Boj o vysokou školu začíná: jak se dostat na prestižní obory?

Sshutterstock_159999644tát se lékařem, právníkem nebo architektem touží každoročně tisíce středoškoláků. Zájem mnohonásobně převyšuje kapacitu. Štěs
tí přeje připraveným.  Co můžete udělat proto, abyste zvýšili své šance na přijetí?

» MEDICÍNA

Na medicínu se dostanou pouze ti nejlepší. Jestli chcete vylepšit svou pozici, přihlaste se do přípravného kurzu, které lékařské fakulty každoročně pořádají. Nejedná se o levnou záležitost, přednášky stojí několik tisíc, ale perfektně vás připraví na přijímací zkoušky. Navíc si zopakujete i látku k maturitě. Probírá se fyzika, chemie, biologie nebo latina.

Věděli jste, že na medicínu se lze dostat i bez zkoušek? Třeba na ostravskou lékařskou fakultu přijmou až 50 studentů, v Olomouci dokonce 100 zájemců, kteří mají studijní průměr z maturity a za poslední čtyři roky do 1,1.

  1. lékařská fakulta Univerzity Karlovyzase zvýhodňuje studenty, kteří měli na střední škole jedničky a dvojky z matematiky. Získají bonusových 10 bodů. S ohledem na celkových 300 bodů z přijímacích testů se jedná o drobnou pomoc, ale v konečném zúčtování může být rozhodující.

» ARCHITEKTURA

Kdo touží stát se architektem, musí se orientovat v mnoha rozličných oborech – matematika, deskriptivní geometrie nebo dějiny architektury. Důležitý je všeobecný rozhled.

Velkým strašákem jsou talentové zkoušky. Rozhodně se vyplatí pravidelně navštěvovat výtvarný ateliér. Základům správné kresby se dá naučit. V malíku byste měli mít figurální kresbu, šrafování, modelaci objemu, prostorovou kompozici a také perspektivu.

» PRÁVA

Vstupenkou na práva jsou klasické Národní srovnávací zkoušky od společnosti Scio. Skládají se z testu Obecných studijních předpokladů a Základů společenských věd. Výjimkou je Masarykova univerzita. Brněnská specialita se jmenuje Test studijních předpokladů. Liší se v tom, že se především zaměřuje na logické uvažování, analytické a kritické myšlení než na nabiflované znalosti.

Lepší pozici u přijímacích zkoušek mají studenti s vyznamenáním a jazykovou zkouškou.Právnická fakulta Univerzity Karlovy připočítává za vyznamenání plus 5 bodů. Za jazyky jde získat dokonce 10 bodů k dobru. Univerzita uznává certifikáty od úrovně B2. V rámci státní maturity to je zkouška z cizích jazyků na vyšší úrovni obtížnosti s prospěchem „výborně“ a „velmi dobře“.

» PSYCHOLOGIE

Přijímací řízení do tohoto oboru bývá vícekolové a relativně zdlouhavé. Učivo ze střední školy nemusí stačit. Důležitý je zápal pro obor. Vaše motivace ke studiu psychologie se bude zkoumat formou ústní zkoušky ve druhém kole. Proto si už nyní připravte seznam přečtené odborné literatury. Podle Filozofické fakulty UK se 5 knih jeví jako málo a počty nad 70 jako nadbytečné.

» Čtěte dále: Přijímačky se blíží. Co při nich zúročíte?

» EKONOMIE

Dobrá zpráva je, že ekonomických fakult působí v České republice opravdu hodně a je z čeho vybírat. Navíc na řadu oborů se dá dostat i bez přijímacích zkoušek. Stačí mít odpovídající studijní průměr. Pokud máte zálusk na prestižní školu, není radno nic podceňovat.

Sežeňte si zadání testů z minulých let. Zjistíte, které oblasti matematiky vám dělají největší potíže. Na ty se pak cíleně zaměřte a procvičte si typově podobné úlohy. U přijímacích zkoušek vám mohou pomoci i přípravné kurzy.

» INFORMATIKA

Matematická olympiáda otevírá dveře na nejednu vysokou školu. Úspěšní řešitelé (kategorie A nebo P) se přijímačkám vyhnou. Na Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy se dostanete i za dobrý prospěch. Průměr známek z matematiky na střední škole nesmí převyšovat 1,5.

Jak se správně připravit? Pokud volíte jednooborovou informatiku, musíte skvěle ovládat středoškolskou matematiku. Existuje však celá řada příbuzných oborů (například bioinformatika, geoinformatka), kde jsou požadavky širší.

Rady pro všechny obory:

  • Řiďte se heslem – těžko na cvičišti lehko na bojišti. Projděte si staré přijímací testy. Internet se jimi jen hemží. Otázky se sice každoročně mění, ale styl testů zůstává stejný.
  • K maturitě si nevybírejte nejlehčí předměty, ale volte pouze ty, které vám pomohou u přijímacích zkoušek.
  • Udržujte si všeobecný rozhled. Obzvlášť pokud míříte na humanitně zaměřenou školu. Čtěte, sledujte aktuální dění, buďte vnímavý ke svému okolí.

Zdroj: Jan Hruška, jobs.cz