The Czech Republic (4)

Intro Small country Situated in the heart of Europe Known for its high beer consumption and low percentage of religious people   Location Located in central Europe Often referred to as “bridge between west and east” Borders with Slovakia, Austria, Poland and Germany Comprised of three historical regions – Bohemia, Moravia and part of Silesia[…]

Smyslové orgány

Slouží pro příjem informací z okolí. Buňky, které zprostředkovávají citlivost na určité podněty= receptorové buňky = receptory- předávají informace o kvalitě a intenzitě podnětu nervové soustavě přes senzorické neurony. Receptory jsou součástí smyslových orgánů. Jsou tvořeny jako: volná nervová zakončení, jedinou buňkou, skupinou buněk, orgánem. Typy receptorů:   Exteroreceptory – získávají a zpracovávají informace o vnějším[…]

Pohlavní soustava

Rozmnožování = reprodukce – slouží pro zachování druhu. Člověk se rozmnožuje pouze pohlavně. Podstatou je splynutí pohlavních buněk (gamet) = oplození – fertilizace – vajíčka (oocyt)a spermie za vzniku zygoty. – pohlavní žlázy- gonády – varlata a vaječníky – pohlavní cesty – přídatné pohlavní orgány- prostata – pářící (kopulační) orgány   Pohlavní znaky: primární- pohlavní[…]

Plazi

  Znaky: 1. zárodečné obaly                            4. studenokrevní vnitřní oplození 5. vejcorodí rohovitý pokryv kůže – šupiny   Evoluce: první plazi vznikli už v Karbonu, ale největšího rozmachu dosáhli v druhohorách dinosauři.   Tělo: šupiny, krunýře, destičky, drápy, ostny na povrchu, větší pohyblivost končetin i hlavy, kůže se pravidelně svléká, může obsahovat pigmentové buňky – chameleon. Lebka: synapsidní[…]

Novověký racionalismus, empirismus a jejich kritika

Filosofie etymologický výklad – filein (milovat) + sofia (moudrost) její kolébkou je Řecko poprvé toto slovo použil Pythagoras poprvé se objevuje v 7. – 6. století př. n. l. určitý postoj ke světu – jsou 2, 1. je přirozený (ráno musím do školy, nakoupit) – žijeme přirozeně a na nic se neptáme, věci které používáme jsou[…]

Canada

Intro Member of the British Commonwealth Second largest country by total area Gained independency in 1867 – British North America Act Federal parliamentary democracy,  constitutional monarchy, federation of 10 provinces and 3 territories French colony in New France, formed at Saint Lawrence River Location Total area 9,9 milion km2 Surrounded by: Arctic Ocean (north), Atlantic[…]

Ireland

Introduction – official name: Republic of Ireland – Green Island (lots of rain – good for growing grass) – known mostly for its rich, Celts related history Location – island located in the Atlantic ocean – separated from Great Britain by the Irish Sea – on the northwest of continental Europe – occupies about five-sixths[…]

Cévní soustava (2)

Funkce: transport tělních tekutin, plyny, živiny, odpadní látky mezi tkáněmi. Přenos signálních molekul = hormony. Je  uzavřená. Krevní cévy   Stavba: Vnitřní vrstva = Tunica intima – tvořená jednořadým epitelem =endotel.              Střední vrstva = tunica media – hladká svalovina, nejvíce vyvinuta u aorty, u žil redukována a u vlásečnic chybí. Vstupují zde nervy, které[…]

Biologická a sociální podmíněnost psychiky

A. A.      Biologická a sociální podmíněnost psychiky ·         Živá příroda prodělala dlouhý vývoj od nejnižších forem života až po člověka Lidský organismus je velmi složitý systém, k jehož existenci je potřeba dobrá koordinace uvnitř systému a také koordinace navenek, ve vztahu k prostředí. Regulace všech funkcí v organismu je zajišťována dvěma soustavami: hormonální nervovou (vedoucí, řídí a koordinuje[…]