Efektivita energie

Efektivita energie  Dle mého názoru se v dnešním světě bez elektrické energie neobejdeme. Potřebujeme ji prakticky ke každé naši činnosti. Používáme ji ke svícení, vaření, topení, jako pohon pro elektrické přístroje a také v dopravě. Bez elektřiny by se náš život ubíral zcela jiným směrem. Před dvěmi lety o prázdninách se nad našim městem vyskytla[…]

Osvobozené divadlo

OSVOBOZENÉ DIVADLO Vzniklo roku 1925. Jedna z nejznámějších meziválečných scén v ČSR. Divadlo vzniklo při uměleckém sdružení. Zakladatelé Jindřich Honzl a Jiří Hořejší. V roce 1927 zde poprvé vystoupili J.Voskovec a J.Werich se svou první hrou West pocket revue. Jejich úspěchy proměnily pak Osvobozené divadlo v avantgardní scénu. Napsali 25 her, k většině vytvořil hudbu[…]

Rtuť

Vlastnosti Značka Hg (hydrargum) Kapalný kov, výpary jsou silně jedovaté Stříbroleskle bílá až šedá barva D-prvek; 12 valenčních elektronů Elektronová konfigurace: [Xe] 6s2 5d10 4f14 Oxidační číslo I a II Protonové číslo: 80 Hustota: 13,534 g·cm−3 Teplota tání: -38,83 °C (234,32 K) Teplota varu: 356,73 °C (629,88 K) Využití Amalgámy – slitiny Hg a jiných kovů  (Au, Ag, Cu, Zn, Cd, Na) – zubařství – tmavé[…]

Zkratky

Jeden ze způsobů tvoření slov Zkratka = stažení, zkrácení víceslovného názvu Slovní zkratka či značka, symbol Několik druhů slovních zkratek: zkrácené slovo (prof., doc. + slangové/obecně české bezva, senza apod.) zkratka iniciálová (SSSR, iniciály jmen) zkratkové slovo (Čedok) iniciálové zkratkové slovo (AMU, DAMU) Zkrácená slova fungují jak v psaném, tak mluveném projevu. V mluveném slouží především k úspoře[…]

Chrom, molybden a wolfram

Chrom Značka-Cr konfigurace: [Ar] 3d54s1 Vlastnosti: světle bílý, lesklý, velmi tvrdý a zároveň křehký kov, nízká reaktivita a vysoká chemická odolnost Využití: pochromování železných předmětů- ochrana před korozí (součást automobilových doplňků, vybavení koupelen), při výrobě legovaných ocelí– za účelem větší tvrdosti materiálu (vrtné nástroje, nože na stříhání kovů, frézovací nástroje pro opracování dřeva, chirurgické nástroje, vodní turbíny) Výskyt:velké[…]

Ludwig van Beethoven

Ludwig van Beethoven Ludwig van Beethoven se narodil  16.12.1770 v Bonnu v Německu a zemřel  26.3.1827 ve Vídni v  Rakousku. Byl to významný hudební skladatel klasicistní hudby, pianista, dirigent. Rozvinul klasicistní slohové a formové prostředky do svého individuálního hudebního stylu – otevřel tak dveře nové hudební epoše – romantismu. Život Jeho vzdělání bylo zanedbáno a otec využíval jeho[…]

Vančura Vladislav – Rozmarné léto (3)

  Vladislav Vančura byl český spisovatel, dramatik a také filmový režisér. Narodil se 23. června 1891 v Háji ve Slezsku. Dětství prožil na venkově, kde získal lásku k přírodě a ke koním. Jeho otec se dlouhou dobu nemohl uplatnit, a tak se často stěhovali. Jeho studijní výsledky nebyly příliš dobré a tak středoškolská studia dokončil maturitou[…]

Čapek Karel – Bílá nemoc (4)

Jméno autora: Karel Čapek Název díla: Bílá Nemoc   Charakteristiky hlavních a důležitých postav: Dr. Galén, je proti válce – ošetřuje jen chudé lidi, odvážný, pomáhá jiným, statečný Dr. Sigélius, dvorní rada, ředitel kliniky ve které Dr. Galéna zaměstnal, snaží se přivlastnit si Galénův lék Maršál, velitel vojsk, touží po moci – schopen změnit názor[…]

Český stát za Lucemburků

Jan Lucemburský (1310 – 1346) 1310 dobyl Prahu (Jindřich Korutanský musí odejít) nikdy se nesžil s českým prostředím – „král cizinec“ vydání inauguračních diplomů = král vybírá daně pouze se souhlasem sněmu, do zemských úřadů nebudou jmenováni cizinci, šlechta nemá povinnost vojenského tažení za hranice, král musí vládnout bez pomoci cizí šlechty – prosazení zájmů české[…]

Velké říše raného středověku, vznik Svaté říše římské

Středověk – od rozpadu západořímské říše (476 n. l.) do konce 15. stol. 395 Theodosius I. rozdělil Římskou říši na západořímskou a východořímskou – vývoj samostatně 475 poslední císař Romulus Augustulus, 476 svržen germánským vůdcem Odokarem – konec západořímské říše centrum dění ve střední a západní Evropě, Skandinávie kulturní centra – latinské, byzantsko-slovanské a islámské[…]