Camus Albert – Cizinec (3)

 

Literárněhistorický kontext:

Kontext autorovy tvorby:

Autor:

– /Kami, bez Kamiho/

– 1913 – 1960

– francouzský prozaik, dramatik, filozof (učitel), dále i překlady a filmové adaptace divad. her (Dostojevský, Lope de Vega, Calderón)

– nar. v Alžíru (strávil mládí) -> tam část Cizince

– hodně cestoval (i ČSR)

– vstup do komunist. strany -> levicově orient.

– Nobelova cena za celoživotní dílo

– aktivně bojoval ve 2. sv. v.

– znaky:

– problematika odcizenosti a vzpoury (ve svých dílech hledá odpověď, jak se má chovat člověk, který nevěří ani v Boha, ani v sílu rozumu)

– téma strachu ze samoty

– reakce na ztrátu tradičních hodnot a přesvědčení o nesmyslnosti a absurdnosti života

– dílo:

– Cizinec, Mor (romány)

– filozoficky laděná: Pád, Šťastná smrt (romány), Exil a království (sbírka povídek), Mýtus o Sisyfovi,

Člověk            revoltující (eseje)

– dramata: Caligula, Nedorozumění, Stav obležení, Spravedliví

Časové zařazení díla:

– Cizinec je jednou z prvotin autorovy tvorby, r. 1942

 

Kontext české (světové) tvorby:

Literatura 2. pol. 20. stol.:

– reakce na 2. sv. v. -> vznik válečných románů:

1) evropský

  1. a) frontový:

– děj na bojišti (frontě)

– kontrast mezi bojištěm a týlem (týl – domov; lidé z týla nechápou, co se na bojišti děje)

– naturalistické scény, popisy (mrtví, krev)

– autoři: Erich Maria Remarque (Něm.), Jurij Bondarev (Rus.), Patrik Ryan (Ang.)

  1. b) tematika koncentračních táborů:

– E. M. Remarque, Fenelonová (Fr.), Robert Merle (Fr.)

– zajatecké tábory: Pierre Boulle /Bul/ (Fr.), James Clavell (Ang.)

 

2) americký

– válka s Japonskem, důraz na psychiku, důraz na smysl války (na amer. kontinentu se nebojovalo -> Amíci neví, za co bojují x Evropané)

  1. a) psychologický:

– William Styron, Elie Wiesel

  1. b) fronrový:

– Norman Mailer, Joseph Heller

 

– nové směry:

– EXISTENCIALISMUS

                        – proud 20. stol.

– vznik po 1. sv. v. v Německu jako filozof. směr -> jako lit. směr až od 30. – 60. let 20. stol.

– filozofové: Karl Jaspers, Martin Heidegger

– znaky:

– díla – blíží se esejím (= úvaha s uměleckými prvky) + propojeno s filozofií

– úvahovost

– analýza dušev. procesů

-hl. hrd – osamělí, opuštění (i Bohem), často v mezních život. situacích -> propadají beznaději, hnusu

– život je starost, ptže člověk je svobodný

– motivy smrti a svobody (člověk je těsně před smrtí nejsvobodnější)

– rozšířeno hlavně ve Francii

– autoři: Albert Camus (Cizinec), Jean Paul Sartre, dramatici: Samuel Beckett, Eugene Jonesco

– vliv na Franze Kavku (pražský spis.) – znaky jeho tvorby:

– jeho svět: fantaskní + absurdní

– sen/realita (a její detailní popisy)

– odcizení člověka, odlidštěná společnost

– byrokracie (-> byrokratická němčina)

– pesimismus, hledání smyslu života

– pocity osamění, viny, trestu

– hl. postavy často nemají příjmení (všeobecná platnost – Josef K., zeměměřič K.)

– motivy zvířat

– mnohoznačnost díla

– těžko zařaditelný

 

– francouzský nový román

– vznik ve Francii

– „antiromán“ – proti tradičnímu románu 19. stol. (př. Balzac)

– návaznost na experimentální prózu

– znaky: nemá „nic“ – celistvý děj, žádnou hl. postavu, vypravěče, přímou charakteristiku postav, ani

jména; střídají se úhly pohledu; příběh zobrazen okem kamery – detailně co vidíme, slyšíme;

experimenty s jazykem; střídání času; detektivní téma

– autoři: Alain Robbe-Grillet /Alén Rob Grije/, Nathalie Sarrautová /Natali Sarotová/

rozhněvaní mladí muži

– Anglie

– obdoba beatníků

– kritika angl. spol. (kariérismus, pokrytectví), hl. hrd. – mladý muž, absolvent angl. univ., chce

volnost, ne úspěch, odmítá stereotyp, boj ale končí resignací (vezme si ženu z vyšších kruhů spol.)

– angl. humor, hovor. jazyk – přínos

– autoři: Kingsley Amis, John Osborne

beatníci

= Beat generation/ zbitá generace

USA

beat = zbitý (unavený životem)/blažený (únik z tohoto stavu)

– odpor vůči konzumní spol. – tradič. hodnotám, důraz na svobodu

– snaha docílení extáze: 1) do klubu – jazz + drogy (LSD) + alkohol + nevázaný sex

2) tuláctví

3) rychlá jízda

– šokující móda, zanedbání zevnějšku, otevřené výpovědi – detail, na okraji spol.

– vliv zenového buddhismu (dálný východ) – pozice lotosového květu

– sl. zásoba – rozptyl – od totálně spis. po vulgarismy

-> vznik hnutí hippies („děti květin“ v 60. letech) – protest proti válce ve Vietnamu

-> v 80. letech na ně navázal také Charles Bukovski (hl. hrd. – Chinaski)

– autoři: Jack Kerouac, William Burroughs, Allen Ginsberg, Lawrence Ferlinghetti

neorealismus

                               – uměl. směr v ital. filmu, výtvar. umění, literatuře

– znaky: návrat k real. tradicím (pravdivý obraz Itálie), zobraz. každodenní život prostých lidí,

dokumentárnost, hodnověrnost, sociální tematika, žánry: deníky, memoáry, romány

film -> propaganda názorů fašistů + oslava ital. armády, reakce na válku, hl. role neherci – hráli sami

sebe (autentičnost), natáčení v exteriéru, užití dialektu, láska k vlasti

– autoři: Alberto Moravia, režiséři: Luchino Visconti, Cezare Zavattini, Vittorio de Sica

– magický realismus

                               – Jižní Amerika (Columbie), v Evropě hl. Rusko, v Asii – Kyrgyzstán

– znaky: zázračné reálno, mytologie, prolín. 2 světů -> 2 roviny: reálný svět x magický svět (ale

působí přirozeně, jevy v knize nejsou vysvětlovány); nehledá se logika; život po smrti

– spojené s postmodernou

– autoři: Michail Bulgakov, Michal Ajvaz, Miloš Urban, Čingiz Ajtmatov, Alejo Carpentier

                – postmodernismus

                               – 60. léta 20. stol., v Čechách až po r. 89

– znaky: vícevrstevnatý text vel ké množství interpretací, dvojúrovňovost, mystifikace atd.

– autoři: Umberto Eco, V. V. Nabokov (Rus) Ken Kesey (Am.), M. Kundera (Čech) – Nesmrtelnost, L. Fuks (Čech) – Vévodkyně a kuchařka

 

Inspirace:

– hlavní rozdíl v porovnání hlavního hrdiny Cizince s Kafkou – Proces a Stendhalem – Červený a černý: Kavkův a Stendhalův hrdina klade alespoň nějaký odpor, hrdina Camuse však nikoliv??? – kniha měla původně zahrnovat podtitul: Šťastný/ Svobodný člověk – vliv Camuse -> literatura 60. let v Čechách (pocity zmaru; Ostře sledované vlaky – raná tvorba B. Hrabala)

– zmínka o Československu – zpráva o absurdní vraždě – zfilmováno 1967: režie – Visconti (Ital)

– ve své době úspěch -> úspěšný start autorovy literární kariéry 1. Rozbor: Literární druh: epika, próza

Literární žánr: novela/román (krátký)

Kompoziční výstavba:

– 2 části (1. spíše dějová – události od pohřbu matky, 2. spíše filozofická – soudní proces) – chronologie, ale retrospektivita v Mersaultových vzpomínkách (př. ve vězení)

 

Časoprostor: – Alžírsko; země pod nadvládou Francie – přesný čas neurčen

 

Téma a motiv:

Téma:

– odvaha člověka, který je bez jakéhokoliv hrdinství ochoten zemřít pro pravdu

– projev autorovy filozofie – kladen důraz na člověka jako jedince kráčící mimo společnost – člověk svobodný, nespoutaný, zaměřený na své vnitřní já, bez nalezení smyslu života, život s vědomím, že jediná jistota je smrt -> odcizení, pocity osamělosti, úzkosti, strachu => absurdita lidské existence
Motivy: – motiv svobody – v momentě, kdy M. čeká na smrt (vše je mu jedno, nic neřeší – ví, že zemře)
Myšlenky: – název – dvojí pojetí:

-> „cizinec ve společnosti“ (chování, myšlení) mezi Francouzi (neuznává žádné společenské ani morální konvence)

-> původ – hl. hrdina žije pouze v malé „bílé“ komunitě mezi Araby

-> smrt pro pravdu – odmítání Boha či společnosti, jediné řešení beznadějnosti ve smrti -> kritika pokrytectví ve společnosti, odsuzování víry v Boha – otázky morálky – společnost (zde je to vidět převážně při soudním procesu) má problém se zařazením Mersaultova chování podle běžného morálního chování – př. žádná lítost po matčině smrti -> M. je „přidělen“ titul: „pohřbíval matku se srdcem zločince“ – otázky viny a trestu

 

  1. Rozbor: Typy promluv:

– vnitřní monology hl. hrd., dialogy (-> přímá řeč), i řeč nepřímá (řekl, že …) – tiráda = mnohomluvná nabubřelá řeč

 

Způsob vyprávění:

– ich-forma, místy i er-forma

 

Postavy:

Mersault – zároveň vypravěč – úředník, původem z Francie – chladný vztah k matce – pošle ji do domova důchodců (útulku); žádné city k ní nejeví ani po její smrti (naopak je až moc schopný veselit se v onen smutný den) – „kamenná tvář“ – neprojevuje naprosto žádné emoce, jen lhostejnost – nebránil se ani u soudu; nepřátelský však není (radost z přírody, krásy) – nepředvídatelný (postřelení Araba) – ve vězení hodně vzpomíná, lhostejnost zde ale narůstá – odmítá kaplana, nechce teď před svojí popravou hledat odpuštění u Boha nebo víru, ví, že zemře, cítí svobodu, nelže, nic nepředstírá – tím jde proti společnosti – cítí se osaměle – svět podle něho odporuje logice – cítí se být cizincem, lidem nerozumí, ale přitom není psychicky narušený (dekadent) – poslední chvíle však nechce trávit sám -> hodně diváků na popravě => jeho vlastnosti se od ostatních značně liší => „cizinec mezi lidmi“ plus zároveň je cizincem i pro svůj původ (žije jako jeden z mála bělochů mezi Araby)

 

Marie – Mersaultova přítelkyně

 

Raymond – Mersaultův přítel – dostává se do problémů se zákonem

 

Přítomni u soudu – advokát, kněz, …

 

– další: Salaman (protivný soused, který bije svého psa – až po jeho smrti si uvědomí, co pro něho znamenal)

– symbolika jména Mersault – Mer (= moře) + Soleil (= slunce)

Vypravěč/lyrický subjekt:

– autorský postoj – obhajuje Mersaulta, sympatizuje s ním a stojí na jeho straně

  1. Rozbor:

Jazykové prostředky:

-> jazyk odpovídá charakteristickým rysům hl. hrdiny – prostý, lhostejný, nezaujatý jazyk bez emocí, krátké věty – spisovnost, místy nespisovné koncovky (př. moh) – místy i lyrické popisy přírody (na pláži – před smrtí Araba) – vnitřní monology hl. hrd., dialogy (-> přímá řeč), i řeč nepřímá (řekl, že …) – tiráda = mnohomluvná nabubřelá řeč – filozofické úvahy

 

Tropy a figury: Tropy: – přirovnání (četl jsem v ní jak v otevřené knize)

(Nedůležitý) děj: 1. část: – Mersaultovi zemře matka, předtím se s ní vídal jen zřídka, poslal ji do domova pro seniory – popis pohřbu – navenek ani vevnitř necítí lítost – neobvyklé, lidmi je odsouzen -> popis pocitů

– seznámení s Marií a sousedem – konflikt Raymonda se skupinkou Arabů -> u moře při žhavém slunci neplánovaně jednoho z nich M. zabíjí (ani ho Arab nerozčílil)

 

  1. část: – uvěznění M., proces -> M. je odsouzen k smrti, nebrání se však – čeká na popravu -> popis jeho myšlenkových pochodů, vzpomínání na minulost (spojeno s matkou)

– kaplanova snaha o navedení M. na víru – křesťanství – M. jím ale opovrhuje