Ásové – výběr

Ásové jsou jednou ze dvou velkých skupin pohanských (potažmo vikingských) bohů. Druhou a zároveň starší skupinou jsou Vanové. Obě tyto skupiny spolu vzájemně soupeří, ale jsou i případy, kdy jsou Vanové přijati mezi Ásy (např. Frey, Freya, Njӧrd).

I když jde o bohy, jsou zčásti smrtelní. Jediné, co je dělí od smrti, jsou magická jablka bohyně Iduny. Ani tato jablka však neodvrátí předpovězenou smrt většiny Ásů při konci světa, takzvaném Ragnarӧku.

Ásy je praktikována magie Gald. Gald je magií veršů a zaříkávání.

Většina Ásů žije v jednom z devíti světů severské kosmologie – v Ásgardu. Zaměřeni jsou převážně na boj, vedení válek, zbrojířství a podobná odvětví řemesel.

Mezi Ásy patří významnější bohové. Nejznámějšími jsou Ódin, Thór, Týr, Bragi nebo Loki. Těm jsou věnovány i následující odstavce.

Ódin je králem všech bohů i lidí. Se svými bratry stvořil svět a lidem vdechl život. Opatruje básníky, řemeslníky a válečníky. Své levé oko vyměnil za možnost napít se z pramene moudrosti věků. Veškeré válečníky, kteří padli v boji, shromažďuje do obrovské síně Valhally, kde se připravují na Ragnarӧk. Těmto bojovníkům se říká Berserkové. Ve Valhalle Berserkové celý den trénují a večer jsou odměněni nevyčerpatelnou zásobou piva, pečeného masa a medoviny.

Velmi silným Ódinovým synem je Thór. Thór je patronem všech bojovníků, rybářů, mořeplavců a rolníků. Jeho výsadou je vlastnictví kladiva Mjӧllnir. Toto kladivo je tak nezměrně těžké, že jediní, kdo jej unesou, jsou Thór a jeho syn Magni. Grafickým znázorněním kladiva v letu je svastika, kterou později zneužili jako svůj symbol nacisté. Kladivo nikdy nemine svůj cíl a je vrháno v podobě blesku. Po zasáhnutí cíle se Thórovi opět vrátí do ruky. V slovanské mytologii je Thórovi podobný bůh Perun. Jediné, čím se od sebe liší je to, že Perun je vládce slovanských bohů a nemá kladivo, nýbrž sekyru, která však má podobný tvar jako Thórovo kladivo.

Týr je rovněž Ódinovým synem, i když se spekuluje o tom, že je adoptovaný. Je bohem vítězství, boje, cti a hrdinství. Je jediný, kdo se nebál krmit neustále rostoucího vlka Fenrira. To se mu stalo osudným, protože při jednom krmení mu Fenrir ukousl pravou ruku.

Bohem básníků je v severské mytologii bůh Bragi. Je manželem bohyně Iduny. Opatruje básníky a řečníky. Dle mýtů má runy básnění vryté přímo do jazyka.

Zápornou postavou mezi Ásy je Loki. Původně byl obrem, ale uzavřel s Ódinem pokrevní bratrství a byl tak přijat do Ásgardu. Při Ragnarӧku se však postaví proti všem bohům a dá se na stranu obrů a jiných nestvůr, které se snaží svrhnout bohy. Mnohokrát se mu povedlo bohy znesvářit a následně se díky různým darům a omluvám opět očistit. Jediný, kdo se nenechal obalamutit, byl Thór. Ten je také jediný, kdo na Lokiho dává pozor a bdí nad tím, co Loki zrovna páchá.

Po Ragnarӧku je země opět zalidněna díky tomu, že se do kmene posvátného světového stromu, jasanu Yggdrasilu, schoval muž Leiftasi a žena Líf (křesťany přetvořeni na Adama a Evu). Spolu s nimi přežilo i osm bohů.

I když je severská mytologie již velmi starou záležitostí, stále se stává zdrojem inspirace pro nejrůznější umělce. Z hudebního světa musím zmínit švédskou vikingmetalovou skupinu Amon Amarth, která se inspiruje runovými texty. Z filmového světa zmíním film Thor, který je inspirován právě postavou boha Thóra, ale nemá příliš společného s mytologií. Spíše jde o jakousi podobnost se Supermanem ze světa Vikingů.

V novodobé historii se objevují nejrůznější novopohanské kulty. Na Ásy se zaměřuje Ásatrú, které je již oficiálně uznaným náboženstvím na Islandu, v Norsku, Dánsku a Švédsku a jeho praktikování přitahuje stále více lidí.