Amerika, střední a jižní státy

Státy střední Ameriky

Mexiko- Ciudad de Mexiko
Guatemala- Guatemala
Belize- Belmopan
Salvador- San Salvador
Honduras- Tegucigalpa
Nikaragua- Managua
Kostarika- San José
Bahamy- Nassau
Kuba- Havana
Panama- Panama
Jamajka- Kingston
Haiti- Port- au- Prince
Dominikánská republika- Santo Domingo

Střední Amerika je oblast Latinské Ameriky (= oblast zahrnuje území od střední a jižní části Amerického kontinentu- Od jižních hranic USA až po Ohňovou zemi)
Vymezení
a. Pevninské státy :- Mexiko, Guatemala, Belize, Salvador, Honduras, Nikaragua, Kostarika, Panama
b. Ostrovní státy: Kuba, Jamajka, Haiti, Dominikánská republika, Bahamy, závislá území Velkých a malých Antil

Přírodní podmínky
– rovníkové a tropické klima
– vliv pasátového proudění
– vliv reliéfu a nadmořské výšky
– tropické cyklóny Povrch
– subdukční zóna- Nazca a Karibská deska
– V Karibském moři souostroví velkých a malých Antil

Mexiko
– Hlavní město: Ciudad de Mexico
– Počet obyvatel: 115 milionů
– Povrch: 2 miliony km2
– Federativní republika (prezident)- 31 států a 1 federální distrikt hlavního města
– Měna: Mexické peso
– Vyspělá země

Povrch
– převážně hornaté území, tektonicky aktivní (sopečná činnost, zemětřesení)
– Mezi Sierra Madre Occidental a Sierra Madre Oriental leží Mexická náhorní plošina
– Pohoří Cordillera Neovolcanice- řada sopek, nejznámější je Popocatépetl a Citlaltépetl (nejvyšší hora Mexika)
– Největší řeka: Rio Grande

Podnebí
– Sever- mírně subtropické
– Střed a jih- tropické
– 45% Mexika má pouštní a polopouštní klima
Ciudad se Mexico- politické, finanční, obchodní centrum. Aglomerace města je největší aglomerací světa- 25 milionů lidí

Flóra a fauna
– Severozápad- polopouštní a pouštní vegetace- kaktus, agáve
– Jih a jihovýchod- tropické pralesy
– Svahy Kordiller- subtropické smíšené lesy
– Nejstarší národní park Latinské Ameriky- El Chico

Obyvatelstvo
– vzniklo mísením původního indiánského obyvatelstva a přistěhovalými Španěly
– převažují mesticové a Indiáni
– Úředním jazykem je španělština (Mexiko je největší španělsky mluvící země na světě)
– Římskokatolické náboženství
– Vysoký přirozený přírůstek
– Největší koncentrace obyvatel je v Mexické náhorní plošině
– 73% urbanizace

Hospodářství
= průmyslově zemědělský stát
– Hospodářsky nejrozvinutější země Latinské Ameriky
– Členem NAFTA
– 26% obyvatel pracuje v zemědělství a 22% v průmyslu
– Významná je těžba nerostných surovin

Zemědělství
– Rostlinná výroba- pěstování obilnin- kukuřice, pšenice (hlavně), dále cukrová třtina, bavlník, tabák, káva, chili paprika (kajenský pepř), kukuřice, fazole, rajčata, modrá agáve- tequila
– Pro vývoz- citrusy, mango, avokádo, bavlna, ananas
– Živočišná výroba- chov skotu, prasat, koz a koní Průmysl
– Světový producent ropy (Mexický záliv)
– Producent mědi, zinku, olova
– 1. místo na světě v těžbě stříbra
– Zpracovatelský průmysl: petrochemie, strojírenství (výroba automobilů)
– Potravinářský- masný, cukrovarnictví, pivovarnictví, výroba žvýkaček

Cestovní ruch
– hlavním zájem jsou památky vyspělých indiánských kultur- ve středním Mexiku na poloostrově Yucatan= vápencová plošina
– Mexická kuchyně
Obyvatelstvo střední Ameriky
– Bylo ovlivněno smíšením 3 hlavních prvků- původní indiánští obyvatelé, potomci španělských přistěhovalců, potomci otroků z Afriky
– Rasové složení velmi pestré
– Převládají mestici, v Guatemale žije nejvíce indiánů
– Ostrovy mají převahu mulatů a černochů
– Portoriko a Kuba- zastoupení španělů
– Celému makroregionu dominuje katolické náboženství

Kostarika
= ekonomicky silný stát
– Stabilní politická situace láká řadu zahraničních investorů
– Významné postavení strojírenství a elektrotechnický průmysl
– Je závislá na vývozu zemědělských produktů (káva)- hlavním artiklem jsou banány- celý středoamerický region je nazýván tzv. „banánové republiky“- hlavní vývozní artikly
– Hydroelektrárny, energetická soběstačnost
– Rozvíjí se cestovní ruch

Belize
– Nejvyšší bod: Victoria Peak
– Rozvojový stát
– Zemědělská produkce, dřevozpracující průmysl

Guatemala
– Tropické lesy
– Zemědělský stát- káva, banány, cukr
– Chemický, potravinářský průmysl Jamajka
– leží na stejnojmenném ostrově Jamajka
– bohatství bauxitu- export

Salvador
– Zemědělsko- průmyslový stát
– Chemický, potravinářský, textilní průmysl
– Rozvojový stát

Panama
– má specifický zdroj financování- provozování Panamského průplavu- od roku 1999 vlastníkem

Kuba
– Největší ostrovní stát oblasti
– dodnes komunistickou zem s centrálně řízenou ekonomikou
– Bohaté surovinové zdroje- rudy niklu
– Zemědělský a turistický potenciál
– Vyváží cukr, tabák, niklovou rudu

– Kubánský doutník
– 1902- Vznikl stát Kuba (dříve pod správou USA)
Na ostrově HAITI se rozprostírají 2 rozdílné státy (dříve oba státy patřily Španělsku):

Haiti
– na západní části ostrova
– jedna z nejchudších zemí světa

– V roce 2010- Ničivé zemětřesení- až 300 mrtvých

Dominikánská republika
– východ ostrova
– ekonomiku rozvíjí cestovní ruch

Nicaragua
– Nejrozlehlejší, vysoký počet obyvatel
– Velká zadluženost
– Průmysl: potravinářský, chemický, textilní
– Vývoz: káva, hovězí, tabák, cukr

Ostrovní oblouky:

VELKÉ ANTILY
– Kuba
– Jamajka
– Haiti
– Dominikánská republika
– Portoriko MALÉ ANTILY
– Martinik
– Barbdos
– Kajmanské ostrovy
– Antigua
– St. Vincen

Státy jižní Ameriky

Brazílie- Brasilia
Argentina- Buenos Aires
Uruguay- Montevideo
Paraguay- Asunción
Peru- Lima Kolumbie- Bogotá
Chile- Santiago de Chile
Bolívie- La Paz
Venezuela- Caracas
Guyana- Georgetown Surinam- Paramaribo
Trinidad a Tobago- Port of Spain

Jihoamerické země se rozdělují do 4 skupin:

a. Sever Jižní Ameriky- Venezuela, Guyana, Surinam, Trinidad a Tobago
b. Andské země- Bolívie, Ekvádor, Chile, Kolumbie, Peru
c. Tropická jižní Amerika- Brazílie
d. Laplatské země- Argentina, Uruguay, Paraguay

Povrch
– geologicky nejstarší jádro tvoří Guyanská a Brazilská vysočina
– Západní pobřeží tvoří Kordillery, které jsou v JA označovány jako Andy
– Na území Mexika, Peru a Bolívie se Kordillery dělí na pásma, která se od sebe vzdalují a vytvářejí se náhorní plošiny- v Jižní Americe zvané puny
– Západní pobřeží- na rozhraní litosférických desek (oceánické Nazca a pevninské jihoamerické) jsou častá zemětřesení a intenzivní sopečná činnost
– Nejvyšší činnou sopkou je Guallatiri
– Nejhustší říční síť na světě- území je odvodňováno do Atlantiku- Orinoko, Amazonka, Paraná
– Amazonka je nejvodnatější a nejdelší řeka na světě

Podnebí
– převažuje tropické a subtropické podnebí
– Pasátová cirkulace z Atlantiku
– Jih jižní Ameriky je v mírném podnebném pásu
– V Andách je velehorské podnebí s typickou vertikální zonalitou

– Ve vlhkých tropech jsou tropické deštné lesy- nejrozsáhlejší jsou amazonské tropické deštné pralesy= zvané selvas – největší zalesněné území světa- 7 mil. km2)
– Ve střídavě vlhkých tropech jsou rozsáhlé savany- na území Kolumbie zvané llanos X na území Brazílie zvané campos
– Laplatská nížina- úrodné černozemní stepi- pampy

1. Andské země
– všemi státy procházejí Andy
– Peruánský proud: Z chladných vod se nevypařuje
voda- málo srážek
– Poušť Atacama- nejsušší poušť světa
– Nerostné suroviny: zlato, stříbro, měď,
železná ruda

Peru
– málo rozvinutá země JA
– Těžba nerostných surovin- stříbro, měď, zinek, olovo
– Významný je rybolov
– Indiáni- potomci Inků
– Cuzco- metropore Incké říše
– Machu- Picchu- turistický ruch

Bolívie
– vnitrozemský stát
– Jedna z nejchudších jihoamerických států
– Export sóji
– Hlavní město: La Paz (= nejvýše položené hlavní město světa- 3 650 m n. m.)
– Největší vývozce koky (kokain) Kolumbie
– vývoz kávy
– nelegální a největší výroba kokainu
– Těžba ropy, uhlí drahokamů
– Světový producent kávy, banánů a koky
– Využívá hydroenergetiky

Ekvádor
– ekonomicky slabě rozvinutá země
– Hospodářství závisí na těžbě ropy
– Rybolov, těžba ropy
– Zemědělská produkce- banány, káva
– Ekvádoru náleží vzdálené souostroví Galapágy
– Sirné lázně- zde se lidé scházejí v ranních hodinách

Chile
– ekonomicky nejpokročilejší země andské oblasti
– 20% světové těžby mědi
– význam má rybolov, těžba dřeva, pěstování citrusů, vinné révy, jablka, kiwi

2. Sever jižní Ameriky

Venezuela
– Angelův vodopád
– Prosperuje díky rozsáhlé těžbě nerostných surovin
– Patří k největším světovým těžařům ropy a zemního plynu
– Rozvinuta petrochemie a hutnický průmysl
– Metropole Caracas- hlavní ekonomické centrum

Trinidad a Tobago
– ostrovní stát při venezuelském pobřeží
– Nejmenší země Latinské Ameriky
– Vysoké HDP na obyvatele (16 700 USD)
– Hospodářství je založeno na těžbě ropy, zemního plynu
– Výrobky spotřebního průmyslu
– Roste význam cestovního ruchu

Guyana
– prezidentská republika v rámci Commonwealth
– 760 tisíc obyvatel
– Dlouhodobé spory s Venezuelou o území západně od řeky Essenquibo (bohatá ložiska ropy a zlata)

Surinam
– prezidentská republika
– pestré etnické složení (Indové, Jávanci, černoši, Indiáni, Číňané)

3. Brazílie
– největší a nejlidnatější stát Latinské Ameriky
– Polovinu státu zabírá Amazonská nížina
– Jediná stát v JA, kde se mluví Portugalsky
– Problémem je kácení Amazonského lesa
– Obrovské nerostné bohatství
– Světově významné zásoby železa, manganu, bauxitu a barevných kovů, diamanty
– S Argentinou a Chile patří k nejvyspělejším v Latinské Americe
– Značný energetický potenciál- 90% energie v hydroelektrárnách (Itaipú na řece Paraná)
– Zpracovatelský průmysl: hutnictví oceli, strojírenství, produkce potravin
– Strojírenský průmysl: výroba automobilů
– Potravinářský průmysl: cukrovarnictví, lihovarnictví, vývoz kávy, chov dobytka
– Cestovní ruch (3 miliony turistů ročně): Rio de Janeiro

4. Laplatské země

Argentina
– druhá nejrozlehlejší země Latinské Ameriky
– V Andách rudy kovů, v Patagonii ropa a zemní plyn
– Typický bělošský stát- 97% tvoří potomci evropských přistěhovalců
– Úřední jazyk: Španělština
– Průmyslově- zemědělský stát
– Chov ovcí, skotu, pšenice, kukuřice, olejnin, bavlníku, tabáku
– Hlavní odvětví je potravinářský průmysl
– dále textilní, kožedělný, chemický, strojírenský
– Hlavní město Buenos Aires je světové velkoměsto Uruguay
– středně rozvinutá země
– specializace na zemědělství, zpracování zemědělských produktů
– exportní artikly: potraviny, výrobky textilního a kožedělného průmyslu
– Obory lehkého strojírenství
– Převažují běloši

Paraguay
– odlišná rasová struktura než Uruguay
– Dominují mestici
– Vývoz zemědělských produktů- čaj, maso, kůže, sója