Světová literatura 2. poloviny 20. století (2)

LITERATURA 2.POLOVINY 20. STOLETÍ

 • Světovou literaturu ovlivnila 2. Světová válka
 • Východ: válečná vyprávění se soustředila na vrcholné scény, hromadné vraždění vojáků / západ: střízlivé a nepatetické líčení válečných scén – daleko působivější, člověk degenerovaný se svými pudy, rozbor psychiky jedince, literatura byla mnohem drastičtější a naturalističtější
 • Autoři překročili jisté tabu a na válku se dívali pod jiným úhlem – vznik ostře satirických a humoristických románů
 • Krize v mezilidských vztazích – ztráta schopnosti komunikace, pocity ohrožení, odcizení, úzkosti
 • V důsledku společenských krizí vzniká snaha distancovat se od těch nahoře, určité skupiny revoltují proti systému, nerespektování konvencí – beatníci
 • Formální experimenty – nový román
 • Literatura znovu objevuje staré mýty, legendy, příběhy z minulosti – magický realismus
 • Rozmach populární literatury – autor sází na osvědčené postupy
 • Velkou roli hraje reklama
 • Mizí hranice mezi vysokým a nízkým uměním – kýč není tolik odmítán

 

 • Francouzský nový román
 • nový typ románu, který se objevil ve Francii 1950
 • antiromán, objektivní román
 • odmítavý postoj k tradičnímu románu 19.století, zejména Balzakovskému typu (společenský román)
 • umělecké schéma klasického románu se přežilo a příběh jako takový není schopen obsáhnout nové vztahy ve světě
 • útočí proti ději a proti postavě
 • popis jevů bez časové chronologie – nesnadná orientace v čase
 • není konkrétní vševědoucí vypravěč
 • jedna situace je nahlížena z různých pohledů různých postav
 • postavy jsou nezřetelné, tápající, bez psychické motivace – pojmenovány zájmeny ona, on
 • detektivní témata, motivy bloudění
 • experimentování s jazykem
 • příznačné obrazy – zrcadlo, systém barev, geometrických útvarů, dialogy s mnoha zámlkami, tečkami
 • hlásí se k odkazu Dostojevského, Kafky, Prousta

(N.Sarautová – Tropismy, Michel Butor, M. Durasová, Rob Grillet – Gumy, Loni v Marienbadu)

 

 • OULIPO
 • Zkratka z francouzských slov „Uvroár de literatur potencioéle“ – Dílna potenciální literatury
 • Vznik 1960, Reymond Qeneau – Tuhá zima
 • V textu vynechávali písmena, četli je obráceně
 • Postup koláže, montáže, ready made
 • Předchůdci: 16.století, velcí rétorikové
 • (I.Calvino, M.Duchamp)

Tuhá zima

 • Hlavní postava Bernard, který se léčí ze svého zranění z války (nemocná noha), dějištěm je Francie – La Havre
 • Má výstřední názory na válku, které nejsou přijímány jeho známými
 • Provolává slávu Německu a válce
 • Je zatrpklý a žije sám, manželku ztratil při požáru v divadle
 • Odehrává se za 1.světové války
 • Na druhou stranu je velmi citlivý – vroucně miluje Angličanku Helenu, která zahyne a maou holčičku Anette, která je do něj platonicky zamilována
 • Nakonec si bere starší sestru Anette – Magdu z nižší dělnické třídy, ale stejně nakonec odchází do války
 • Symboly zimy – období, kdy vše pomalu umírá – manželka, Helena, Fréderik, kterého Bernard udal coby tajného agenta

 

 • Beatníci
 • Skupina amerických básníků a prozaiků kolem roku 1960 často spojených s hnutím hippies, které beatnici předcházeli a inspirovali
 • Volně se potulovali po Americe, experimenty s drogami, happeningy, ovlivněni jazzem
 • Hledání vnitřní svobody, vysmívali se vyšším hodnotám a autoritám
 • Nesouhlas s establishmentem – vliv na underground
 • Hlavní mluvčí: Allan Ginsberg – Vytí
 • Moderní forma vzdoru jako romantici, prokletí básníci, buřiči
 • Stavěli se proti konzumní společnosti, kde je hodnota člověka vyjádřena majetkem a postavením

(J.Kerouac – Na cestě, C.Bukowski, Václav Hrabě)

 

 • Rozhněvaní mladí muži
 • Anglická literární skupina – 1960
 • Pod vlivem amerických beatniků
 • Revolta mládeže
 • Kritika konzumní společnosti, anglického konzervatismu
 • Mladý hrdina odmítá zahájit kariéru – nakonec splyne se společností a stane se tak součástí systému, kterým opovrhoval (sňatek s dívkou z vyšších kruhů)
 • Na rozdíl od beatniků se netoulali a nebrali drogy
 • (Golding – Pán much, Osbourne – Ohlédni se v hněvu, Amis – Šťastný Jim)

 

 • Neorealismus
 • Umělecký směr v Itálii – 1950
 • Návrat k realistické tradici – pravdivé vylíčení poválečné Itálie
 • Každodenní život prostých lidí
 • Dokumentárnost a hodnověrnost
 • Deníky, memoáry
 • Alberto Moravia – Horalka, Římanka
 • Carlo Levi
 • Režiséři: Luchino Visconti, Vittorio de Sica

 

 • Magický realismus
 • 1950, latinskoamerická proza
 • V zemích, kde je silná tradice mytologie – Kolumbie, Argentina, Kuba, Brazílie
 • Prolínání dvou světů – vlastní vyprávění spisovatele a svět magický, mytologický, fantazijní
 • (Garcia Marquéz, Luis Borghes)