Soustava žláz s vnitřní sekrecí

Soustava žláz s vnitřní sekrecí

 • Žlázy s vnitřní sekrecí = žlázy endokrinní – vylučují biologicky aktivní látky = hormony do krve
 • Hormony působí v širší oblasti → jejich působení je pomalejší a difuzní (na rozdíl od NS)
 • Pro buňky endokrinních žláz je typické vylučování do krevního oběhu (na rozdíl od žláz exokrinních – vylučují látky do svého okolí vývodnými trubicemi – např. slinné nebo potní žlázy)
 • Hormony jsou nositeli chemické informace – v cílových buňkách a tkáních vazba na receptor (= molekulární struktura v plazmatických membránách nebo i uvnitř buněk, vážou vždy jen určitý hormon) → předání signálů do buňky prostřednictvím další látky (= druhý posel)
  → = buněčná signalizace – je ovlivněna celou řadou látek (léčebný i toxický význam – např. bakteriální jed choleratoxin – způsobuje choleru)
 • → Nobelova cena r. 1994 za fyziologii a lékařství Američanům A. Gilmanovi a M. Rodbellovi
 • Hormony působí již ve velmi malých koncentracích – hladina hormonů v krvi velmi nízká
 • Hormony ovlivňují metabolismus, hospodaření s ionty a vodou, růst, rozmnožování
–         Funkce hormonů z hlediska metabolismu
 • Katabolické hormony: kortizol, tyroxin, parathormon, tyreokalcitonin, glukagon
 • Anabolické hormony: androgeny, estrogeny, gestageny, inzulin, somatotropní hormon

Tkáňové hormony

 • Nejsou vylučovány specializovanými endokrinními žlázami, ale některými tkáněmi s jinou specifickou funkcí (např. gastrointestinální hormony – do krve v trávicím traktu)

Žaludek

–         Gastrin – stimulace peristaltiky, tvorba žaludeční šťávy

Tenké střevo

–         Sekretin – stimuluje žlučník a pankreas

–         Somatostatin – inhibuje žlučník a pankreas

–         Motilin – stimuluje peristaltiku

Ledviny

–         Renin – stimuluje tvorbu aldosteron

–         Erytropoetin – umožňuje erytropoézy

–         D-hormon – stimuluje resorpci Ca ze střeva

Játra

–         Somatomedin – zprostředkuje růst kostí

Srdce

–         ANP (atriový natriuretický peptid) – podporuje vylučování iontů sodíku a vody v ledvinách, snižuje krevní tlak

Mozek

–          Liberiny a statiny, serotonin, histamin, dopamin, noradrenalin, endorfiny, enkefaliny (vnitřní opiáty)

 

Hypofýza = podvěsek mozkový (glandula pitiutaria)

 • Sekretorický orgán uložený na bázi lebky, spojen stopkou s hypotalamem → hypotalamohypofyzární soustava
 • Přední část – adenohypofýza – vznik ze zadní stěny jícnu
 • Zadní část – neurohypofýza – vychlípenina spodiny III. mozkové komory

Adenohypofýza = přední lalok hypofýzy

 • Její činnost řízena z hypotalamu prostřednictvím regulačních hormonů – jsou vytvářeny neurosekretorickými buňkami v hypotalamu, zvyšují nebo snižují tvorbu hormonů adenohypofýzy
 • Téměř každý ze šesti hormonů adenohypofýzy má jeden regulační hormon, který zvyšuje jeho vylučování, a jeden, který je snižuje
 • Regulace činnosti hypofýzy – složitá vícestupňová regulace negativní zpětnou vazbou (= odpověď centra na informaci z čidla je opačného směru než zaznamenaná odchylka od normální hodnoty, kterou určuje centrum)

–         Somatotropin (somatotropní hormon) = STH

 • Růstový hormon
 • Stimuluje syntézu bílkovin a růst dlouhých kostí v epifýzách (somatomediny v játrech)
 • Hyperfunkce → nadměrný růst = gigantismus
 • Hypofunkce → trpaslictví = nanismus

–         Prolaktin

 • Stimuluje růst mléčné žlázy
 • Po porodu zahajuje a udržuje tvorbu mléka – laktaci

–         Kortikotropin (adrenokortikotropní hormon) = ACTH

 • Glandotropní hormon (= jeho vlivem adenohypofýza ovládá činnost jiných žláz)
 • Stimuluje syntézu a vylučování kortizolu – hormon kůry nadledvin

–         Tyrotropin (thyreotropní hormon) = TH

 • Glandotropní hormon (= jeho vlivem adenohypofýza ovládá činnost jiných žláz)
 • Řídí činnost štítné žlázy

–         Folitropin (folikuly stimulující hormon) = FSH

 • Glandotropní hormon (= jeho vlivem adenohypofýza ovládá činnost jiných žláz)
 • Gonadotropní hormon (= jeho vlivem adenohypofýza ovládá činnost pohl. žláz)
 • U žen: růst folikulů ve vaječnících, tvorbu estrogenu
 • U mužů: množení pohlavních buněk (spermatogeneze)

–         Lutropin (luteinizační hormon) = LH

 • Glandotropní hormon (= jeho vlivem adenohypofýza ovládá činnost jiných žláz)
 • Gonadotropní hormon (= jeho vlivem adenohypofýza ovládá činnost pohl. žláz)
 • U žen: růst folikulů, ve zralých folikulech vyvolává ovulaci a tvorbu žlutého tělíska (ty produkují hormony estrogeny)
 • U mužů: působí na buňky varlete (ty tvoří testosteron)

Neurohypofýza = zadní lalok hypofýzy

 • Netvoří hormony, pouze je shromažďuje a distribuuje, hormony vznikají v neurosekretorických buňkách hypotalamu, odkud se dostávají do neurohypofýzy cytoplazmou nervových vláken

–         Antidiuretin (antidiuretický hormon) = ADH

 • Působí v ledvině na stěny sběracích kanálků → zvýšení jejich propustnosti pro vodu → zvýšení zpětného vstřebávání vody ze sběracích kanálků → proti vylučování vody močí
 • Při nedostatku vody v těle: vylučuje se více hormonu → snížení vylučování vody močí
 • Při nadbytku vody v těle: vylučuje se méně hormonu → zvýšení vylučování vody močí

–         Oxytocin

 • Podněcuje stahy hladkých svalů dělohy → urychlení porodu
 • Při laktaci vyvolává stahy hladkého svalstva kolem mlékovodů v mléčné žláze
 • Pozitivní zpětná vazba (= v živých soustavách daleko méně časté, nestabilizuje systém, nemá regulační účinek, má účinek zesilovací)

–         Statiny a liberiny (regulační hormony)

 • Regulují sekreci jiných hormonů

Štítná žláza (glandula thyreoidea)

 • Největší endokrinní žláza, nejstarší endokrinní žlázou u obratlovců
 • Sestává ze dvou laloků po stranách štítné chrupavky hrtanu (jsou spojeny a připomínají písmeno H)
 • K tvorbě hormonů je potřebný jód
 • Folikulární buňky: tyroxin (T4) a trijodtyronin (T3) – derivát tyroxinu
 • Parafolikulární buňky: tyreokalcitonin (kalcitonin)

–         Tyroxin a trijodtyronin

 • Ovlivňují metabolismus, růst, vývoj CNS
 • Zvyšují účinnost jiných hormonů, např. adrenalinu
 • Hypotyreóza (v dětství): těžké fyzické i psychické poruchy, růstové poruchy s disproporcemi těla, kretenismus
 • Hypotyreóza (v dospělosti): zpomalený metabolismus, obezita, snížení tepové i dechové frekvence, zpomalené myšlení i řeč, edémy (= otoky), špatné snášení chladu
 • Hypertyreóza (tyreotoxikóza): zvýšený metabolismus, hubnutí se zvýšenou chutí k jídlu, pocení, rychlý tep, zvýšená dráždivost, emocionální labilita, třes, exoftalmus („vykulené oči“), špatné snášení tepla
 • U obou poruch se může štítná žláza zvětšit – struma

–         Tyreokalcitonin (kalcitonin)

 • Snižuje hladinu Ca2+ v krvi
 • Podporuje jeho ukládání do kostí
 • Působí proti parathormonu příštítných tělísek

Příštítná tělíska (glandulae parathyreoidae)

 • 4 malé útvary na zadní straně obou laloků štítné žlázy

–         Parathormon

 • Stimuluje v kostech aktivitu buněk, které rozrušují kostní hmotu → z kostí uvolňování Ca2+ a fosfáty HPO42-
 • Reguluje hladinu (koncentraci) vápníku v krvi – na principu negativní zpětné vazby
 • Řídící člen (= příštítná tělíska) dostává neustále zprávy o hladině vápníku v krvi → receptory (zaznamenávají tyto hodnoty) jsou přímo buňky příštítných tělísek
 • Jestliže hladina vápníku v krvi klesne, začne se parathormon vylučovat
 • Zvýšená hladina vápníku v krvi následně potlačí vylučování parathormonu
 • → jednoduchá negativní zpětná vazba (je nejčastější – vylučování inzulinu, glukagonu, parathormonu, ADH)
 • Při nedostatku parathormonu nastává rychlý pokles hladiny vápníku v krvi → zvýšení nervosvalové dráždivosti, popř. až ke křečovitým záškubům svalstva

Nadledviny (glandulae suprarenales)

 • Párové endokrinní žlázy, uloženy při horním pólu ledvin
 • Rozlišují se na 2 části – kůru a dřeň
 • Liší se původem, stavbou a funkcí

Kůra nadledvin

–         Glukokortikoidy (kortizol)

 • Udržuje hladinu glukózy v krvi
 • Významné působení v léčbě zánětů (JIA)
 • Ve vyšších dávkách způsobují snížení imunobiologických reakcí zmenšením aktivity imunitní soustavy (imunosupresivní účinek) – využití při transplantacích i při alergiích

–         Mineralokortikoidy (aldosteron)

 • Působí na metabolismus elektrolytů v ledvině tím, že zvyšuje v ledvinných kanálcích zpětné vstřebávání iontů sodíku a současně sekreci iontů draslíku
 • Zpětným vstřebáváním iontů sodíku zvyšuje i zpětné vstřebávání vody → řízení hospodaření vody a minerálních látek

–         Steroidy (androgeny, gestageny, estrogeny)

 • Účinek podobný účinku pohlavních hormonů testosteronu a estrogenu
 • Hyperfunkce = Cushingův syndrom – předčasná pohlavní zralost, vznik sekundárních pohlavních znaků druhého pohlaví, obezita otoky, slabost, diabetes, vystouplé břicho, vyšší tepová frekvence
 • Hypofunkce = Addisonova choroba – slabost, závratě, hubnutí, tmavá pigmentace v ohybech kloubů, unavitelnost, sešlost, nízký krevní tlak, vysoká tepová frekvence

Dřeň nadledvin

–         Adrenalin a noradrenalin

 • Připravují organismus k zátěži, zvyšují hladinu krevní glukózy
 • Zrychlují tepovou frekvenci, zvyšují krevní tlak
 • Zvyšují prokrvení činných orgánů
 • Podporují štěpení glykogenu v játrech a ve svalech, štěpení tuků v tukové tkáni
 • Vylučování hormonů dřeně je řízeno sympatikem
 • Při chladu, tělesné námaze, stresových situacích a hypoglykémii se sekrece hormonů dřeně zvyšuje působením z nervových center (hlavně z mezimozku = hypotalamu)
o   Stres
 • Poplachová reakce: aktivace sympatiku, vyloučení adrenalinu
 • Fáze resistence: maximální adaptace na stres, mobilizace rezerv, vylučování kortikoidů
 • Fáze vyčerpání: trvá-li stres dlouho a je intenzivní

Slinivka břišní (pankreas)

 • Exokrinní funkce – pankreatická šťáva s enzymy do dvanáctníku
 • Endokrinní funkce – Langerhansovy ostrůvky = skupiny buněk rozptýlené po celém pankreatu

–         Inzulín

 • Produkován beta-buňkami Langerhansových ostrůvků
 • Snižuje hladinu glukózy v krvi – podporuje vstup glukózy do buněk → zdroj energie
 • Hladina glukózy v krvi (glykémie) na lačno – 4,5-6,2 mmol/l krve, stoupá po jídle, ale vlivem inzulínu se po určité době vrací k původním hodnotám
 • Pouze nervové buňky jsou volně propustné pro glukózu → hlavní zdroj energie pro mozek → mozek není závislý na vylučování inzulinu
 • Nedostatek inzulínu → cukrovka (diabetes mellitus) – nadměrné množství glukózy v krvi, špatně vstupuje do buněk a vylučuje se močí, zvýšená hladina glukózy v krvi způsobuje glykosylaci tělních bílkovin (vazbu glukózy na bílkovinné molekuly) → poruchy tkání (cévy, sítnice oka, ledviny)
 • Při těžší formě cukrovky → podávání inzulinu injekcí pod kůži (ústy by se jako látka bílkovinné povahy rozkládal trávicími enzymy)
 • Cukrovkou jsou postižena 4 % obyvatelstva

–         Glukagon

 • Produkován alfa-buňkami Langerhansových ostrůvků
 • Podobné účinky jako adrenalin
 • Zvyšuje hladinu glukózy v krvi → zvyšuje štěpení glykogenu na glukózu v játrech (nikoliv ve svalech)

Pohlavní žlázy

Varlata

–         Testosteron

 • Produkován Leydigovými buňkami varlat
 • Vliv na produkci spermií, růst pohlavních orgánů, mužské pohlavní cítění

Vaječníky

–         Estrogen

 • Produkován buňkami Graafova folikulu
 • Vliv na produkci vajíček, růst a vývoj pohlavních orgánů, ženského pohlavního cítění

–         Progesteron

 • Produkován buňkami žlutého tělíska, ovlivňuje děložní sliznici a těhotenství

Epifýza = šišinka

 • Vznikla jako vychlípenina mezimozku (parietální oko)

–         Melatonin

 • Jeho tvorba je řízena intenzitou světla – produkce hlavně v noci
 • Podílí se na 24 hodinových i ročních biorytmech
 • Ovlivňuje také pohlavní dozrávání (způsobuje jeho zpomalení)

Brzlík (thymus)

 • Produkuje látky působící na vývoj lymfocytů

Placenta (plodový koláč)

–         Estradiol, progesteron

–         Chriongonadotropin – udržuje v činnosti žluté tělísko

–          Placentární somatotropin – funkce jako STH a prolaktin