Druhoústí

 

DRUHOÚSTÍ  – Řitní otvor vzniká z prvoúst a ústní otvor vzniká nově na protější straně.

 

kmen POLOSTRUNATCI

 

  1. KŘÍDLOŽÁBŘÍCI mořští s bílkovinnými rourkami, ze kterých vyčnívají ramena s chapadélky, dvojžábřík
  2. ŽALUDOVCImořští, červovité tělo, na hlavě je žalud – ryjí s ním ve dně – žaludovec

 

 

 

kmen OSTNOKOŽCI

  • Mořští, dospělci žijí přisedle.
  • Znaky: vápenatý skelet – pod pokožkou, ambulakrální systém a paprsčitá souměrnost.
  • Gonochoristé s larvami, nepohlavně se množí vzácně (odvržením části těla).

 

Ambulakrální sys.systém vodních cév s tekutinou – mořskou vodou, prouděním a tlakem této tekutiny

dochází k pohybu – slouží také k dýchání a přijmu potravy. Je zakončen madreporitem –

                    proděravělá destička k nasávání vody.

Axiální orgán produkuje buňky pro fagocytózu, transport živin, hojení a regeneraci a vylučování.

 

 

  1. třída LILIJICEsilně vyztužené tělo, jsou většinou přisedlí, tělo je složeno z příchytných vláken, stvolu, kalichu a koruny s rameny. Mořští pestře zbarvení. lilijice

 

  1. HVĚZDICEvětšinou 5 ramen, nůžtičky na ochranu a obranu, ostny, hroty… Jednoduchá váčkovitá očka na konci ramen. Velké druhy jsou predátoři s mimotělním trávením. Vysoká schopnost regenerace.

hvězdice  trnová koruna – tropická moře, dlouhé trny s neurotoxinem, predátor korálů,

                                             ohrožuje korálové útesy – vysává polypy, 40cm

hvězdice oranžová – běžný druh středozemního moře

 

  1. HADICE5 dlouhých pohyblivých ramen, slepá trávicí soustava bez řitního otvoru,

hadice křehká – mělčiny evropských moří, snadno odlomí chapadla při podráždění

 

  1. JEŽOVKYkulovité až zploštělé tělo, na kostru jsou napojeny kloubně ostny, které ježovky ovládají svaly, mezi nimi i nůžtičky na obranu a čištění, ze spod mají škrábací a žvýkací aparát = aristotelova lucerna, u řitního otvoru mají jednoduchá očka.

ježovka jedlá- hojný druh evropských moří, jako pochoutka, j. fialová, dlouhoostná

                       

  1. SUMÝŠIprotáhlé válcovité tělo, pohyb pomocí panožek na břiše i na hřbetě, kolem úst je věnec chapadélek, některé druhy v ohrožení vypuzují přes řitní otvor i část svých vnitřností, které následně regenerují. Z naprosto měkkého těla můžou za okamžik vytvořit tvrdost jako kámen.

sumýš