Renesance a humanismus ve světové literatuře

 • 14. – 16 století
 • Vznik v Itálii
 • Spojeno s měšťanstvem (řemeslníci, obchodníci)
 • Antické náměty
 • Rozvoj vědy, vzestup měšťanstva
 • Renesance = znovuzrození (změna společnosti, návrat k antickým námětům)
 • Větší zájem o člověka než o Boha
 • Objev perspektivy
 • Realismus, racionalismus, snaha o harmonii

ITÁLIE

Giovanni Boccaccio

Dekameron

 • Rámcová novela
 • Útěk před morem – lidé tráví čas na venkově a vypráví si příběhy (po 10 dní, každý den 10)
 • Fandí bystré mysli a nápadu, i když je to nemorální, nečestné

Dante Alighieri

Božská komedie

 • Duchovní epos
 • Alegorické
 • Hrdina se vydává na pouť do lesa, kde zabloudí
 • Zvířata (lidské hříchy – pýcha, chamtivost, marnivost) mu ztěžují cestu
 • Vergiliem (průvodcem) prochází peklo, očistec, dostane se až do ráje, kde ho převezme Beatrice (ideál krásy)
 • 3 části (Peklo, Očistec, Ráj) – 33 slok (zpěvů) – 3 verše + 1 předzpěv

Francesco Petrarca

Sonety Lauře

 • Všechny věnovány jedné ženě
 • Sonet – 14 veršů – 4 sloky (1., 2. – 4 verše; 3., 4. – 3 verše)

ITÁLIE

Francois Villon

[fransoa vijou]

Villonská balada

 • 1.– 3. sloka – 7-12 veršů
 • sloka – 4-6 veršů
 • Refrén – poslední verš sloky
 • Poslední sloka shrnuje předcházející = poslání

Malý testament (odkaz)

Velký testament (závěť)

Francois Rabelais

Gargantua a Pantaguel

 • Próza o obří rodince (otec středověké myšlení, syn renesanční)

Michel do Montaigne

 • Zakladatel eseje (esej = odborná úvaha)
 • Dílo: Eseje

ŠPANĚLSKO

 • Španělsko – velmoc (zlato, kolonie)

Miguel de Cervantes (y Saavedra)

Důmyslný rytíř don Guijote de la Mancha

 • Don Guijote – typ člověka
 • Don Guijote čte rytířské eposy (v té době už zastaralé) “ rozhodne se žít rytířským životem
 • Don Guijote – snílek
 • Na druhou výpravu vyráží se svým „panošem“ – Sancho Panza – ten naopak realista
 • Konči tragicky – don Guijote prozírá (zjišťuje, že se choval jako blázen) “ ztrácí smysl života “ umítá

 

Lope de Vega

 • Dramatik (přibližně 200)
 • Drama pláště a meče

Fuente ovejuna

 • „Fuente ovechuna“
 • V češtině: „Ovčí pramen“
 • Ve vesnici

ANGLIE

Geoffrey Chaucer

 • Základy anglického humanismu (na přechodu mezi středověkem)

Canterburské povídky

 • Podobné Dekameronu

William Shakespeare

 • Narozen v Stratfordu
 • Hlavně dramatik, méně psal sonety

KOMEDIE:

 • Zkrocení zlé ženy
 • Sen noci svatojánské
 • Mnoho povyku pro nic

HISTORICKÉ HRY:

 • Většinou náměty anglické historie
 • Richard III.
 • – jeho vláda spojena s intrikami a zločiny
 • – zemřel ve „Válce růží“

TRAGÉDIE:

 • Hamlet
 • – odehrává se v Dánsku na hradě Elsinor
 • – zemřel král (údajně uštknutím hada) – nahradil ho bratr Claudius
 • – lidé potkávají ducha (bývalý král) – nabádá svého syna Hamleta, aby se pomstil za jeho smrt – Hamlet váhá
 • – do města přijíždí divadelní společnost – nacvičí s Hamletem představení
 • Romeo a Julie
 • – děj v italském městě Verona
 • – 2 rozhádané rody – Montekové, Kapuletové
 • – na ples Kapuletů přichází Montekové v přestrojení – zde se do sebe zamilují RomeoJulií
 • Othello
 • – intriky a žárlivost
 • – Othello (Arab, vojevůdce) – jeho žena: Desdemona – Othello ji miluje a žárlí
 • – žárlivosti využívá pobočník Jago (závidí Othellovi postavení) – svými intrikami přesvědčuje Othella o nevěře s Desdemonou
 • – Othello v zuřivosti Desdemonu zardousí
 • – Othello se dozvídá pravdu – zavraždí se
 • Macbeth
 • – zabíjí pro moc, jeho manželka ho postrkuje
 • Král Lear