Je správné, aby si člověk spořil na penzi už od prvního zaměstnání, nebo se o něj má ve stáří úplně postarat stát?

 Penzijní reforma je téměř nevyhnutelná, ale lidé by k ní měli přistupovat střízlivě. Otázkou zůstává, zda stát získá potřebné peníze na důchody, protože v minulém roce chybělo ve státní pokladně 31 miliard Kč a pro tento rok se předpokládá, že trhlina ve státním rozpočtu bude činit přes 32 miliard Kč. V současné době „živí“ tři pracující jednoho důchodce, ale pokud nedojde k radikální změně, tak za padesát let budou „živit“ dva pracující pět důchodců. Je tedy správné, aby si člověk spořil na penzi už od prvního zaměstnání, nebo se o něj má ve stáří úplně postarat stát?

V případě, že si začne člověk spořit na důchod sám, rozhodně tím nemůže nic ztratit, protože peníze mu zůstanou a ještě se během let zúročí. Pokud bude stát stále přispívat větší měrou na důchody, může si onen jedinec gratulovat k prozíravosti, neboť součet peněz obdržených od státu a jeho vlastních mu zajistí ve stáří vysokou životní úroveň. Ale i v případě, že za pár let proběhne důchodová reforma a každý si bude muset spořit na důchod sám s minimální podporou ze státní pokladny, zmiňovaný člověk se nemusí obávat nedostatku, protože platí pravidlo, že čím dříve si začne spořit, tím více si zajistí finančních prostředků na klidné stáří. Takovýmto řešením by stát získal chybějící peníze a částečně vyřešil otázku tzv. příživníků, která je v poslední době často spojována s některými národnostními menšinami. Zároveň je však nutné postarat se o sociálně znevýhodněné, kteří nepřišli o zabezpečení vlastní vinou: opuštěné děti, zdravotně handicapovaní aj.

Pokud nedojde k řešení situace, Česká republika nebude schopna nalézt dostatečné množství finančních prostředků a dostane se tak do hospodářské krize. Z tohoto důvodu souhlasím s tím, aby si člověk spořil na penzi už od prvního zaměstnání a zabezpečil se sám.