Šlechtitelství a plemenitba

vznikají nové druhy Š-rostliny, P-živočichové; používá se pro větší odolnost proti škodlivým vlivům, větší výnosy, pro chovatelství, v lékařství – antibiotika, hormony, klonování…

Kultivary – odrůdy rostlin vzniklé uměle cíleným vyšlechtěním.

Plemeno – uměle vyšlechtěná hospodářská zvířata.

 

Základní metodou je výběr = selekce. Pozitivní (výběr vhodných jedinců) a negativní (odstranění

nevhodných jedinců).

 

  1. šlechtění mikroorganismů – pro kvašení, org.kys.-citrónová, antibiotika, aminokyseliny, alkaloidy,
  2. šlechtění rostlin – pro fytopatologii – zjišťuje co rostliny ničí, geneticky modifikované potraviny
  3. plemenitba živočichů – záměrné křížení, umělý výběr, umělé oplodnění,

 

Heteroze zlepšení užitkových vlastností hybridních potomků ve srovnání s jejich rodiči. Největší míra heteroze se projevuje v první generaci kříženců (tzv. F1-generaci je tam největší zastoupení heterozygotů), tzn. po vzájemném zkřížení rodičů s různě homozygotními genotypy. V dalších generacích potomstva se účinek heteroze rychle ztrácí. Heteroze se široce využívá např. při užitkovém křížení některých kulturních plodin (např. k produkci výnosově výkonnějšího osiva kukuřice) či při užitkovém křížení hospodářských zvířat (např. při chovu jatečných kuřat = brojleři).

 

Mezidruhové křížení = vnik nových druhů.

= vzdálená hybridizace. Organismy mají větší výnosy, ale sníženou plodnost nebo jsou sterilní.

Pšenice + žitem = žitovec                                                    pšenice + ječmen = tritordeum,

rajče + brambor = pomato (neuspěšné, malé plody)

klisna + osel = mula                                                              hřebec + oslice = mezek

skokan skřehotavý + lesonův skokan = skokan zelený (vzníká v přírodě, ne záměrně).

kapr + karas = kaprokaras

 

Geneticky modifikované organismy

Do jejich genomu jsou včleněny geny jiných organismů (bakterií) = transgenoze. Což zajišťuje odolnost vůči mrazu, patogenům, škůdcům a herbicidům.

= transgenní organismy.

U živočichů krávy (obohacené mléko), prasata (méně tuku) a ovce (lepší vlna).