Raději emigrovat nežli pracovat?

 

Obavy, nenávist, problémy, násilí a spoustu dalších věcí je spojováno s Romy na našem území. Mnoho Čechů se nepovažuje za rasisty, přestože v hlavě jim běží myšlenky naprosto opačného názoru.  Ti Češi, kteří jako rasisti vystupují otevřeně jsou společností samozřejmě odsuzováni. Tak je ale koneckonců nastavena moderní společnost fungující na principech demokracie.  Předsudky týkající se Romů zde existují od nepaměti v různých formách a stupních. Počínaje zbystřením v dopravním prostředku, když  kolem vás podivně (ať už subjektivně či objektivně vnímáno) obchází Rom či pouze člověk, který vám jako Rom přijde, konče předsudky založenými na skutečnosti nebo vlastní zkušenosti. Tyto a mnoho jiných předsudků jsou typické pro Českou republiku. Jak ale Romy vnímají jinde, například ve Velké Británii, kam se  jich mnoho již rozhodlo odejít?

Vztah místních, tedy původního obyvatelstva a přistěhovalých Romů se liší země od země. Ráda bych se zabývala Romy žijícími nyní ve Velké Británii. Na podzim loňského roku odešlo na 130 Romů ze Vsetína do Velké Británie, podle jejich slov za prací a také v domnění, že na ostrovech nebudou muset čelit předsudkům. K odchodu je prý ale donutil hlavně dluh vůči městu, který se jim kvůli nezaměstnanosti nedaří splácet. Nevím, kam přesně (a jestli vůbec) se Romové přesídlili, ale mnoho informací jsem našla o těch, kteří z Čech odešli několik let před nimi. Článek Blanky Rambouskové 1), která měla možnost se setkat s mnoha Romy žijícími v Leedsu, je plný chvály na výbornou romskou asimilaci v tomto Yorkshirském hrabství.

V průběhu více než jednoho roku měli občané České republiky možnost využít nabízených možností na trhu práce a ukázat tak svým anglickým „hostitelům“ svou českou šikovnost. Právě čeští Romové prokázali velkou přizpůsobivost a mnozí se plně zapojili do pracovního procesu. Za pomoci svých školou povinných potomků, kteří hovoří anglicky, aniž by je někdo rozeznal od rodilého mluvčího, Romové nezaznamenávají skutečně žádnou bariéru, která by stála na cestě jejich plné asimilaci. 1)

 

Hlavním důvodem, proč se Romové v Leedsu tak dobře asimilovali a nalezli zde nový domov, bude nejspíš logická domněnka autorky, že zde existuje velká komunita Pákistánců, mezi něž se Romové rádi mísí a s nimiž si je Britové často i pletou. S lidmi pákistánského původu problém není, Romové dělají vše pro to, aby zde měli dobrou pověst, a tak si zdejšímu prostředí bez problémů přivykli. Popis této komunity rozhodně potvrzuje tvrzení, že ne všichni Romové musí být nutně násilníci, neplatiči či lidé přiživující se na státu. Zdá se, že prostředí Leedsu na ně zapůsobilo zvláštní motivací a stávají se z nich poctiví a skoro až převychovaní občané.

 

Podstatně horší dojem rozhodně  dělá skupina Romů žijících taktéž v Británii, celkový jejich počet zde je odhadován na 100 0002), jejichž chování ale snad ještě v mnohém předčí to, za co jsou obviňováni a očerňováni v České republice.  Britští reportéři zachytili rozsáhlou Romskou mafii, která má na svědomí hrůzné zločiny. O této komunitě se nedá říct, že by přišli do jiné země pracovat, ale spíše vyzkoušet ještě horší podvádění státu,než jaké prováděli v České republice. Naprosto běžně okrádají

 

stát o sociální dávky, což se pravidelně děje i u nás, ale v Británii emigranti přišli na různé vymoženosti. Jednou z nich je falšování rodných listů, to znamená, že si v podstatě „vyrobí“ nové děti, na které pobírají dávky. Za vrchol nelidskosti ale považuji jiný zdroj jejich peněz. Na lákavé nabídky převezou otroky z Čech do Británie, kde je zavírají ve svých domech do kobek a  nutí je pod výhružkami pracovat. Otroci za práci nedostávají výplatu a jejich vykořisťovatelé na nich vydělávají ještě jiným hyenismem – čerpají na nich britské sociální dávky.3) Britský systém si s takovýmito druhy příživnictví neví rady a ani neexistují zákony na jejich potrestání. Tím, že se problematičtí Romové odstěhují do Británie nebudou způsobovat problémy nám, řekne si určitě mnoho českých občanů. Je možné, že by tomu tak bylo, paradoxem ale je, že když britská média odvysílala reportáž, nezapomněla v ní dodat, že Romové pocházejí právě z České republiky. Tím pádem jsme se ocitli okamžitě ve spojení s romskou mafií. Dá se jen těžko říci, jak moc reportáž pokazila názor Britů na český národ, troufám si ale říci, že v očích mnoha Britů jsme museli poměrně klesnout.

 

Dalo by se tedy konstatovat, že Romové, co od nás odcházejí, emigrují ze dvou důvodu – za účelem najít si práci a za účelem skutečně si najít práci a pracovat. Ale hlavně pracovat legálně a nezpůsobovat ještě horší problémy než v původní zemi. Neříkám, že mezi Čechy, kteří emigrují, se nenajdou zločinci nebo jedinci provozující nelegální činnosti, ale snad se nesnaží za každou cenu podkopávat a obcházet zákony jejich nového státu. Mrzí mě, že jsme s Romy spojováni právě ve věci porušování zákonů, ale ono se neříká nadarmo „starého psa novým kouskům nenaučíš“. V tomto případě mám dojem, že to platí dvojnásob – neukázněná, problémová osoba (nemusí se zákonitě jednat vždy o Romskou populaci) takovou zůstane, zákony dodržující, vzorný a poctivý člověk své vlastnosti snad také zachová.

 

Romové mají vrozený temperament, který je pro ně charakteristický a který se jen těžko budou odnaučovat. Přestože mnoho věcí je závislých na výchově, v tomto případě by asi jen velmi složitě, zda-li by to vůbec bylo možné, šlo Romy „odnaučit“ jejich temperamentu. S tímto temperamentem je samozřejmě spojen například sklon k agresivitě, vyvolávání konfliktů či kočovný život. Tak jako Romové mají určité charakteristiky jako národ, i Češi rozhodně některé mají. Není možné obhajovat všechny chyby a činy Romů jejich temperamentem a přirozeným sklonem k jistému chování, na druhou stranu ale také není možné, abychom vše sváděli na Romy. Předsudky, které jsou rozšířené ve společnosti, mají rozhodně pravdivý základ, do jisté míry si za jejich rozšiřování Romové můžou sami. Kdyby se nerozmáhali krádeže, přepadávání a činy, u kterých jsou právě oni přistiženi, po určitém čase by mohly být vymýceny. Pokud ale ti špatní z romské komunity budou ve zločinech pokračovat, není a ani nebude možné jejich absolutní splynutí s Čechy. Je otázkou, zda-li by oni sami o naprostou asimilaci s námi stáli. Přeci jenom, někteří si stojí za svou romskou národností, nestydí se za ni a v případě asimilace by mohla dokonce vymizet, o což by rozhodně nestáli, jelikož právě to je dělá výjimečnými.

 

1) Dostupné z: http://blisty.cz/art/24839.html

2) Dostupné z: http://aktualne.centrum.cz/grafika/2010/09/20/mapa-romske-evropy-kde-a-jak-ziji-romove/

3) Dostupné z: http://radekprochazka.blog.idnes.cz/c/78746/Chcete-vedet-co-delaji-emigrujici-Romove-v-Anglii-tak-se-divejte.html