Pohlavní soustava

Rozmnožování = reprodukce – slouží pro zachování druhu. Člověk se rozmnožuje pouze pohlavně.

Podstatou je splynutí pohlavních buněk (gamet) = oplození – fertilizace – vajíčka (oocyt)a spermie za vzniku zygoty.

– pohlavní žlázy- gonády – varlata a vaječníky – pohlavní cesty – přídatné pohlavní orgány- prostata

– pářící (kopulační) orgány

 

Pohlavní znaky: primární- pohlavní žlázy a pohlavní orgány

                           sekundární- prsa, ochlupení, kostra, chování

 

Spermatogeneze: má stejný průběh jako meióza. Z výchozí 2n buňky = primární spermatocyt vznikají 2

sekundární spermatocyty a z nich pak dohromady 4 zralé spermatické buňky n.

 

Oogeneze:Výchozí buňkou je primární oocyt. Vznikají 2 buňky: sekundární oocyt a pólové tělísko (už se

dále nedělí). Sekundární oocyt se rozdělí na 1 zralé vajíčko a pólové tělísko. Vajíčko je schopné

dokončit meiózu až po vstupu spermie do jeho cytoplazmy.

 

 

 • MUŽSKÁ POHLAVNÍ  SOUSTAVA

Pohlavní orgány jsou: varlata, nadvarlata, chámovody, část močové trubice, měchýřkovité žlázy, prostat, penis-pyj.

 

Varlatažlázy v dutině břišní, do porodu přestoupí do šourku – vazivové pouzdro s přepážkou a dvěmi dutinami. U některých chlapců 0,9% nesestoupí = kryptorchizmus – spermie se vyvíjejí při vyšší teplotě, a jsou často defektní, muži jsou sterilní, dá se operativně upravit.

Jsou mimo tělo, aby měly nižší teplotu pro uzrání spermií, uvnitř jsou semenotvorné kanálky- v nich jsou buňky spermatogonie – z nich vznikají primární spermatocyty.

Ve varleti vznikají a uzrávají spermie = spermatogeneze  v semenotvorných kanálcích, zrání spermie trvá kolem 75 dní a vyžadují teplotu asi o 4°C nižší než je teplota těla. Sertoliho buňky zajišťují výživu spermií. V Leydigových buňkách se produkují pohlavní hormony (viz. hormonální soustava).

 

Spermie 50-60um, hlavička – na povrchu je akrozom – lysozomatický váček, chemické látky umožňují průnik do vajíčka a jsou chemotakticky přitahovány k vajíčku, krček – obsahuje mitochondrie pro tvorbu ATP, bičík. 1ml spermatu = 40 – 250 milionů spermií, pod 20 milionů = snížená plodnost. Vyšetřuje se pomocí spermiogramu.

 

Šourek vak rozdělený na dvě poloviny, každá obsahuje varle a nadvarle.

 

Nadvarlejsou zde zadržovány zralé spermie a mísí se sekretem, získávají zde pohyblivost, ve funkčním

stavu jsou zde uchovávány až 40 dni.

Chámovodasi 40cm vývod, hladká svalovina, spojuje nadvarle, šourek, prostatu s močovou trubicí, při určitém dráždění dojde k nasátí spermií a jejich vyloučení = ejakulace. Při souloži = koitus).

 

Prostata = předstojná žláza – nachází se kolem močového měchýře. Tvořen hladkou svalovinou a prostatickými žlázkami – ústí do močové trubice. Produkuje mléčnou tekutinu a ředí sperma. Zbytnění – zvětšená prostata stlačuje močovou trubici, moč se uvolňuje po kapkách. U zbytnělé prostaty často zůstává zbytková moč, která je zdrojem infekce = prostatitida – zánět prostaty, bolesti. karcinom prostaty.

 

Měchýřkovité žlázyna zadní straně močového měchýře, vytváří alkalické prostředí – lepší hybnost spermií, obohacují sperma o další důležité sekrety, tekutinu pak nazýváme ejakulát – semeno  k jeho vypuzení může dojít i samovolně ve spánku =  poluce.

 

Penis = pyj – uložen pod sponou stydkou, v místě  kořen penisu, zakončen žaludem – je krytý předkožkou. Slouží jak k vylučování, tak k pohlavnímu styku. Kolem močové trubice jsou uložena topořivá tělesa: 2 Kavernozní a 1 spongiózní – při erekci plní krví = napřímení penisu.

 

Erekcesložitý reflexní děj řízený z bederní míchy, záleží i na dalším okolních faktorech. Ejakulát je tvořen výměšky z nadvarlete, prostatických a měchýřkovitých žláz.

 

 • ŽENSKÁ POHLAVNÍ  SOUSTAVA

K pohlavním orgánům patří vaječníky, vejcovody, děloha a pochva.

Vstup do pochvy ohraničují zevní pohlavní orgány velké a malé stydké pysky, klitoris- poštěváček, topořivé těleso- po obou stranách poševního vchodu. Všechny vnější orgány se nazývají = vulva.

 

Vaječníky jsou to párové pohlavní žlázy. Produkují vajíčka a uvolňují hormony.  Ve 20. a 30. roce jsou největší. Činnost vaječníků a hormonů je řízena z adenohypofýzy pomocí folitropinu a lutropinu. Skládá se z kůry a dřeně.

 

Vajíčko25 um. Obsahuje velké jádro, hodně mitochondrií. Ve vaječníku je obklopeno folikulárními

buňkami. Vytváří kolem něho obal Folikul – před oplozením se z něj uvolňuje. V kůře dozrávají zralá vajíčka – oocyty při procesu – oogeneze. Již při narození mají holky určitý počet zárodků = primárních oocytů (asi 400000 a 400 vajíček dozrává), které v průběhu života postupně uzrávají střídavě v levém a pravém vaječníku a uvolňují se při menstruaci. Dozrávání vajíček končí v přechodu =  klimaktériu.

Polycystóza ovárií – vznik mnohočetných cyst, nepravidelnost menstruace a poruchy reprodukce.

 

Vejcovody 10-15cm, prohnutá nálevka s roztřepeným okrajem přiložená (prstovité výběžky) k vaječníku a ústící do dělohy. Zachytí uvolněné vajíčko ze zralého Graafova folikulu ve vaječníku a transportuje ho do

dělohy, trvá to 3-5 dní. Zde také dochází k oplození vajíčka. Správný směr pohybu vajíčka umožňuje řasinkový pitel vejcovodu. V místě děložních rohů ústí vejcovod do dělohy.

Děloha dutý orgán převážně z hladké svaloviny, je mezi močovým měchýřem a konečníkem. Zde se zachytí rýhované vajíčko, vyvíjí se zárodek = embryo a pak plod. Skládá se z děložního těla, děložního hrdla – jeho koncová část vyčnívá do pochvy = děložní čípek. V děložním těle se nachází děložní dutina nahoře do ní ústí vaječníky v místě horních rohů.

Vnitřní prostor je vystlán sliznicí = endometrium a pod ní je hladká svalovina = myometrium.

 

Pochva svalová trubice 8-10cm, její vyústění je ukončeno poševním vchodem, který ústí do poševní předsíně. Vchod do pochvy je před prvním pohlavním stykem chráněn slizniční řasou = panenská blána.

Sliznice je tvořena vrstevnatým dlaždicovitým epitelem, na povrchu je poševní flóra.

Rod Lactobacillus – přeměňují glukózu na kys. mléčnou – vytváří kyselé prostředí, proti infekci

(nespecifická imunita). Poškození flóry vede k poševnímu zánětu (kolpitida) – kvasinky, bakterie,

bičenka poševní.

 

Poševní předsíňštěrbina mezi malými stydkými pysky, ústí do ní močová trubice a poševní vchod. Po stranách poševního vchodu jsou uloženy:

Vestibulární žlázky – při pohl. styku vylučují sekret na zvlhčení. největší žlázou je Bartholiniho.

Topořivé útvary – odpovídají topořivým tělesům penisu. Nejznámější je uloženo v poštěváčku =

                              klitorisu. Útvary nabývají na objemu při pohlavním styku.

 

Malé stydké pysky párová řasa ohraničující poševní předsíň.

Velké stydké pysky párová kožní řasa obklopuje malé pysky, jsou tvořeny tukovým polštářem, který nad

sponou stydkou vytváří venušin pahorek.

 

 

Ovulační a menstruační cyklus:  U žen dochází k cyklické produkci pohlavních hormonů. Působí pak nejvýraznější změny vaječníků a děložní sliznice. Vaječníky procházejí ovulačním cyklem a děložní sliznice menstruační cyklem. kolem 28 dnů ale může být od 24-32 dnů. První menstruace = menarché.

 

 1. Ovulační cyklusdvě fáze vývoje vajíčka ve vaječníku:
 2. a) folikulární fáze- dochází k růstu a rozvoji zárodečných buněk-oocytů, vytváří se Graafův folikul

s vajíčkem – produkuje estrogeny, 12.-15. den po menstruaci je z folikulu uvolněno

zralé vajíčko = ovulace

 1. b) luteální fáze- po ovulaci vzniká v místě Graafova folikulu žluté tělísko, 10 dnů uvolňuje progesteron

a je funkční do 6. měsíce těhotenství pokud dojde k oplození. Pak jeho funkci přebírá

placenta. Nedojde-li k oplození cyklus se opakuje a vajíčko dozrává v jiném vaječníku.

Vaječníky se v produkci vajíček střídají

 

 

 1. Menstruační cyklus- děložní sliznice prochází 4 fázemi menstruačního cyklu:
 2. a) menstruační- pokud nedojde k oplození, dochází k odlupování děložní sliznice, což se projevuje

krvácením z pochvy= menstruace 1.-5. den cyklu (trvá 3-5 dnů)

 1. b) proliferační- po menstruaci dochází k regeneraci, růstu a zbytnění děložní sliznice, 5.-12. den
 2. c) sekreční- kypření a prokrvování děložní sliznice-až 5mm tlustá, vylučuje se hlen, 12.-27. den, vajíčko

se uvolňuje 12.-15. den- ovulace

 1. d) ischemická = premenstruační- pokud není vajíčko oplozeno, zaniká žluté tělísko a mění se v Bílé tělísko

a děložní sliznice se připravuje na odloupnutí (odumírá v důsledku nedokrvení), trvá 24h  je

to 28. den

 

Klimaktérium – přechod = menopauza – 45-50 let. nepravidelnosti menstruačního cyklu, snížení funkce hormonů. Návaly horka, kolísání krevního tlaku, bolesti hlavy, únava. Změny nálady, nespavost. Zvýšení rizika cévní ischemické choroby srdeční. Pohlavní hormony mají preventivní účinek před cévními a srdečními chorobami, proto i v přechodu výrazně přibývá kardiovaskulárních chorob u žen.

 

Vývoj vajíčka

 • po uvolnění z Graafova folikulu vaječníku, putuje vajíčko vejcovodem do dělohy. Pokud není oplozeno, zaniká.
 • Oplození se účastní spermie zpravidla ve vejcovodu asi za 30-60min od ejakulace. Spermie působí akrozmy na povrchové vrstvy vajíčka a dostávají se hlouběji (takže neplatí, že by první spermie, která se dostala k vajíčku, ho oplodnila-postupně se musí „prokousat“ vrstvami až dovnitř).
 • Po proniknutí spermie je odhozen bičík-ten zůstává mimo vajíčko. Dojde ke splynutí hlavičky s jádrem vajíčka = oplození = zygota.
 • Vajíčko se pak různě rýhuje a po 4 dnech se dostává do dělohy jako morula, pak blastula. Blastula je dutá tvořená : embryoblastem – vyvine se zněj embryo, trofoblastem – z něj vzniká placenta a plodové obaly.
 • Vývoj pak pokračuje v děloze. 5.-6. den dojde k zanoření vajíčka do děložní sliznice-uchycení = Vajíčko se postupně mění → zárodek → plod. V době těhotenství působí pohlavní hormony.

 

 

Vajíčko je schopno oplození asi 12-24 h po ovulaci. Spermie si zachovává oplozovací schopnost 48h. Ovulace nastává 14. den cyklu (pokud má cyklus 28dní), proto je nejvhodnější mít pohlavní styk mezi 12.-16. dnem po poslední menstruaci. Jiné dny je otěhotnění velmi málo pravděpodobné. Přesněji se dá doba plodnosti zjistit měřením bazální teploty v pochvě, která v tomto období vzroste o 0,5°C.

 

 

 

 

Těhotenství = gravidita

Je přerušena menstruace, začíná když se oplozené vajíčko dostane do dělohy a zahnízdí. Lze poznat z moči pomocí testů (podle hladiny hormonů) projevuje se větší hmotností, citlivost prsou, nevolnost. Zvyšuje se hladina progesteronů a je funkční žluté tělísko, které vyživuje vajíčko.

 

 • Plod je uzavřen ve 3 plodových obalech: amnion, chorion, alantois. Dále se vyvíjí placenta – vzniká z vnějšího obalu chorionu – zajišťuje funkci plic, trávicí soustavy, jater a ledvin. Obsahuje plodovou vodu která chrání plod před otřesy a infekcí. Plod je k placentě připojen 5cm pupečníkem.

 

 • Ve 3.-4. týdnu se začíná vytvářet plodové lůžko = placenta. Svými výrůstky vrůstá do děložní sliznice. Přes stěny těchto klků probíhá intenzivní výměna látek. Do krve plodů vstupuje kyslík a živiny z krve matky naopak zase oxid uhličitý a odpadní látky. Krev matky a plodu se nemíchá. =  placentární bariéra (navíc brání i vstupu infekčních částic).

 

 • Placenta uvolňuje do krve hormon – choriový gonadotropin – podporuje činnost žlutého tělíska již v blastule 7. den od oplození. Díky němu se z moči zjistí těhotenství. V pokročilejších fázích produkuje placenta i progesteron (nahrazuje žluté tělísko), estrogeny a choriový somatotropin.
 • Do 2. měsíce hovoříme o zárodku = embryo.
 • Od 3. měsíce je to plod = fetus.
 • Během těhotenství vzrůstá krevní tlak. Již v 5. týdnu těhotenství je možno prokázat přítomnost embrya ultrazvukem = monografie.

 

 

 

Ontogeneze

Doba od oplození vajíčka po smrt jedince.

Období Prenatální = nitroděložní –  od početí do porodu. Postnatální – od narození do smrti.

 

 1. Prenatální obdobíembryonální a fetální
 1. a) EmbryonálníZačíná blastulou, kdy z trofoblastu vzniká chorion a poté placenta, a z embryoblastu

vzniká embryo a amnion a alantois.

 • -3. týden – vzniká gastrula se zárodečným terčíkem z něhož se diferencují zárodečné listy (ektoderm, mezoderm, entoderm) -ve 4.-8. měsíci z nich vznikají orgánové soustavy. Amnionový váček se postupně plní plodovou vodou.
 • Konec 3.týdne – rozlišitelná hlavová a trupová část. Vytváří se základ nervové trubice.
 • týden – činnost srdce, základy končetin – očí a uší. Žaberní = faryngové oblouky – z nich se vytváří struktury jazyka, obličeje, rtů, čelistí, patra a krku. První žaberní štěrbina se neuzavírá a vzniká z ní zevní zvukovod a eustachova trubice. Poruchy vedou ke vzniku rozštěpů a deformaci hlavy.

Dále se vytváří krevní cirkulace, pupečník (2 pupečníkové tepny a 1 žíla).

 • týden – rozvoj končetin, prstů – zpočátku jsou spojené blánou. Vyvíjí se obličej – od 10. týdne.
 • Od 4.-8- týdne je zárodek nejcitlivější na působení teratogenních faktorů – dojde poškození orgánových soustav a těžkým retardacím. (škodlivé léky, biologické, chemické a fyzikální faktory, infekce, nebo i zvýšená teplota – důkaz infekce).

 

 1. b) Fetální: začíná v 9. týdnu. Plod má kolem 3cm, rychlý růst. na začátku období lze pozorovat vnější

pohlavní orgány. Původně měl zárodek ambivalentní gonády (mulerovy a wolfovy chodby). Pokud

se objeví chromozom Y vyvíjí se varlata, pokud chybí, vyvíjí se vaječníky.

 • Konec 12. týdne – osifikace chrupavčitých kostí, vznik moči.
 • od 14. týdne – pohyby plodu, které ještě matka nevnímá.
 • 16.-20. týden – snížení růstu plodu, tělo je pokryto jemným ochlupením = lanugo. Pozorujeme obočí, vlasy. Vytváří se hnědá tuková tkáň.
 • 20.-22. týden pociťuje matka kopání. Plod se intenzivně hýbe.
 • 21.-25. týden se plod rychle zvětšuje. kůže je zřasená a průsvitná, základy nehtů, pohyby očí. V plicích se vytváří surfaktatnt.
 • 26.-30. týden = pozdní fetální období. Vyvinuté plíce a krevní oběh. Dojde k oddělení očních víček.
 • 30.-40. týden – dokončuje se vývin nervové soustavy. Mizí lanugo – větší část pak plod spolyká a po narození je první stolicí = smolka.

 

 

Porod

Normální délka těhotenství je 240-310 dní, průměrně 40 týdnů  (280 dní)= 10 lunárních měsíců, ale může být okolo 38-42 týdnů. V normálním průběhu má dítě překřížené nohy a je hlavou dolů. Pokud má jinou polohu, řeší se císařským řezem.

Porod vyvolávají mechanické a hormonální vlivy. Oxytocin – způsobuje stahy hladké svaloviny dělohy. Vznikají porodní bolesti, které trvají několik hodin. Porod začíná otevření děložního krčku hlavičkou a trvá okolo 10-30 min.

Po porodu je za 30 min vyloučená placenta a plodové obaly- ztráta 200-400ml krve. Děložní sliznice se obnoví za 4-6 týdnů po porodu = šestinedělí – pak se obnovují menstruační cykly.

 

3 doby porodní: I. otevírací- 8-12h stahy dělohy, praskají obaly, odteče plodová voda, rozšiřují se porodní

cesty. Nejdelší fáze porodu.

 1. vypuzovací- min.-hod. stahy svalstva, vypuzení dítěte (kolem 50cm a 3,5kg)

                           III. lůžková- 1-10min vypuzení placenty a plodových obalů

 

Mateřské mlékoprodukce mléka je laktace navozena oxytocinem a prolaktinem. V prvním týdnu matka produkuje kolostrum = mlezivo. Je velmi husté a obsahuje mnoho imunitních bílkovin. Později mléko obsahuje bílkoviny – kasein a laktalbumin důležité pro novorozence (v kravském mléce  je jich minimum). Obsahuje cukry, tuky, vitamíny a minerální látky. Je zde málo jódu, proto se doporučuje v těhotenství i po porodu dodávat jód pro správný vývoj dítěte.

Porod mezi  28.-38. týdnem je předčasný- nedonošené dítě, před 28. týdnem plod většinou porod nepřežije.

 

Samovolný potrat = abort dítě narozené před 6. měsícem které nejeví známky života. Je velmi častý

v prvních 3. měsících těhotenství = první trimestr.

 

Přerušení těhotenství: přirozené – stres, nežádoucí látky, hormony mají poruchy

umělé = interupce při nechtěném těhotenství se ukončuje, upraví se hormony,

odsaje se, ale jen do 3 měsíců. Je to riskantní zásah do

organismu, může způsobit poškození i trvalou neplodnost.

intercepce = postkoitální antikoncepce – jen do 5 dnů od pohl. styku

 

Amniocentéza jehlou se odebere plodová voda a zjistí se zda je plod v pořádku, popřípadě je možnost

ukončit těhotenství (mutace, degenerace, mentální postižení)

 

Neplodnost: různé příčiny, např. porucha vaječníků, porucha spermií, léky, únava, stres, alkohol, a celkový

způsob života.

 

Antikoncepce

biologické, mechanické a chemické metody bránící těhotenství, ale umožňující pohlavní styk.

Kondom – zabraňuje pohlavním chorobám,

Hormonální antikoncepce: a) kombinovaná – pravidelné přijímání hormonů, zabraňují uhnízdění

vajíčka, po dobu 21 dnu se berou předepsané tabletky

 1. b) gestagenní – neobsahují hormony, dochází k zahušťování hlenu – to brání

vstupu spermií do dělohy.

Chemická anti. – zabíjení spermií v pochvě, děloze a vejcovodech pomocí chem. látek =spermicidy

(krémy, pěny, čípky, vaginální tablety)

Nitroděložní tělíska – tělíska obsahující měď se umístí do dělohy- brání uhnízdění oplozeného vajíčka.

Bariérová anti. – zabraňuje kontaktu spermie a vajíčka – poševní pesar – v ČR není tato metoda dostupná,

ženský kondom.

Sterilizace- podvázání vejcovodů nebo chámovodů.

 

 

Pohlavní choroby:

Syfilis- bakteriální, vstupuje do těla močovou trubicí, konečníkem, ústy, nebo poraněním. Vzniká bolestivý vřed v pochvě nebo na penisu. Onemocnění v 2. a 3. stupni postihuje mozek a  míchu. Slepota, ochrnutí, šílenství a končí smrtí pokud se neléčí.

Kapavka- bakteriální, prudký zánět močové trubice, bolesti při močení, hnisavý výtok, i v řitním otvoru a ústech. Možné přenesení z těhotné ženy na novorozence.

AIDS- virem HIV syndrom ztráty imunity, přenos pohlavním stykem a krví

 

 1. Postnatální období
 1. Novorozenecké – do 28. dne. Používá reflexy – dýchací (první křik), sací, polykací, uchopovací.
 2. Kojenecké – od 28. dne do konce 1.roku. Miminko přibývá na hmotnosti a nápadně roste. Od 6. měsíce se

začíná prořezávat dětský chrup. Dítě se na konci dokáže přidržením udržet na nohou. Očkuje se.

 1. Batole – 1.-3. rok zdokonalení duševních i motorických dovedností. Rozvoj řeči. Zastavení pomočování.

Rozvoj komunikace mezi dětmi.

 1. Předškolní – 3.-6.rok rozvoj intelektu, pomalejší růst, jedná individuálně, rozvoj abstraktního myšlení,

projevuje se nadání, začátek školní zralosti.

 1. Školní – 6.-15.let mladší školní věk. Rozvoj verbální, grafické a logické dovednosti.
 2. Puberta = dospívání – u děvčat dříve, období morfologických, psychologických a fyziologických změn.

(např. sekundární pohlavní znaky). Končí v 16.-18. roku.

 1. Adolescence – 21.-24. rok závěr dospívání. Ukončení růstu a vývin nervové soustavy. Pohlavní zralost.
 2. Dospělost = adultní fáze – období plné dospělosti 20.-30. let, období zralosti 30.-45. let, střední věk 40.-
 3. let

9. Stáří = gerontická fáze – po 60. roku ubývá fyzická zdatnost, časté nemoci.