Polární oblasti

Antarktida

– Povrch Antarktidy tvoří kontinent, na rozdíl od Arktidy
– vysoký kontinent- většina území díky ledovci leží výše než 1000 m n. m.
– Nejvyšší horou je Vinson Massif- setkáme se zde i se sopečnou činností
– Přes 96% rozlohy pokrývá pevninský ledovec- tloušťka ledu je od několika metrů až po kilometry (v nejtlustší části až 5 km tloušťka)
– Udržuje v sobě 80% zásob sladké vody na zemi
– Antarktické „oázy“- místa, která v Antarktidě nejsou zaledněna
– Nezaledněný modrý povrch teplo přitahuje, ledovce jsou naopak izolované
– Při okraji kontinentu nalezneme šelfové ledovce (Ledovec v centrální oblasti se sesouvá dolu), ze kterých se odlamují kry (telení),- mohou dostat do volního oceánu, kde postupně tají
– sněžná čára je v úrovni světového oceánu
– V zimním období je okolní moře pokryto mořským tabulovým ledovcem

Přírodní podmínky
– podnebí je velmi drsné- díky zeměpisné poloze, vysoké nadmořské výšce a velké rozloze jsou průměrné teploty -25°C (světový pól mrazu= místo, kde byla naměřena nejnižší teplo -89°C na ruské stanici Vostok)
– Pobřeží je často bičováno silnými větry- typické východní větry (od pólu na sever), (100 až 300 km/h)

Flóra a fauna
– je velmi chudé- převážně mechy a lišejníky
– Zvířata- tučňáci, ptáci (albatrosi, chaluhy) a
– marikultura (=přechod na jinou živočišnou stravu do budoucna- potravu z moře) obrovské množství krillu v mořích

Obyvatelstvo
– žijí pouze ve výzkumných stanicích (i ČR má na ostrově Jamese Rose stanici- Mendelova výzkumná stanice- univerzita v Brně)
– Je chráněno mezinárodní úmluvou- Antarktida je nejekologičtější kontinent
– 1959- Rok Antarktidy- kompletní výzkum všeho co se dalo vyzkoumat
– Některé státy mají právo těžit- Chile, Argentina
– Těžba barevných kovů- pohoří je Alpsko Himálajského typu
– Aktivita Japonců- porušují mezinárodní úmluvu a loví kytovce
– V posledních letech ale dochází v rozvoji turistiky na Antarktidu- z Argentiny a z Chile- fakultativní výlet- v době antarktického léta
– Vyváží se likvidovat odpady
– Ekologický problém- tání ledovců- globální oteplování, ozonová díra (ztenčená vrstva ozonu ve stratosféře, proniká UV záření na zemský povrch- způsobuje mutace)

 

Arktida

– název pro ostrovy v zamrzlém Severním ledovém oceánu
– 10. izoterma je dolní hranice Arktidy, horní je severní pól
– Střední část severního ledového oceánu je trvale pokryta ledem
– Tato ledová masa je neustále v pohybu- drift
– největší pevninský ledovec- Grónský a Islandský
– tam kde led není- tundra nebo polární pouště a polopouště
– Intenzivnější život- hlavně v tundře

Flora, fauna
– mechy, lišejníky, občas keře
– ze zvířat můžeme jmenovat soby, hlodavce, polární lišky či dravé ptáky
– typickým obyvatelem je lední medvěd, mrož, tuleň
– chladné moře je bohaté na ptáky
– při pobřeží bohatá loviště- plankton, ryby, mořští savci
– chaluhy- jsou teplotně odolné

Obyvatelé
– Čuktové, na Aljašce Aleutové
– v šelfových mořích je těžena ropa
– největší ostrov je Grónsko- v Americe, ale je pod správou Dánska
– Roland Amundsen- 1911 dosáhl jako první jižního pólu