Hašek Jaroslav – Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (2)

OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA ŠVEJKA ZA SVĚTOVÉ VÁLKY – V zázemí

* próza – humoristický román

* vydáno 1921-23, ilustrace – Josef Lada

* román nemá jednotnou zápletku, děj se skládá z volně řazených epizod a vyprávěných historek

* objevuje se zde lidová čeština, vulgarismy, germanismy, knižní jazyk, vojenský slang( feldvébl, feldkurát, kompaniekomandant)

* čtyřdílný svazek – V zázemí, Na frontě, Slavný výprask, Pokračování slavného výprasku

* autor líčí poměry v tehdejším Rakousku-Uhersku, vše směřuje k zesměšnění nesmyslného válčení a starého řádu

* upozorňuje na nesmyslnost hodnot, které jsou vojákům předkládány

* prvky karikatury, grotesky, vtipu, frašky (žánrový typ komedie, která pracuje především s nadsázkou)

* objevují se zde také přísloví, písně…

* silné autobiografické prvky, nadsázka

Zařazení do doby – 1.pol.20.století

Místo děje – Praha

 

Postavy:

 

Švejk

* kulatý obličej, malý nos, zavalitější postava, vojenská uniforma a dýmka v puse

* pro někoho je absolutní blb, pro někoho geniální člověk

* vychytralý blázen, který svou blbostí přelstí každého

* vtipný, dobromyslný, bezstarostný, nadšený voják, veselý, má obchod se psy

* lékaři ho označili za notorického blba – proto nemusí do války

* není schopný pochopit základní principy a zákony armády a neuvědomuje si důsledky svých činů

* vytváří zmatek, rozklad armády zevnitř, představitel lidového odporu proti násilí, válce a ponižování člověka

* absurdně provádí všechny rozkazy, zákony

* nesnaží se nic tvořit, neprojevuje velký zájem o věci obecné, nemá chuť přetvářet okolní svět, pouze se mu podvoluje a vysmívá

* scházejí mu ambice a životní cíle

hlášky: „Budu sloužit císaři pánu až do roztrhání těla“

„Poslušně hlásím…..“

 

Paní Müllerová

* starší paní, Švejkova hospodyně

 

Feldkurát Katz

* armádní kněz, který je věčně opilý, nevěří v Boha, je zadlužený

* oblíbí si Švejka, protože se na jeho mši rozpláče

* přijme Švejka za sluhu; nakonec ho prohraje v kartách

 

Nadporučík Lukáš

* velice přísný muž, který dbá na pořádek, plnění rozkazů, má rád ženy a je nadprůměrně inteligentní (oproti ostatním)

* oblíbil si Švejka, ten mu měl sehnat psa

 

Děj:

Na začátku knihy oznamuje Švejkovi posluhovačka paní Müllerová slovy „Tak nám zabili Ferdinanda“, že v Sarajevu byl zavražděn arcivévoda Ferdinand. V pražském hostinci U kalicha se Švejk setkává s tajným policistou Bretschneidrem, který později dostane sprostého hostinského Palivce do vězení pro velezradu za to, že řekl, že „mouchy sraly na (obraz) císaře pána“. Zatčen je i Švejk, protože tvrdí, že bude válka. Ocitne se na policejním ředitelství a poté v blázinci. Když válka skutečně vypukne, je Švejk povolán na vojnu. Protože trpí silným revmatismem, veze ho k odvodu paní Müllerová na kolečkovém křesle. Švejk přitom mává berlemi a křičí „Na Bělehrad“, čímž způsobí obrovské pozdvižení. Pak je léčen v nemocnici pro simulanty, pobývá na garnizóně (vojenské vězení), slouží u polního kuráta Katze a poté, co jej věčně opilý Katz prohraje v kartách, skončí jako vojenský sluha (pucflek) u nadporučíka Lukáše, známého mnoha milostnými aférami. Když mu nadporučík přikáže, aby mu sehnal stájového pinče, Švejk jej pro něho ukradne. Ukáže se však, že pes patřil plukovníkovi Krausovi von Zillergut a nadporučík Lukáš je poslán do Českých Budějovic k 91. pěšímu pluku, který se připravuje k odjezdu na frontu. Švejk jede pochopitelně s ním a říká nadporučíkovi, že „to bude něco nádhernýho, když voba padneme spolu za císaře pána a jeho rodinu…“

 

Autor:

Jaroslav Hašek (1883-1923)

Prozaik, satirický žurnalista, před válkou jeden z hlavních představitelů pražské umělecké bohémy. Narodil se v Praze. Seznámil se s českými anarchisty. Začal vést bohémský a tulácký život. Z cest čerpal náměty svých povídek. Jako autor humoresek proniká pod pseudonymy i pod vlastním jménem do různých satirických časopisů. Nespokojen s předválečnými politickými poměry zaujal Hašek ironický odstup od veřejného života. Za první světové války rukuje na frontu, kde se dostává do ruského zajetí. Roku 1918 vstoupil do Rudé armády, s níž se dostal až na Dálný východ. Doma byl sledován policií a ve svízelné hmotné i osobní situaci uniká do dřívějšího způsobu života. Soustředí se na práci v zapadlé Lipnici na Českomoravské vysočině, kde píše Osudy dobrého vojáka Švejka až do své smrti 3.1.1923. Byl levicově orientovaný autor.

 

Dílo:

Trampoty pana Tenkráta – 1912

Dobrý voják Švejk a jiné podivné historky – 1912

Můj obchod se psy a jiné humoresky – 1915

Dobrý voják Švejk v zajetí – 1917 ve Slovanském nakladatelství v Kyjevě

Dva tucty povídek – 1920

Tři muži se žralokem a jiné poučné historky – 1921

Pepíček Nový a jiné povídky – 1921

Anarchističtí buřiči

* je označení pro skupinu mladé generace českých spisovatelů, která začala tvořit na přelomu 19. a 20. století

* Tvorba jejích představitelů byla výrazně ovlivněna myšlenkami anarchismu (úsilí o neomezenou svobodu člověka a odmítání autority státu), antimilitarismu (odmítání války) a vitalismu (oslava života a přírody). Propagovali přirozenou lásku, sexualita přestala být tabu, kritizovali tradiční manželství.

* v poezii používali hovorové i slangové prvky