Goldoni Carlo – Sluha dvou pánů (2)

Carlo GOLDONI Tvořil v období KLASICISMU

 • Vznikl ve Francii v polovině 17. století a trval až do 18. století
 • Vrcholem klasicismu byl EMPÍR inspirovaný hodně antikou
 • Ostatní umělecká odvětví mají stejné charakteristické rysy:
  • HUDBA má řád – 1. vídeňská škola (Mozart, Haydn, Beethoven)
  • ARCHITEKTURA – přímé linie, pravidelné, inspirace v antice

 

Pro toto období jsou charakteristickými znaky Pevný řád, jednotné principy

RACIONALISMUS = rozumové uvažování

A cit je podřízen rozumu

Ideál krásy spočíval v PRAVDĚ A SOUMĚRNOSTI

Inspirace antikou → ZÁSADA TROJÍ JEDNOTY

 • ZÁSADA TROJÍ JEDNOTY = děj literárních děl se odehrával na jednom místě, měl pouze jednu zápletku a udál se během jednoho dne
  • Místa, času, děje
 • Literatura se dělila na umění VYSOKÉ a NÍZKÉ
  • VYSOKÉ: óda, epos, tragédie – náměty ze života vyšších vrstev
  • NÍZKÉ: komedie, bajka satira – náměty ze života nižších vrstev
 • Poezie je v klasicismu nahrazována DRAMATEM

 

V období klasicismu vznikl nový druh dramatu – COMEDIA DELL’ARTE (přeloženo: komedie profesionálních herců)

 • Jde o druh improvizace kdy postavy mají pevný a ustálený charakter
 • Všechny postavy mají charakteristickou masku, takže je diváci ihned poznali.
  • Harlekýn, Kolombína

 

V tomto období dále tvořil Moliére – Lakomec, Piere Corneille, Jean Racine, La Fontaine – Bajky

 

Carlo GOLDONI:

 • Italský dramatik a autor především KOMEDIÍ
 • Kvůli otcovým neúspěchům hodně cestoval po městech severní Itálie. Nakonec se usadil v Benátkách.
 • Kromě divadelních her psal také libreta oper.
 • Považován za zakladatele italské veselohry.
 • Ovlivněn Comedií dell’arte, ale prolomil její stereotypy:
  • Zrušil masky, kostýmy, obnovil moc slova
 • Další Goldoniho díla jsou: drama – Poprask na laguně, Hrubiáni, Chytrá vdova

 

SUHA DVOU PÁNŮ:

 • Literární druh: DRAMA
  • Typ promluv – přímé řeči jednotlivých postav = REPLIKY
  • + scénické poznámky
 • Žánr: KOMEDIE (nízké umění)
 • LITERÁRNÍ FORMA: Próza – není ve verších

 

Děj v Benátkách – v 18. století

 

Hlavní myšlenkou díla je vtipné ztvárnění situace, kdy se sluha snaží sloužit dvěma pánům najednou. Komicky řeší prekérní situace.

V závěru díla vyjde najevo, že oba jeho pánové jsou milenci, kteří se hledali.

 

Drama bylo zinscenováno mnoha divadly, ale asi nejslavnějším provedením je inscenace Národního divadla v hlavní roli s Miroslavem Donutilem.

Komedie Sluha dvou pánů se velmi rychle dostala za hranice Itálie a zůstala oblíbenou divadelní hrou dodnes.

 

POSTAVY:

 • Truffaldiino: sluha, nevzdělaný, roztržitý, chce si vydělat co nejvíce peněz
 • Beatrice + Florindo: milenci
 • Clarice + Silvio: milenci
 • Smeraldina: služebná, svérázná
 • Federico Raspony: zemřelý bratr Beatrice