Plazi

 

Znaky: 1. zárodečné obaly                            4. studenokrevní

  1. vnitřní oplození 5. vejcorodí
  2. rohovitý pokryv kůže – šupiny

 

Evoluce: první plazi vznikli už v Karbonu, ale největšího rozmachu dosáhli v druhohorách dinosauři.

 

Tělo: šupiny, krunýře, destičky, drápy, ostny na povrchu, větší pohyblivost končetin i hlavy, kůže se

pravidelně svléká, může obsahovat pigmentové buňky – chameleon.

Lebka: synapsidní – oční otvor+spánkový-savci, diapsidní – oční otvor+ další 2- plazi ptáci,

                     anapsidní – jen oční otvor-želvy, tvoří se tvrdé patro.

Tvar těla je ještěrkovitý a hadovitý, pětiprsté končetiny a dlouhý ocas, (kdysi jiné tělo – dinosauři,

ryboještěři, ptakoještěři), mohutná svalovina k pohybu.

 

DS: dýchají plícemi, u hadů je levá plíce zakrnělá (pro příjem a posun velkého sousta).

 

VS: pravé ledviny, ústí do kloaky, želvy a ještěři mají močový měchýř, urikotelní moč (kyselina močová).

 

CS: částečně vytvořená mezi komorová přepážka – nejdokonaleji u krokodýlů, jsou studenokrevní – pořád

se míchá okysličená s odkysličenou krví.

 

TS:  rostlinná i živočišná potrava, ozubení chybí u želv, slinné žlázy i jedové – napojené na zuby u hadů,

jazyk slouží k lovení (chameleon) nebo je rozeklaný – přijímá pachy, mají kloaku.

 

NS: hlavní centrum je mezimozek a střední mozek, rozvoj koncového mozku a vyvinutý mozeček.

Smysly: čich a zrak (3 víčka – mžurka), vomeronasální orgán = Jacobsonův orgán – analyzuje pachy,

Termoreceptory – vyhledávají kořist (chřestýši), střední ucho s bubínkem (chybí u hadů), columela.

 

Rozmn: Vývoj je přímý, vnitřní oplozen í- penis nebo hemipenis u hadů (rozeklaný), vajíčka mají hodně

žloutku, (obaly amnion+chorion – vnější obaly a alantois – vnitřní), vajíčka jsou krytá blanitou

nebo vápenatou skořápkou, pouze krokodýlové a někteří hadi se starají o vajíčka.

              Vejcorodí, vejcoživorodí –  mláďata prorážejí obal vaječným zubem na čenichu.

Ekologie: po celém světě mimo polární oblasti, velice rozšíření v suchých teplých oblastech, mořské želvy

výlučně vodní, jen při nakladení vajec vylézají na souš.

 

 

 

ŽELVY

Vodní i suchozemští, tělo kryto krunýřem (karapax + plastron = horní+spodní) – krunýř je přirostlý k tělu, anapsidní lebka, končetiny kráčivé nebo uzpůsobené k plavání, nepárový penis, kladení vajec.

Živí se dravě nebo jsou býložravé, mořské želvy vydrží i 90min pod vodou.

Želva bahenní – vzácně na jižní Moravě

Želva nádherná – červený proužek za okem, z Ameriky, hojně u nás chovaná

Kajmanka dravá – je dravá Ekvádor – Kanada, vystrčí jazyk a na něj láká rybky.

Želva žlutohnědá a zelenavá – J. Evropa,  suchozemské, chovají se, vývoz ze zemí výskytu přísně

zakázán.

Želva sloní a obrovská – největší druhy, kriticky ohrožené, Galapágy, Seychely (140cm, 150let).

Kareta obrovská – velmi ohrožená znečištěním a igelitovými sáčky – myslí že jde o medúzu = její potrava.

Kožatka velká

 

 

KROKODÝLI (přežili z pravěku)

Velká hlava s protaženým rostrem, kýlovitý ocas – k plavání, krátké silné nohy, kůže pokrytá rohovitými štítky, mají vnitřní nozdry, téměř oddělené srdeční komory, dobře plavou, vydrží dlouho pod vodou a dobře běhají na souši, masožraví, pečují o snůšku a mláďata, tropy celého světa.

Krokodýl nilský – Afrika, 6m,

Krokodýl mořský, Kajman, Aligátor, Gaviál

Krokodýl má delší tlamu, viditelné dolní zuby i při zavřené tlamě oproti aligátorovi.

 

 

 

LEPIDOSAUŘI

1.HATÉRIE dnes jen 2 druhy, mají zachováno temenní oko, více žeber, vypadají jako ještěrky, u Nového

Zélandu – hatérie novozélandská – dravá.

 

2.ŠUPINATÍ

  1. a) JEŠTĚŘI svlékání kůže, vejcorodí – vejcoživorodí, většinou suchozemští, někteří mění

zbarvení, autotomie – v případě ohrožení oddělí část svého ocasu – ocas doroste ale

už jen jako pahýlek.

Gekonovití : teplé oblasti, na prstech přísavné lamely, pohyb po hladkých stěnách, převážně noční

s velkýma očima, loví hmyz i drobné obratlovce. Gekon obrovský, turecký

Leguánovití : teplé oblasti, Amerika, Polynésie, Madagaskar.

Leguán zelený, Leguán mořský – živí se jen zelenými řasami na dně.

Chameleonovití: Madagaskar, Afrika, dobře šplhají, ovíjivý ocas, vymrštitelný lepkavý jazyk, velké

různě pohyblivé oči, barvoměna. Chameleon obecný

Ještěrkovití:  ještěrka zelená – žije v našich nejteplejších oblastech, j. živorodá – nejmenší, horské oblasti

ještěrka obecná – náš nejběžnější druh, slunná místa

slepýš křehký – vymizely končetiny, vypadá jako had.

varan komodský – 4m, 250kg, kousnutí varana je smrtelné, jedovaté bakterie v ústech.

  1. b) HADI vývojově nejmladší skupina, volně pohyblivé kosti lebky, části dolní čelisti spojené jen

vazy – polykaní objemnější kořisti, bez noh (jen hroznýšovití zachovány zbytky končetin).

Pohyb plazením, zuby mohou být napojeny na jedové žlázy, jazyk je dlouhý a rozeklaný –

zachytává pachy, oční víčka jsou srostlá a průhledná, levá plíce chybí, tělo pokryto

šupinami a štítky, jsou vejcorodí – vejcoživorodí (zmije).

Vikarizace – jeden druh nežije tam kde druhý (anakonda-krajta, lední medvěd-tučňáci).

 

Hroznýšovitítropy, škrtiči – kořist zabíjejí udušením

anakonda –j amerika, 9m, krajta – Afrika, Austrálie,Asie

hroznýš královský – stř. j. Amerika

 

Užovkovití – užovka obojková, podplamatá, hladká, stromová

 

Korálovcovití – nejjedovatější, kobra indická – v ohrožení se vztyčí a rozšíří hlavu, stříká jed na dálku.

mamba černá, tajpan

 

Zmijovití – zmije obecná – pokud není člověk alergický není nebezpečná, zmije růžkatá

 

Chřestýšovití – velice jedovatí, kořist vyhledává pomocí termorecepce i rozdíl desetin stupňů, chřestidlo

jsou zbytky svlečené kůže na konci ocasu. Chřestýš