Klasicismus v literatuře

 • polovina 17. století – 18. století

Znaky:

 • Pevný řád a jednotné principy
 • Rozumová kázeň (cit podřízen rozumu)
 • Krása v pravdě, řádu
 • Vzor v antice
 • Zásada trojí jednoty (jednota místa, času, děje) – z antiky (Aristoteles – Poetika)

Dělení:

1. Umění vysoké

 • Žánry: óda, epos, tragédie
 • Náměty: vznešené, z vyšší vrstvy (králové…), případně antické

2. Umění nízké 

 • Žánry: komedie, bajka, satira
 • Náměty: z nižší vrstvy (poddaní, sedláci…), běžný život tehdejší doby

Literatura

TRAGÉDIE:

Piere Corneille [kornej]

 • Cid [sid]
 • Děj:
 • – Don Rodrigo zabije v souboji otce své milé Ximeny
 • – Ximena žádá krále o co nejpřísnější trest, i když Rodriga miluje -> typický prvek klasicismu (rozum znamená více než cit)
 • – král trest odpouští -> Rodrigo a Ximena mohou být spolu

Jean Racine [rasin]

 • Faidra
 • – Faidra žije s králem s králem Théseem, ale zamiluje se do jeho syna Hypolita
 • – Théseus údajně umírá -> Faidra se snaží získat Hypolita, ale ten odmítá
 • – Návrat Thésea -> Faidra se bojí, že Hypolitos řekne, že se pokusila svést -> radši sama křivě obviní Hypolita, že se ji pokusil svést on a chtěl získat trůn
 • – Théseus musí syna vyhnat -> rozum vítězí nad citem

KOMEDIE:

Moliére

 • Lakomec – hlavní postava: Harpagon
 • – má syna a dceru -> ty se chtějí oženit a vdát, ale vybírali si příliš chudé protějšky -> Harpagon odmítá, protože by jim musel dát peníze na věno
 • – najde jiné bohaté snoubence, kteří nechtějí věno
 • – sám si chce vzít původní snoubenku svého syna (on sám má peněz dost)
 • – sluha mu ukradne truhlici s pokladem -> děti si mohou vzít, koho chtějí
 • – iInspirace z antické Komedie o hrnci (Plautus)
 • Tartuffe – svatoušek (tváří se jako zbožný člověk), ale ve skutečnosti pokrytec
 • Zdravý, nemocný

Commedia dell´ arte

 • Lidová komedie
 • Není přesně daný scénář, jenom zápletka a konec “ herci improvizovali
 • Postavy ustálené typy (zamilování, staří, sluhové)

Carlo Goldoni

 • Vychází z commedia dell´arte
 • Sluha dvou pánů
 • Poprask na laguně

BAJKY:

Jean de la Fontaine

 • Bajky