Ernest Hemingway

Ernest Hemingway He is an famous American writer and in my opinion one of the best writer, who has ever lived. He was born in1899 in the USA He died in 1961. And also in young years he had first experiences with writing and with work of reporter. After start of 1stWW for Americans he[…]

Kovy a jejich vlastnosti

Kovy a jejich vlastnosti Kovy tvoří 5/6 všech prvků v periodické soustavě prvků Rozdělení: kovy nepřechodné, přechodné a vnitřně přechodné 1.     Výskyt Volné (ryzí) – ušlechtilé kovy Au, Ag, Cu Vázané – v oxidech nebo sulfidech (rudy) Fe3O4 magnetit FeS2 pyrit ZnS sfalerit PbS galenit SnO2 cínovec Ag2S argentit CuFeS2 chalkopyrit HgS rumělka – v minerálech CaSO4.2H2O sádrovec[…]

Oplození, porod, ontogeneze člověka

Pohlavní spojení Pohlavní cítění – libido – je ovlivněno pohlavními hormony Erotogenní zóny – místa, jejichž drážděním můžeme navodit sexuální vzrušení, které u ženy doznívá déle než u muže Vyvrcholení – orgasmus – není podmínkou oplodnění Antikoncepce Kondom Mechanická ochrana Pohlavní choroby Pesar Přerušovaná soulož Hormonální antikoncepce Zabraňuje ovulaci, oplození a zahnízdění Nežádoucí průvodní jevy[…]

Chalkogeny

Chalkogeny (rudotvorné) A (16) skupina, p4 prvky – O, S, Se, Te, Po, (kyslík má poněkud odlišné vlastnosti díky vysoké elektronegativitě a nepřítomnosti d orbitalů a byl proto probrán zvlášť) konfigurace: ns2 np4 → 6 valenčních e– Oxidační čísla: -II, II, IV, VI Stabilní elektronovou konfiguraci získají: vznikem iontů -II vytvořením kovalentních vazeb, dvou jednoduchých[…]

Karboxylové kyseliny

Karboxylové kyseliny Karboxylová skupina = karbonyl + hydroxyl = 3. oxidační stupeň Názvosloví Systematické: substituční princip koncovka            -ová kyselina (C karboxylu se ZAPOČÍTÁVÁ do řetězce) propanová kyselina       CH3-CH2-COOH oktandiová kyselina       HOOC-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-COOH                             COOH-(CH2)6-COOH (u jednodušších kyselin)koncovka            karboxylová kyselina (karboxylový uhlík se NEZAPOČÍTÁVÁ) u polykarboxylových kyselin, nebo tam, kde je – COOH na postranním či cyklickém řetězci[…]

Hašek Jaroslav – Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (2)

OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA ŠVEJKA ZA SVĚTOVÉ VÁLKY – V zázemí * próza – humoristický román * vydáno 1921-23, ilustrace – Josef Lada * román nemá jednotnou zápletku, děj se skládá z volně řazených epizod a vyprávěných historek * objevuje se zde lidová čeština, vulgarismy, germanismy, knižní jazyk, vojenský slang( feldvébl, feldkurát, kompaniekomandant) * čtyřdílný svazek[…]

Heterocyklické sloučeniny

Heterocykly = cyklické sloučeniny s jedním nebo více heteroatomy (zastupují v cyklu C) Nejčastěji O, S, N příklady: furan            thiofen          pyridin 2/3 organických sloučenin jsou heterocykly (sacharidy, barviva, alkaloidy, celulóza, …) Rozdělení: podle velikosti heterocyklu a podle počtu heteroatomů 5-ti členné heterocykly s jedním nebo více heteroatomy 6-ti členné heterocykly s jedním nebo více heteroatomy Kondenzované heterocykly[…]

Syntetické polymery

Syntetické polymery vznikající polymerací Polymerace je polyreakce, při které reagují monomery na polymer bez vzniku vedlejšího produktu. Je to vícenásobná adice (zaniká dvojná vazba) homopolymerace (jeden typ monomeru) X kopolymerace (více typů monomerů) Reakční mechanismus polymerace a) radikálová polymerace (= homolýza) – stejné částice; 3 fáze Iniciace Propagace Terminace b) iontová polymerace (= heterolýza) –[…]

Nukleové kyseliny

Nukleové kyseliny Charakteristika a biologický význam nukleových kyselin Biomakromolekulární látky (biopolymery) Dlouhé vláknité molekuly Uchování genetické informace + přenos do následujících generací (DNA) Jejich prostřednictvím přepis genetické informace do specifické struktury bílkovin (RNA) 1868 – objev NK, 1953 – objasnění struktury NK (Watson, Crick, Wilkins, 1962 NC) Výskyt Ve všech buňkách i virech (zde pouze[…]

Britské ostrovy

Státy Britských ostrovů Velká Británie- Londýn – Anglie- Londýn – Skotsko- Edinburgh – Wales- Cardiff – Severní Irsko- Belfast Irsko- Dublin Ostrov Man- Douglas Hebridy Shetlandy Orkneje Normanské ostrovy Vymezení – Protestantská Británie v minulosti ovládala celý irský ostrov. To způsobilo mezi Iry takový odpor, že se v roce 1921 odtrhli a v roce 1937[…]