Britské ostrovy

Státy Britských ostrovů

Velká Británie- Londýn
– Anglie- Londýn
– Skotsko- Edinburgh
– Wales- Cardiff
– Severní Irsko- Belfast
Irsko- Dublin
Ostrov Man- Douglas
Hebridy
Shetlandy
Orkneje
Normanské ostrovy

Vymezení
– Protestantská Británie v minulosti ovládala celý irský ostrov. To způsobilo mezi Iry takový odpor, že se v roce 1921 odtrhli a v roce 1937 získali svou nezávislost.
– Společné mají to, že je od zbytku Evropy odděluje kanál La Manche (Calaiská/ Doverská úžina)
– Irsko- venkovský charakter
– Velká Británie- vysoce urbanizovaná
– K Britským ostrovům patří také Shetlandy, Orkneje, Hebridy, Ostrov Man a Normanské ostrovy

Povrch
– Reliéf krajiny je výsledným působením ledovců

Skotsko
– Nejhornatější oblast je Skotsko

Anglie
– Protíná ji hřbet Pennin
– Jižní část je nížinatá

Irsko
– Tvoří ho plochá pánev
– Je označováno za zelený ostrov podle bujné zeleně luk
– Nejdelší řeka Británie je Temže (340 km dlouhá), spojuje Londýn s mořem, ústí do Severního moře

Podnebí
– Přestože je hodně na severu, její podnebí je mírné, oceánské
– Malé výkyvy teplot (10-15 °C mezi teplotami nejchladnějšího a nejteplejšího měsíce)
– Podnebí ovlivňuje Golfský proud a setkávání západoafrického vzduchu s chladným vlhkým vzduchem z oblasti Islandu a Arktidy= výsledkem jsou silní větry a vydatné srážky
– Návětrné Hebridy a severozápadní Skotsko jsou nejdeštivějším místem v Evropě (4000 mm srážek)

Ekonomika

Nerostné bohatství
– Je omezeno, už značně vyčerpáno
– V jižním Walesu se těžilo uhlí
– V severním moři- Zemní plyn a ložiska ropy (Británie je vývozcem)
– Nyní: ropa, zemní plyn, uhlí, neželezné kovy (hliník, měď, olovo, zinek)
– Dovoz železné rudy ze Švédska
– Průmyslové oblasti: Birmingham, Leeds, Manchester

Zemědělství
– Produkce mléka, chov hovězího dobytka, chov prasat a drůbeže (Západ Británie a Irska)
– Pěstování obilí, ovoce (jablka, hrušky, švestky, jahody), zelenina (rajčata, okurky, chmel, brambory)- hlavně v Jihovýchodní Anglii
– Intenzivní mechanizované zemědělství, dodává 2/3 potravin

Doprava
– Průmyslová revoluce vyvolala potřebu výstavby železniční sítě a vodních kanálů, později i silnic
– Železnice nyní- slouží pro přepravu nákladů mezi vnitrozemím a přístavy
– Přístavy (Londýn, ropný terminál Milford Heaven, Liverpool)
– Na jihovýchodě jsou silnice přetížené
– Letiště Heathrow

Politický systém
– Parlamentní monarchie s demokratickou formou vlády
– Hlava státu Alžběta II., je to také hlava Commonwealthu

Anglie
– Hlavní město: Londýn
– Rozloha: 130 395 km2
– Počet obyvatel: 52 milionů
– Konstituční monarchie

Povrch
– 2/3 ostrova Velká Británie
– Přilehlý ostrov Wight
– Převažují nížiny
– Sever- hornatý- Penniny (rozděluje na západní a východní Anglii)
– Oblast Lake District (jezerní oblast- Národní park na západu Anglie)
– Východ- plochá, nížinatá bažinatá krajina (z velké části vysušena pro zemědělství) Obyvatelstvo:
– Velmi lidnatý, urbanizovaný stát
– Žije zde 84% obyvatel Spojeného království
– Nejvíce běloši, dále asiaté, černoši (3%)

Ekonomika
– Londýn je největší ekonomické centrum
– Nejvíce obyvatel pracuje v odvětví služeb
– Finanční sektor- poskytování finančních služeb
– Největší obchodní centrum v Evropě (Londýn)- banky, účetnictví, pojišťovny, právní společnosti
– Turistika (významné památky)

Irsko
= Viz. Otázka Státy západní Evropy

Severní Irsko
– Hlavní město: Belfast
– Počet obyvatel: 1,7 milionů
– Rozloha: 14 100 km2
– Autonomní země Spojeného království

Povrch
– Největší sladkovodní jezero- Lough Neagh
– Největším ostrovem je Rathlin
– Zátoka Strangford Lough
– Pohoří Sperrin Mountains (pokračování Kaledonských hor)
– pohoří Mournes (nejvyšší bod- Slieve Donard)
– Plošina Antrim- vytvořena vulkanickou činností
– Okolo řek Bann a Blackwater je nejúrodnější oblast
– Země je pokryta zelenými kopci
– „Zelený ostrov“ Ekonomika
– Zaměřeno hlavně na průmysl: Stavebnictví, zemědělství, vodárenství, energetický průmysl
– Největší zaměstnanost v sektoru služeb a veřejném sektoru
– Nemá bohaté zásoby nerostných surovin
– Těžba olova, zinku, mědi
– Chovají se akorát ovce pro vlnu

Podnebí
– Přímořské podnebí
– Západ je vlhčí
– Častá oblačnost

Wales

– Hlavní město: Cardiff
– Počet obyvatel: 3 miliony
– Rozloha: 21 000 km2
– Konstituční monarchie- hlavou je Alžběta II.

Povrch
– Umělé hranice s Anglií
– Hornatý sever a střed- nejvyšší hora je Snowdon (1085) ve Snowdonii (=národní park)
– Prochází jím Kambrické pohoří- v centrálním Walesu
– Krásná příroda
– V blízkosti několik ostrovů, největší Anglesey
– Rozlehlé louky, údolí, horské štíty Ekonomika
– Průmysl je zaměřen na výrobu oceli, textilu, loďařství
– Chov ovcí
– „Země hradů“
– Nejdůležitější jsou služby a cestovní ruch

Obyvatelstvo
– Převážná část Walešané, dále Angličané, Skotové a Irové

Skotsko

– Hlavní město: Edinburgh
– Rozloha: 78 000 km2
– Počet obyvatel: 5 milionů
– Dělí se na 32 správních oblastí
– Největší ostrovy: Orkneje, Shetlandy, Hebridy

Povrch
– Skotská vysočina se dělí na Grampiany (Nejvyšší hora je Ben Nevis)
– Severozápadně od Grampien je údolí tvoření zlomem, v něm se nachází jezero Loch Ness.
– Velké jezerní plošiny (Loch Lomond, Loch Lochy)
– Střední část Skotska tvoří středo-skotská nížina

Obyvatelstvo
– Skotská gaelština, angličtina, skotština, francouzština
– Výjimečná hudba, literatura a sport. (Skotské dudy, skotský tanec- festivaly, kulturní večery

Ekonomika:
– Tradice od průmyslové revoluce
– Naleziště ropy, rozkvět těžebního průmyslu
– Finančnictví, služby
– Edinburgh- jedno z největších evropských finančních center
– Turistika
– Zemědělství založeno na farmářském způsobu (Brambory, obiliny, mrkev, kořenová zelenina, specializace na jahody)
– Skotská plemena zvířat: skotská kočka, ovce, border kolie, shetlandská husa
– Rybolov (lososi, pstruzi, štiky)

Ostrov Man
– Hlavní město: Douglas
– Rozloha: 572 km2
– Počet obyvatel: 80 058
– Jazyk: manština, angličtina
– Britské korunní závislé území
– Hlavou státu je Lord of Mann (Alžběta II.) na ostrově má guvernéra
– Spojené království je zodpovědné za obranu ostrova a mezinárodní zastupování
– Vlastní měna: Manská libra
– Leží v Irském moři mezi Velkou Británií a Irskem
– Chov dobytka, rybolov, turistický ruch

Hebridy
– Rozsáhlé souostroví u západního pobřeží Skotska
– Dvě hlavní části: Vnitřní a Vnější Hebridy, které jsou od sebe odděleny průlivem Minch

Shetlandy
– Správní oblast Skotska (jeho nejsevernější území)
– Administrativním střediskem je Lerwick
– Hranice Severního moře a Atlantiku
– Nacházejí se na největším ostrově Mainland
– Mírné, silně oceánské klima
– Teplé podnebí (Golfský proud)
– Největší zisk z rybolovu (Makrely), ropy, zemního plynu a cestovního ruchu
– Patří do volebního kruhu Shetlandy a Orkneje (zvolí si jednoho poslance a ten se dostane do Skotského parlamentu)

Orkneje
– Skládá se z více než 70 ostrovů, z nichž 20 je obydlených
– Administrativním střediskem je Kirkwall
– Dříve území Norska, dnes připojeny Skotsku
– Zpracování ryb (sledě a tresky)
– Turismus, klenotnictví, pletené zboží Normanské ostrovy
– V Lamanšském průlivu
– Hlavou je Alžběta II.
– Správní středisko: Jersey