Imunitní systém

Chrání tělo před cizorodými látkami a patogeny (viry, bakterie, houby, prvoci), uplatňuje se i při likvidace nádorových buněk. Zkoumá věda = imunologie. Imunita = schopnost organizmu odolávat napadení cizími látkami a patogeny. Antigen = látka která spustí imunitní reakci    Dělení imunity specifická x nespecifická látková x buněčná vrozená x získaná   NESPECIFICKÁ IMUNITA Tělo[…]

Tělní tekutiny

Jsou to roztoky org. a anorg. látek jejichž základem je voda. Tělo obsahuje asi 42l vody (2/3 v buňkách, 1/3 mimo ně). Novorozenci mají nejvíce vody, stářím klesá. jedná se o pojiva – trofická tkáň. Udržují stálý stav vnitřního prostředí organismu = homeostáza, pokud dojde k jejímu narušení (změny koncentrací  iontů, pH (7,35-7,45), tlak…) má to dopad[…]