Czech republic

In the 7th century, the Frankish merchant Samo became the ruler of the first known Slavic state in Central Europe, which was partly situated in present-day Moravia. The importance of Moravia grew further, and in 833 Great Moravia was created. In  the end of the 9th century, the Czech state was unified by the Přemyslids[…]

Science and technology

Science and Technology From the beginning of human existency people wanted to simplify their lifes using tools, materials and various types of energy. It started with using stone as a weapon, domesticating animals, then inventing new tools – the most important was a wheel. In 18th century was developed steam engine by James Watt. It[…]

Trade and shopping

Shopping is an activity that is important for our lives. Most people have to spend part of their day doing shopping food or other essential items. Some people enjoy it; others hate it and find it very unpleasant. According to our preferences we go shopping to: DEPARTMENT STORES: It is a big building with a[…]

Customs and traditions

Many of festivals are connected with religion. In English speaking countries and in the czech republic there are most celebrated christian important days. Although not everyone is religion, they celebrate those days because it became a tradition. In the Czech Republic Easter The first Monday after the first spring full moon Easter commemorates the crucifixion[…]

Weather and environment

CLIMATIC ZONES -a) the arctic zone: – it mostly snows and freezes. Temperatures stay below zero. The life is hard because there is winter for most of the year. Typical animals are polar bear, polar fox, reindeer. There are few trees. b) the tropical zone: – the weather is mostly hot, the air is humid.[…]

Struktura a funkce buňky

 Struktura a funkce buňky Buňka: základní stavební a funkční jednotka těl živých organismů Prokaryotní – bakterie, archea, sinice Eukaryotní – rostliny, živožichové, houby buňka vždy potřebuje: DNA, ribozomy a cytopl. m. Prokaryota jednodušší buňka nemají pravé jádro, pouze DNA DNA – jedna, do kruhu uzavřená molekula (nukleoid); od okolí není ohraničena, umístěn volně v cytoplasmě,[…]

Efektivita energie

Efektivita energie  Dle mého názoru se v dnešním světě bez elektrické energie neobejdeme. Potřebujeme ji prakticky ke každé naši činnosti. Používáme ji ke svícení, vaření, topení, jako pohon pro elektrické přístroje a také v dopravě. Bez elektřiny by se náš život ubíral zcela jiným směrem. Před dvěmi lety o prázdninách se nad našim městem vyskytla[…]

Osvobozené divadlo

OSVOBOZENÉ DIVADLO Vzniklo roku 1925. Jedna z nejznámějších meziválečných scén v ČSR. Divadlo vzniklo při uměleckém sdružení. Zakladatelé Jindřich Honzl a Jiří Hořejší. V roce 1927 zde poprvé vystoupili J.Voskovec a J.Werich se svou první hrou West pocket revue. Jejich úspěchy proměnily pak Osvobozené divadlo v avantgardní scénu. Napsali 25 her, k většině vytvořil hudbu[…]

Rtuť

Vlastnosti Značka Hg (hydrargum) Kapalný kov, výpary jsou silně jedovaté Stříbroleskle bílá až šedá barva D-prvek; 12 valenčních elektronů Elektronová konfigurace: [Xe] 6s2 5d10 4f14 Oxidační číslo I a II Protonové číslo: 80 Hustota: 13,534 g·cm−3 Teplota tání: -38,83 °C (234,32 K) Teplota varu: 356,73 °C (629,88 K) Využití Amalgámy – slitiny Hg a jiných kovů  (Au, Ag, Cu, Zn, Cd, Na) – zubařství – tmavé[…]

Zkratky

Jeden ze způsobů tvoření slov Zkratka = stažení, zkrácení víceslovného názvu Slovní zkratka či značka, symbol Několik druhů slovních zkratek: zkrácené slovo (prof., doc. + slangové/obecně české bezva, senza apod.) zkratka iniciálová (SSSR, iniciály jmen) zkratkové slovo (Čedok) iniciálové zkratkové slovo (AMU, DAMU) Zkrácená slova fungují jak v psaném, tak mluveném projevu. V mluveném slouží především k úspoře[…]