Alpské státy

Švýcarsko- Bern

Rakousko- Vídeň

Lichtenštejnsko- Vaduz

– Společnou charakteristickou vlastností je zemská poloha- vysokohorský charakter= vertikální členitost
– Tyto státy jsou význační pro letní a zimní turistiku
– Řeky mají spádné prudké vodní toky- jsou využívané pro hydroenergetiku
– Ve vysokohorských oblastech je typická transhumance= kombinace extenzivního a intenzivního chovu, v létě je skot situovaný na pastvinách a v zimě ustájen. Jsou to státy 1. světa

Švýcarsko

– Hlavní město: Bern
– Počet obyvatel: přes 7 milionů
– Rozloha: 41 290 km2
– Měna: Švýcarský frank (nejstabilnější ve světě)
– Není členem EU- zachovává si neutralitu
– Administrativně se dělí na kantóny- 26 kantón, každá má vlastní správu a ústavu
– Dominují Alpy

Podnebí
– Typické vysokohorské klima
– Mírný podnebný pás, vnitrozemské klima
– Většina srážek na západě- fén (zdroj padavých větrů
– Vysoká nadmořská výška, klesá 1°C na každých 100m
– V létě příhodné teploty

Povrch
– Jednotlivá pásma Alp
1. Švýcarská Jur a
2. Bernské Alpy (Matterhorn, Monte Rosa)
3. Rhaetské Alpy
– Aletský ledovec- největší ledovec Alp
– Ledovcová jezera- Bodamské jezero, Ženevské jezero
– Řeka Rýn Hospodářství

– Žádné surovinové zdroje
– Cestovní ruch (zima- lyže, léto- turistika)
– Vyspělé bankovnictví, pojišťovnictví, strojírenství, elektronika, hodinky, mikroskopy, kapesní nože, léky, šperky, tabulková čokoláda, Nestlé, Breitling, Rolex
– Banky- světový fenomén
– Chov skotu- transhumance
– Vodní elektrárny 60%, Jaderné elektrárny, rozvinutá doprava, tunely, čokoládový expres
– Na jižních svazích se v létě pěstuje vinná réva

Obyvatelstvo
– Spíše soustředěné v údolí
– Němčina, Francouzština, Italština, Rétorománština
– Protestanti, Římští katolíci, Židé

Rakousko

– Hlavní město: Vídeň
– Počet obyvatel: 8 milionů
– Rozloha: 84 000 km2
– Rakouská federativní republika (9 spolkových zemí)
– Dříve neutrální (dnes členem OSN a EU), neutrální ze strany vojenské
– Vyspělý stát

Povrch
– České pojmenování Rakouska od pohraničního hradu Ratsgot
– Západní oblast je hornatá, směrem na východ se mění v nížiny (oblast Dunaje)
– Více než polovinu pokrývají velehory Alpy
– Od západu k východu protéká řeka Dunaj, je využívána pro říční dopravu, zavlažování

Klima
– Západní oblast je pod vlivem oceánského proudění
– Vídeňská pánev- vnitrozemské klima

Obyvatelstvo
– Němčina
– Katolíci
– Nejvíce zalidněným severovýchod
– Vysoká životní úroveň Hospodářství
– V Podunají a Vídeňské pánvi se pěstuje kukuřice, ječmen- pivo, pšenice, zelenina, ovoce, okopaniny
– Horské kvalitní pastviny- ovce, skot (mléko, maso)
– Produkce čokolády a cukrovinek

Ekonomika
– Rozmanité, ale nedostatečné zdroje (ropa, zemní plyn)
– Nevětší producent magnezitu
– ¾ elektřiny tvoří hydroelektrárny- využívají horských toků s prudce tekoucí vodou
– Těžba soli v Solné komoře u města Salcburk (Slané město)
– Těžba dřeva- v zalesněných horských oblastech (papír, celulóza, nábytek)
– Recyklace- využití druhotně zpracovaného materiálu
– OMV

Lichtenštejnsko

– Hlavní město: Vaduz
– Rozloha: 160 km2
– Počet obyvatel: 31 000
– Hustota zalidnění: 225 ob/ km2
– Konstituční monarchie- kníže

Povrch
– Lesy, pole, pastviny
– Řeka Rýn
– JV polovinu tvoří hory, druhá polovina tvoří údolí Rýna obklopené horami

Hospodářství
– Největší HDP na světě 4,8 mld. (2009)
– Průmysl: strojírenský, potravinářský
– Export: do EU, Švýcarska, USA
– Měna: Švýcarský frank
– Člen OSN
– Příhodné podmínky- bohatý rozvoj rostlinstva (buk, javor)
– Přísně chráněné lesy Klima
– Mírné (díky chráněnému údolí, slunečnu a fénu)
– V údolích chladno a mlhavo, tvoří se inverze
– Četné srážky

Obyvatelstvo
– Lichtenštejnci 70%, Švýcaři, Rakušané, Němci
– Jazyk: němčina
– Náboženství: převážně katolíci, protestanti 7%