo nám to mění češtinu?

Čeština se bezesporu rok co rok vyvíjí, mění a podléhá různým vlivům ostatních jazyků. Kdy se naše úžasná mateřština přetvoří v pro všechny nesrozumitelný jazyk?

S tím, aby čeština zůstala stejná po dobu byť třeba jen pěti let se bohužel moc bojovat nedá. Denně si Češi přetváří a vymýšlejí nová slova, kterými by obohatili svou mluvu. Ať už jde o slova přejatá z angličtiny nebo o spojení dvou slov zdánlivě neslučitelných.

Vím, že u nás neexistuje jazykový zákon, který by, jak potvrdil Karel Oliva, ředitel Ústavu pro jazyk český AV ČR, reguloval používání jazyka. Občas by se ale neuvěřitelně hodil nějaký postih nebo trest za nesmyslné komolení češtiny. Pro příklad toho, kdo by si něco takového zasloužil, není potřeba jít daleko. Téměř každý z teenagerů tam denně chodí, ale škola to není. Téměř každý si ho i několikrát denně otevře, ale sešit z češtiny to není (hodilo by se dodat, bohužel). Ano, je to sociální síť Facebook!

Kdybych měla tu možnost a programátorské schopnosti, ani minutu bych neváhala a sestrojila program nazvaný jednoduše Oprav to! Musím se přiznat, že když občas čtu některé příspěvky na Facebooku, zůstává mi rozum stát nad slovy, které snad ani není možné daným způsobem napsat. Jedním takovým případem je zaměňování písmena Q za K. Nebo třeba pravopisné chyby typu hrubek z tohoto ukázkového statutu: Kdyš mě se ten ůkol faqt nechce vimejšled.

Přesně v okamžiku, kdy by si něco takového dotyčný napsal na svou virtuální zeď, by mu můj program vyplnil obrazovku červeným pozadím s nápisem Oprav to! a viník by si musel hezky namáhat hlavičku, aby zjistil, co asi tak mohl napsat špatně. Po chvilce dumání by s tím, že se to na hodině ještě neučili a že mu to v životě stejně k ničemu nebude, vypnul počítač. To by snad alespoň omezilo infarkty učitelů českého jazyka, kteří by si náhodou přečetli status podobného typu. Pokud tedy ještě někteří češtináři na Facebooku po vyskytnutí nebezpečného druhu, tak zvaných Ničitelů češtiny, jsou.

Obávám se, že čeština se v budoucnosti bude měnit čím dál tím rychleji a nová slova přejatá z angličtiny budou součástí  běžného dorozumívání se. S Olivou také souhlasím v tom, že i když je čeština jazyk, který na celém světě využíváme jenom my, nenecháme si ho vzít… Myslím si, že ať už je čeština upravována jakkoliv nesmyslně, vždycky tu bude skupina lidí, kteří budou psát rozumným způsobem a nenechají ji komolit ani do ní příliš zasahovat.