Nový Zéland a Oceánie

Oceánie

= největší ostrovní oblast světa, která zabírá západní a střední část Tichého oceánu
– Geograficky se dělí na 3 hlavní skupiny ostrovů: Melanésie, Mikronésie a Polynésie
– Rozloha ostrovů v Oceánii je: 1,2 mil. km2
– Počet obyvatel je 12,3 milionů obyvatel

Vymezení
– Nejjižnější bod: Nový Zéland
– Nejzápadnější bod: Nová Guinea
– Nejsevernější bod: Hawaiské ostrovy
– Nejvýchodnější bod: Velikonoční ostrov

Melanésie
– skupina ostrovů tvořící pás na sever a severovýchod od Austrálie
– Ostrovy: Nová Guinea, Bismarckovo souostroví, Šalamounovy ostrovy, Vanuatu, Nová Kaledonie, Fidži
– Státy: Fidži, Papua- Nová Guinea, Šalamounovy ostrovy, Vanautu, Nová Kaledonie, Norfolk
– Největší ostrov je Papua- Nová Guinea
– Většina povrchu- pohoří a tropické deštné lesy

Mikronésie
– Mikros= řecky rovný
– zahrnuje ostrovy v západní části Tichého oceánu, severně od rovníku
– Patří sem spíše drobné ostrovy
– Tvoří ji souostroví: Mariany, Karolíny, Marshallovy ostrovy a další
– Státy: Federativní státy Mikronésie, Kiribati, Marshallovy ostrovy, Nauru, Palau, Guam, Severní Mariany, Wake
– Asi 1500 mini ostrůvků
– Zdrojem obživy je pěstování palmy kokosové na plantážích- z ní se získává kopra= základ všech technologií, zpracovává se mnoha způsovy

Polynésie
– je nejvíce rozptýlena a pokrývá velkou plochu Tichého oceánu
– je na východě od Melanésie a Mikronésie
– Ostrovy: Havajské (stát USA, Samoa, Tonga, Tuvalu)
– Nezávislá území: Americká Samoa, Cookovy ostrovy, Franouzská polynésie, Midway, Niue, Pitcairnovy ostrovy, Tokelau, Velikonoční ostrovy, Wallis, Futuara
– Fyziogeoraficky sem patří i Nový Zéland (ale odlišuje se od polynéských zemí svým hospodářským a politickým vývojem)

Ostrovy oceánie
– podle vzniku se rozdělují na kontinentální, vulkanické a korálové
– Kontinentální: jsou v blízkosti australského kontinentu, se kterým v minulosti souvisely- jsou to velké ostrovy s vrásovými pohořími- Nová Guinea, Bismarckovo souostroví, Šalamounovy ostrovy,

Nová Kaledonie
– Na pohoří Nová Guinea je v pohoří Pegunuan Maoke nejvyšší hora Puncak Jaya (5 030 m n. m.)

– Vulkanické ostrovy: jsou budovány ze sopečných hornin.
– Po zvětrávání dávají vznik velmi úrodním půdám- proto je rostlinstvo těchto ostrovů velmi bohaté
– Hornatý povrch s vyhaslými či činnými sopkami
– Nejvyšší činnou sopkou je Mauna Loa na ostrově Havaj
– Ostrovy: Havajské ostrovy, Tonga, Samoa, Mariany

– Korálové ostrovy vybudovali koráli žijící ve velkých koloniích (v čistých vodách a nevelkých hloubkách, kam proniká sluneční světlo a průměrná teplota neklesne pod 20°C.
– Korálové ostrovy jsou malé, nízké ostrovy v tropické části Oceánie
– Atoly: nízké korálové ostrovy
– Mají málo úrodnou půdu, na korálovém podkladu je slabá vrstva humusu
– Rostlinstvo: tráva, keře, kokosové palmy
– Mnoho ostrovů v Cookově, Gilbertově a Marshallově souostroví

Podnebí
– v celé Oceánii je tropické a oceánské (teplé a vlhké)
– vanou pravidelné pasáty přinášející srážky od východu
– Západní část oceánie je pod vlivem monzunů a jsou zde časté ničivé větry- tajfuny
– El- nino- v pravidelných intervalech se přenesou přes intenzivní srážky k Peru a Chile- oteplí se voda- méně planktonu, dopad na rybářství
– Nejdeštivější jsou Hawaiské ostrovy- 16 000 mm srážek/ročně

Obyvatelstvo
– převládá původní obyvatelstvo- Melanésané, Mikronésané, Polynésané
– Běloši- pouze Havajské ostrovy
– Většina vyznává křesťanství
– V Melanésii a Polynésii jsou rozšířena přírodní náboženství
– Úřadním jazykem je angličtina a francouzština

Hospodářství
– rozvojové země
– evropští přistěhovali zavedli plantážnické zemědělství- celé ostrovy jsou přeměněny na obrovské plantáže rostlin
– Rostoucí cestovní ruch- exotické prostředí tichomořských ostrovů je největším bohatstvím mnoha malých zemí oceánie
– Zemědělství- tropické plantážní zemědělství- pěstování především kokosové palmy, cukrové třtiny, ananasy, banány
– Významné je také pěstování jamů a batátů
– Průmysl- zaměřen na těžbu nerostných surovin
– Nová Kaledonie- významná těžba niklu, kobaltu, chromu
– ostrov Nauru- těžba fosfátů
– Papua- Nová Guinea- významná těžba mědi

Hawaiské ostrovy
– Hlavní město: Honolulu
– Počet obyvatel: 1,2 milionů
– Rozloha: 28 337 km2
– Polynésané objevili ostrovy okolo roku 500 n. l.
– 19 sopečných a korálových ostrovů

– Největší a hlavní ostrov je Oahu
– Od roku 1952 jsou 50. státem USA
– Sopečná činnost na Ostrově Hawai
– Přezdívka: The Aloha State

 

Nový Zéland

– Ostrovní stát v jihozápadní části Tichého oceánu
– Hlavní město: Wellington
– Rozloha
– Severní ostrov: 114 686 km2
– Jižní ostrov: 150 461 km2
– Počet obyvatel: 3,9 milionů
– Hustota zalidnění: 14 obyvatel/km2
– Konstituční monarchie a nezávislý člen britského společenství

Přírodní poměry

Povrch
– Nový Zéland je tvořen Severním ostrovem a Jižním ostrovem, dále Stewartův ostrov
– Mezi nimi je Cookova úžina
Severní ostrov (ostrov ohně)
– povrch je tvořen mírně zvedlou pahorkatinou
– Ve střední části ostrova je řada činných sopek- nejvyšší je Ruapahu- 2 787 m n. m., dále hodně gejzírů, horkých minerálních pramenů, jezer (Taupo) Jižní ostrov (ostrov ledu)
– jsou zde jižní Alpy s nejvyšší horou Nového Zélandu Mount Cook (3 764 m n. m.)
– Pohoří je zaledněno- Tasmanův ledovec
– Jihozápadní pobřeží ostrova je rozčleněno fjordy
– Hustá říční síť- řeky jsou krátké a vodné- Waikato, Clutha
– 60% rostlin jsou endemické (svědčí to o dlouhodobé izolaci ostrovu)
– 27% území pokrývají lesy
– Živočichové- znační endemité- kivi jižní, hatérie novozélandská
– Národní parky- přírodní bohatství- Westland, Mount Cook

Podnebí
– mírné, přímořské klima
– Vysoké úhrny srážek
– Výjimkou je severní část severního ostrova- podnebí subtropické, oceánské

Obyvatelstvo
– nerovnoměrné osídlení- většina obyvatel žije na severním ostrově, 85% urbanizace
– Novozélanďané evropského původu, původní obyvatelé Maorové
– Zbývající část tvoří přistěhovalci z Asie, míšenci a Polynésané
– Úředním jazykem je angličtina

Hospodářství
= Vyspělý, průmyslově- zemědělský stát
– Ve službách 68%, v průmyslu 24%, v zemědělství 8%
– Těžební průmysl: uhlí, zemní plyn, ropa, železná ruda a drahé kovy- významná je těžba zlata
– Elektrárenství: 80% hydroelektrárny, 5% geotermální (Wairakei na Severním ostrově)
– Zpracovatelský průmysl: potravinářství (mlékárenství a masný- produkce masa/ 1 obyvatel je Nový Zéland na 1. místě
– Zemědělství: dominuje živočišná výroba- má výborné přírodní předpoklady (chov ovcí)
– Rostlinná výroba- hlavně obilniny (ječmen, pšenice, oves, kukuřice)
– Cestovní ruch: turisticky nejpřitažlivější zem světa (sopečné jevy, gejzíry- severní X ledovcové krajiny- jižní ostrov)