Efektivita energie

Efektivita energie 

Dle mého názoru se v dnešním světě bez elektrické energie neobejdeme. Potřebujeme ji prakticky ke každé naši činnosti. Používáme ji ke svícení, vaření, topení, jako pohon pro elektrické přístroje a také v dopravě. Bez elektřiny by se náš život ubíral zcela jiným směrem. Před dvěmi lety o prázdninách se nad našim městem vyskytla obrovská bouřka a poškodila elektrický přívod proudu.Výpadek trval ještě další dva dlouhé dny a právě tehdy jsem si uvědomil, co pro nás energie znamená. Nejvíce jsem postrádal počítač a taky mobil, který se stačil vybít. To byla všechna má zábava. Najednou jsem neměl co dělat. Ven se jít také nedalo, poněvadž pršelo. Dokonce nefungovala ani televize a v bytě bylo šero. Byly to mé nejhorší dva dny o prázdninách. Konečně jsem pochopil, že se bez energie v životě opravdu neobejdu. Ale bude elektrická energie stále odkud čerpat? Jaký by byl život bez ní? Máme mnoho druhů elektráren- jaderné, přečerpávací, spalovací, solární atd. Bohužel tyto elektrárny jsou velmi málo efektivní. Jejich výkon je malý a spořeba obrovská. Proto by se měla efektivita elektráren zvyšovat. Doslechl jsem se, že americký vynálezce srbského původu- Tesla, vynalezl velmi efektivní spalovací elektrárnu. Tato na svůj výkon spotřebovala velmi málo paliva a nepotřebovala mnoho lidí na obsluhu. Takto vyrobená elektřina by byla velmi levná. Tesla se ale zděsil, kolik lidí by nemělo práci a nápad zavrhl. Říká se, že tento nejslavnější americký elektro vědec sestrojil před Druhou Světovou válkou první elektromobil. Tímto dopravním prostředkem, který ujel mnoho kilometrů bez nabití, projel polovinu Ameriky. Je podivuhodné, že se tyto vynálezy ještě běžně nepoužívají, když uběhlo tolik let od Teslovy smrti. Byla by to elektrotechnická revoluce, která by zcela nahradila ropu a neefektivní elektrárny. Také mne napadlo, že kdyby bylo nejhůř, mohli bychom využít jako zdroj elekrické energie vězně. Tito lidé by šlapáním poháněli speciální rotopedy či jiné stroje pro výrobu elektřiny.

Byla by to práce těžká, ale výrazně by se snížila kriminalita.